rule-tart.gif

*                     KLIÓ  dot1.gif

TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT

2012/2. 21. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

rule-tart.gif

 

 

ALAPÍTVA:

1992-BEN

 
klio_címlap.jpg

Historiográfia, művelődés- és társadalomtörténet

Thomas Guard: Cicero és a megújult emlékezet (Havas László) 3

Natalie Zemon Davis: A történelem decentralizálása: helyi történetek

és kultúrák találkozása egy globális világban (Törő László Dávid) 13

Jorge Emilio Nedich: Cigány krónika: a lázadó nép (Katona Eszter) 16

 

Jogtörténet

Hamza Gábor: Tanulmányok a római jog és jogösszehasonlítás köréből

(Nótári Tamás) 26

Eva Cantarella: Halálbüntetés az ókorban – időszerű tanulságokkal

(Madarász Imre) 33

 

Egyháztörténet

Historia Ecclesiastica – Közép-európai egyház- és vallástörténeti

folyóirat (Bíró Lukovicsová Anikó) 36

 

Fejezetek Oroszország történetéből

I. A. Hrisztoforov: A magán és a kincstári között: a parasztreform az állami

falun, liberális doktrína és viták a tulajdonról (Kurunczi Jenő) 39

 

Ókor

Az ókori világ kutatása. Az ISAW-ról és Raffaella Cribiore kutatásairól

(D. Tóth Judit) 46

Mantha Zarmakoupi (szerk.): A Villa dei Papiri Herculaneumban.

Archeológia, recepció és digitális rekonstrukció (Szekeres Csilla) 54

 

Középkor

Peter Niederhäuser (szerk.): A Habsburgok az Aare és a Bodeni-tó

között (Gyarmati Enikő) 62

 

Kora újkor

Cristian Luca - Gianluca Masi (szerk.): Közép-Kelet-Európa és

az olasz félsziget a XIV–XVIII. században (Nagy Levente) 75

Jonathan Seitz: Boszorkányüldözés a kora újkori Velencében: a

gyökerek láthatatlanok, a források bizonytalanok (Fodor Mihályné) 84

Nigel Worden: Nyilvános erőszak vagy párbaj? A konfliktusmegoldás

erőszakos változatai egy koloniális társadalomban (Szűcs Pál) 91

 

XIX. század

Ann Standish: Ausztrália női szemmel (Dömötör Ildikó) 99

 

XX. század

Roberto Pertici: Az egyház a XX. századi olasz államban (Kun Tibor) 104

Nina Fishman: Arthur Horner (Jemnitz János) 113

Julio Merino: A másik Franco (Anderle Ádám) 118

Giovanni Teodori: Az olasz Goebbels (Madarász Imre) 124