Tartalom


XCV. ÉVF.                             1999. december                            4. SZÁM


 

Harmatta János: A türkök eredetmondája 385

Kiss Lajos: Hadrovics László (1910–1997) és az Eötvös Collegium 397

Éder Zoltán: Szótárirodalmunk történetének mostohagyermeke 404

Udvari István: Sztripszky Hiador névtani munkássága 412

Kiss Jenő: A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz 418

Hakan Aydemir: A hurok és török háttere 425

Gera Ildikó: A Birk-kódex hangjelölése 433

· Kisebb közlemények. Juhász Dezső: Az ómagyar nyelvi normáról és Sylvester nyelvtanáról néhány kötőszó kapcsán. 453Bartók István: Az interiectio meghatározása Sylvester Jánosnál. 456Beck Mihály—Beck Mihályné: A rövidítések természetrajza 459

· Szó- és szólásmagyarázatok. Pásztor Emil: Kölcsey Himnuszának feléje szaváról. 463Vekerdi József: Endre, Imre 465

· Nyelvművelés. Balázs Géza: Szociálpszichológia és nyelvpolitika 467

· Élő nyelv. Janitsek Jenő: Két volt Szolnok-Doboka megyebeli ukrán település helyneveinek vizsgálata. 473Cs. Nagy Lajos: Nyelvjárási szöveg a medvesalji Dobfenek településről 475

· Szemle. Horváth Mária: Wörterbuch der Wiener Mundart. 480Eőry Vilma: Stilisztika és gyakorlat. 485Ladányi Mária: When East Met West. Sociolinguistics in the Former Socialist Bloc. 489Péntek János: Csernicskó István, A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). 493Zelliger Erzsébet: Két pozsonyi könyv a kétnyelvűség kérdésköréből 497

· Különfélék. Udvari István: Sztripszky Hiador két levele Melich Jánoshoz. 502Vértes Edit: Sine ira et studio 506

· Társasági ügyek. Nyirkos István: Sebestyén Árpád köszöntése 70. Születésnapján. 508A szerkesztőség: A Magyar Nyelv az interneten 510

· Levélszekrény. Rédei Károly írja — Erdélyi István írja 511

 

 

nyitólap