Klió 1997/1.

6. évfolyam

 

Új  elméleti  megközelítés

Az ún. „irokéz befolyás” kérdése (Lévai Csaba) 3

 

Összefoglalások

Markus Brunner – Wolfgang Dietrich – Martina Kaller: Guatemala. Egy közép-amerikai ország osztrák megközelítése (Pallagi Mária) 11

Erdő Péter: Bevezetés a kánonjogi tudománytörténetbe (Szabó Péter) 15

M. J. Daunton: A brit ipari forradalom (Timár Lajos) 18

Rudolf Gurschler: Egy dél-tiroli völgy (Anderle Ádám) 21

Bill Lancaster: Az angol nagyáruház (Gyáni Gábor) 24

Daniel Bermond: A második rend leszármazottai (Kiss Ágnes) 29

 

Ókor

Axel Seeberg: A müncheni Exekias-csészéről (Sipos Flórián) 31

Karl Galinsky: Az Augustus-kori kultúra (Gesztelyi Tamás) 33

Christian Holliger: A táplálkozástól a temetkezésig (Kiss Sebestyén) 36

Patrick Howarth: Attila, a hunok királya (Mayer Mária) 38

 

Középkor

Jean Flori: Remete Péter szerepe az első keresztes háború meghirdetésében (Györkös Attila) 40

Gerhardt Rösch: Uzsora a középkori Németországban (Pósán László) 49

Ryszard Grzesik: Adalék a magyar–lengyel krónika létrejöttéhez (Niederhauser Emil) 52

Greg S. Rogers: Miért vonultak vissza a mongolok Kelet-Közép-Európából? (Fodor Mihályné) 54

Worms 1495: az első német rendi gyűlés (Balogh Judit) 59

Zbigniew Dałewski: A lengyel királyok koronázási szertartása a XV. században és a XVI. század elején (Niederhauser Emil) 65

 

Kora újkor

A havaselvi oklevéltár legfrissebb kötete (Demény Lajos) 67

Ju. A. Galusko: A kozák hadak (Gebei Sándor) 70

 

XIX. század

Sz. V. Rimszkij: II. Sándor egyházi reformja (Kurunczi Jenő) 78

Mark Fejgin: A csecsen kérdés története (Medve Zoltán–Újj Anna) 82

Éric Fauquet: Jules Michelet a pszichohistória hőse vagy áldozata? (Miskolczy Ambrus) 89

Gelu Neamţu: Az erdélyi románok 1848-49-i forradalma (Egyed Ákos)  99

István Csucsuja: Mocsáry Lajos és a románok (Bogyirka Emil) 105

Elena Jakešová: A magyar kormánypolitika és a szlovák kivándorlás (Niederhauser Emil) 108

Dolores L. Augustine: Üzletemberek a vilmosi Németországban (Timár Attila) 111

 

XX. század

Ervin Dolonc: Kultúrharc a szlovénoknál (Szilágyi Imre) 115

Philippe Chassaigne: Az angol fasizmus (Kiss Ágnes) 118

A szovjet titkosszolgálat működése (Mayer Mária) 122

Egy szovjet tábornok a magyar forradalomról (Gosztonyi Péter) 125

Svetoslav Bombík: Szlovákia integrációs problémái (Hamberger Judit) 140

Rachid Boudjedra: A gyűlölet fiai (Kun Tibor) 143

Alexandra Stiglmayer: Háború és nemi erőszak (Sipőcz László) 148