ALAPÍTVA:

1992-BEN

 

rule-tart.gif

dot1.gif  KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2016/2. 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

rule-tart.gif

 

 

 

 
klio_címlap.jpg

 

Emlékezetkultúra és eszmetörténet

Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch (szerk.): Vallási emlékezethelyek Kelet-Közép-Európában (S. Varga Pál)

Stefan Rohdewald: Nemzetek istenei. Vallási emlékezeti alakok Szerbiában, Bulgáriában és Makedóniában 1944-ig (Bitskey István) 27

 

Ókor

Lin Foxhall: A társadalmi nemek az ókorban (Takács Levente) 33

Gabriella Aragione: A keresztények és a törvény (Jakab Attila) 38

 

Középkor és kora újkor

Andreas Holndonner: Kommunikáció – jogszolgáltatás – integráció. A pápaság és a toledói érsekség (kb. 1085–1185) (Barabás Gábor) 43

Stephen Ortega: Kultúrák közti kapcsolatok a kora-újkori földközi-tengeri térségben: oszmán–velencei találkozások (F. Molnár Mónika) 50

Guido Dall’Olio: Egy új Luther-életrajz csomópontjai (Madarász Imre) 55

M. A. Petrova: II. Katalin és II. József. Az orosz–osztrák szövetség formálódása, 1780–1790 (Dinnyés Patrik) 58

 

Újkor

I. V. Omeljancsuk: A parlamentarizmus a XX. század eleji oroszországi konzervatívok ideológiájában (Kurunczi Jenő) 67

Peter Winzen: Bernhard von Bülow és a világpolitikai álmok (Kárbin Ákos) 73

Kornelija Ajlec: Délszláv menekültek Egyiptomban a II. világháború idején (Szilágyi Imre) 79

Sylvia Söderlind, James Taylor Carson (szerk.): A kétszínű és a sokszínű amerikai kivételesség (Peterecz Zoltán) 85

Kuno Gross, Michael Rolke, András Zboray: Almásy László és a Salam (had)művelet (Biernaczky Szilárd) 91

Igor Szeidov: A szovjet légierő a koreai háborúban (B. Stenge Csaba) 96

 

Történetírás

Francois Furet: Hazugságok, szenvedélyek és illúziók – A demokratikus elképzelések illúziói a XX. században (Fodor Mihályné) 101

Lynd, Staughton: Az „alulról felfelé szemlélt” történelem művelése és „alakítása” – egy Egyesült Államok-beli példa (Magyarosi Ádám) 109