Klió 1997/1.

6. évfolyam

A második rend leszármazottai

 

 

Franciaországban még ma is él néhány ezer arisztokrata, akik korunkban is megigézik a polgárokat, s akikben még mindig él az érzés: mindnyájan ugyanannak a „családi körnek” a tagjai. A Köztársaság még ma sem számolt le teljesen az Ancičme Regime-mel. Bár hatalmától megfosztották, a második rend minden gúny és neheztelés ellenére létezik, sőt minta értékű a nagy vagy éppen kispolgár számára. Olyan társadalmi osztályról van tehát szó, amely elfogadhatatlan a köztársasági eszme szempontjából, ám kitörölhetetlen a franciák képzeletvi­lágából.

„Ez az ellentmondás érthetetlen. Ha hibázunk, azonnal a nevünkkel vágnak vissza, s felhívják a figyelmünket, hogy mi is csak olyanok vagyunk, mint bárki más. Ezt én persze soha nem vonom kétségbe” – fakadt ki Diego de Bodard született nemes, akinek a teljes neve egyébként oly hosszú, hogy egy szuszra ki sem lehet mondani, s kényelmi okokból használja a fenti rövidített formát. Családjuk megtalálható abban a gyűjteményben, amelyben az arisztokrácia mintegy 3500 famíliája szerepel, s kétharmad részük él, létezik korunkban is. Egy-egy bizalmas történetből az is kiderül, hogy a történelmi név esetenként súlyos teherré válhat. Breteuil márkit diákként egy versenyen akarta indítani történelemtanára. Az ötletet visszautasították, mondván, egy Breteuil, három Bourbon király három miniszterének a leszármazottja, nem kerülhet ilyen helyzetbe! Dreux-Brézé márki, XVI. Lajos híres ceremóniamesterének a leszármazottja, lelkében köztársaság-pártinak vallja magát, mindazonáltal büszke őseire.

Az arisztokrata családok között nagy hagyományai vannak az összetarto­zásnak, ezt egy szervezet, az ANF (a francia nemesség segítségnyújtási egylete) működése is elősegíti. Diego de Bodard messziről felismeri „övéit”, és soha nem téved. „Ugyanazt a nyelvet beszéljük, ugyanannak a nagy családnak vagyunk a tagjai, és többé-kevésbé egymás rokonai is, akárhogyan forduljon is a sorsunk. Hiszen a nemesek között is vannak szegények, akik bízhatnak osztályuk szolidaritásában, nem úgy, mint a monarchia idején, amikor a kisebb bárók csupán a nemesség lenézett tagjainak számítottak.”

A királyság elmúlt, a köztársaságok egymást követték, az ellentétek fennmaradtak. Még mindig léteznek a város és a vidék hercegei. Utóbbiak közül származik a már régóta Párizsban élő és dolgozó Jacques de Danne, aki így vallott: „Mi egy arisztokrata végső soron? Egy paraszt, legfeljebb egy kicsit műveltebb, mint a többi. A nemesség a földhöz köt, nem a fővároshoz. Én remekül kijövök az emberekkel azon a vidéken, ahonnan származom. Hiszen ezt a nevet viselem, és legyünk őszinték, vidéken él még egy bizonyos társadalmi hierarchia, s ennek ott én vagyok az élő bizonyítéka.” De Danne úr 500 hektáros birtokán ma is arra törekszik, hogy fenntartsa a családi örökséget. Ha eladná, azt soha nem bocsátanák meg neki. Így fogalmaz: „Én nem tulajdonosa, csupán letéteményese vagyok ennek a földnek. A szüleim a szüleiktől örökölték, az én gyermekeim majd az övéikre örökítik át. Az idő törvénye dacol az élők logikájával. A nemesség is olyan, mint a fenyegetett fajok. Versenyt futunk a rohanó idővel.” A régi nevek és címek bitorlói már nem zavarják az igazi nemességet. „Ha szórakoztatja őket, hogy felcicomázzák nevüket egy előtaggal...” – sóhajt fel Gérard de Moras báró, a francia nemesi egyesület tagja. Breteuil márki szerint az arisztokrácia képes nevetni azokon, akik őket majmolják, erről egyébként számos anekdota is közszájon forog.

Manapság a nemesség tagjai a gazdasági felsőoktatásban tanulnak, üzleti és egyéb ügyekkel foglalkoznak, élnek, mint bárki más, de gyönyörűnek tartják, hogy a Francia Köztársaság ege alatt létezhet egy hamisítatlan nemesség is...

 

Daniel Bermond: Aristocrates, et fiers de l’ętre! (A büszke arisztokraták) L’Histoire, 1995. dec. 44–45. p.

 

Kiss Ágnes