------ 0 -----

English - anti-conscription
- anti-violence

Deutsch

Linkek (magyar)

Bookmarks (english)

Erőszakellenes Oldalak
a Soros Alapítvány támogatásával


* HadkĆtelezettsČget EllenzŇk LigŔja
* ErŇszakellenes FŃrum
* HĚrek, aktualitŔsok
* Hasznos cĚmek

Bevezető: erőszak, erőszakellenesség, erőszakmentesség, konkrét témák

Ezek az oldalak az erőszakellenesség ügyét kívánják szolgálni.

Az erőszak valamilyen fájdalom, szenvedés vagy halál szándékos előidézése.

Normális, ép érzékű ember akkor érzi jól magát, ha a környezetében levő érző lények is jól érzik magukat, tehát benne az együttérzés dominál és általában nem szereti az erőszakot.

Az erőszak mégis jelen van, sőt burjánzik, virul.
Ennek több oka, motivációja sorolható fel:

- Pszichológiai tényezők (perverzió, szadizmus)

- Hagyományokhoz való ragaszkodás (rituális erőszak, erőszakkultusz, brutális népszokások, harci kultusz, hobbivadászat)

- Üzleti tényezők (az erőszak reklámja, akciófilmek, fegyverlobby)

- Racionális tényezők (létért való küzdelem, harc, önvédelem)

Gyakori eset, hogy az erőszak hívei vagy propagálói a racionális tényezőket ürügyként, álcaként hozzák fel a valódi motivációk (szadizmus, üzleti érdek) elleplezésére.

Az erőszakmentesség olyan ideológia, amely radikálisan elutasítja az erőszakot. Gandhi és Martin Luther King példája mutatja, hogy olykor éppen az erőszakmentesség hozhat sikereket egy éles politikai küzdelemben. Ugyanezt szemléltették a közelmúltban Jugoszláviában egyes erőszakmentes akciók sikerei a kényszersorozásokkal szemben (pl. Oromhegyes, 1992).

Magyarországon a két legismertebb erőszakmentes szervezet a világi Alba Kör és a keresztény Bokor Közösség.

Az erőszakellenesség nem olyan radikális, mint az erőszakmentesség. Joggal nevezhetik magukat erőszakellenesnek azok is, akik helyeslik, sőt igénylik az erőszak csökkentését, akár egy kisebb mértékű erőszakot igénybe vevő eszközzel is. Az erőszakellenességbe belefér a bűnüldöző vagy honvédelmi fegyveres szervezetek támogatása is.
Aki erőszakmentes, az egyúttal erőszakellenes, bár fordítva ez nem igaz. Az Erőszakellenes Fórum olyan szervezet, amelyet erőszakmentes és erőszakellenes szervezetek hívtak életre, egyformán nyitott az erőszak radikális és kevésbé radikális ellenzői előtt.

Konkrét témák
Itt olyan témákat sorolunk fel, amelyek ma az erőszak leginkább támadható, gyenge pontjai, ezeken a területeken van a legtöbb esélye az erőszakellenes akcióknak.

1. Az erőszak reklámja

2. Hadi kultusz

3. Hadkötelezettség

4. Fegyverek

5. Állatkínzás

6. Brutális népszokások

7. Hobbivadászat, horgászat

8. Hubertusz-mise

9. Rituális erőszak

Az anyagot az erőszakellenes mozgalom tapasztalatainak felhasználásával összeállította: Farkas Henrik

IRODALOM:
Csapody Tamás: Kard és szerelem (Balassi-kard, Valentin nap)
Kovács László: Az erőszak jalensége társadalmunkban


© Nemes Attila,

URL: http://www.c3.hu/~farkashe/eef/index.html