Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

124. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2000. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Gósy Mária: A beszédritmus elemzésének egy lehetséges megközelítése

Dróth Júlia: Legyen egységes az Európai Unió magyar nyelvű terminológiája! Az EU adminisztratív és közigazgatási nyelvezetének magyar fordítása

Nyelv és stílus

Kemény Gábor: Szkülla és Kharübdisz között: a stilisztika feladatai és lehetőségei az új évezred küszöbén

Szathmári István: Irodalmi nyelvünk Laczka János Zair-fordításában és Bessenyeiről szóló életrajzában

Nyelv és iskola

Antalné Szabó Ágnes: Helyesírásunkkal helyesírásunkért. Beszámoló a 2000. évi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjéről

Balogh Judit: Helyesírásunk az ezredfordulón. Beszámoló a Simonyi-versenyre érkezett pályázatokról

Nép és nyelv

Rácz János: Állatnevek a botanikában

Hegedűs Attila: A Szilágysági nyelvatlasz bemutatása

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A szavak kapcsolódási mechanizmusa a világ nyelvi képének tükrében

Nyomárkay István: Szalay Imre magyar nyelvtanának vend fordítása

Szili Katalin: A tárgyasság a magyar nyelvben. A tárgyasság morfoszintaktikai összefüggései

Kisebb közlemények

B. Kovács Mária: A funkcióigék kérdéséhez

Szemle

Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika (Ismerteti: D. Mátai Mária)

Éder Zoltán: Túl a Duna-tájon. Fejezetek a magyar művelődéstörténet európai kapcsolatai köréből (Ismerteti: Vladár Zsuzsa)

Czetter Ibolya: A stílus és a formák. Tanulmányok a nyelvművész Márai Sándorról (Ismerteti: Szabó Zoltán)

Balogh Ferencné: Lőrincze Lajos. Emlékezés és bibliográfia (Ismerteti: Hangay Zoltán)

Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek (Ismerteti: Nádasi Edit)

Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás útjai és lehetőségei (Ismerteti: H. Varga Gyula)

Cs. Jónás Erzsébet: A színpadi nyelv pragmatikája (Ismerteti: N. Lőrincz Julianna)

A Nyelvőr hírei

Aczél Petra: Kossuth retorikai konferencia és szónokverseny. 1999. november 12–13.

A Nyelvőr postájából

Gaál Imre Péter: Az isa kihalása utáni ím(e)s ám szerkezet. Magyarázatkísérlet

Abstracts in English

Nemzeti Kulturális Alapprogram

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.


Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza