+

A C³ rövid bemutatása és a médiamúzeum terve

A C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány célja az új tudományos-technológiai eredmények, felfedezések kulturális alkalmazásának, kreatív használatának, innovatív művészeti lehető-ségeinek kutatása, fejlesztése, támogatása; új projektek létrehozása, művészeti, tudományos, kommunikációs, oktatási és kulturális programok kezdeményezése, megvalósítása és támogatása.

A C³ az egyetlen médiaintézet Magyarországon, amely következetesen produkálja, bemutatja, gyűjti és publikálja a médiaművészet alkotásait. Gyűjteménye egyedülálló a kortárs videoművészet, multimédia-installációk, net.art művek terén. A létesítendő médiamúzeum alapja e kortárs gyűjtemény, kiegészítve az elmúlt két évized rendezvényein bemutatott történeti anyagokkal. A médiamúzeum létrehozása érdekében a C³ online katalógusának publikációjával megtette az első lépést: a catalog.c3.hu adatbázisban 670 személy, intézmény, közreműködő található, közel 700 online megtekinthető videó, 1200 dia, kép, mely alapját jelenti egy kibővített, kiegészített, strukturált, részletes megjelenítésnek. Eddigi működése során a C³ közel 100 új mű létrehozását és bemutatását támogatta, több mint 120 kiállítást, eseményt, bemutatót szervezett, melyek közül hat Műcsarnok-méretű, komplex kiállítás és eseménysorozat volt, konferenciákkal, kiadványokkal (A pillangó-hatás, Perspektíva, Média Modell, Látás, Kempelen, Pillanatgépek).

Célunk egy virtuális médiatörténeti és médiaművészeti múzeum létrehozása Magyarországon, mely rendszerezett hozzáférést nyújt mind a történeti emlékanyag, mind a kortárs médiaművek, források legalapvetőbb corpusához. Magyarországon nincs olyan gyűjtemény, amely a médiaművészetet – beleértve az experimentális és intermediális tradíciót, illetve a technikai képek/médiumok történetét a camera obscurától a komputerig – egységes, áttekinthető és nemzetközi kontextusban is érvényes módon mutatná be.

A mediamuseum.c3.hu jelen fázisban három évre tervezett kutatást és produkciót jelent, melynek során feldolgozzuk és bemutatjuk a C3 saját gyűjteményén és archívumán túl a közép- és kelet-európai régió releváns emlékeit és műveit is. A projekt újdonsága transzdiszciplináris szemléletében rejlik, vagyis az egyes – eddig jórészt külön kezelt – diszciplínák (technika- és tudománytörténet, művészettörténet, képelmélet, kortárs művészet, avantgárd, újmédia művészet, művészetelmélet stb.) együttlátásán alapuló kontextuális, a „műveket” és „találmányokat”, az interpretációt és a tényeket logikusan és egymást erősítő, a megértést és további felhasználást (pl. oktatás) segítő bemutatásról van szó. A hároméves fejlesztés eredményei magukban rejtik az esetleges kilépés lehetőségét is a virtuálisból a valós térbe, vagyis egy kiállítási terekkel rendelkező Médiamúzeum megalapítása felé.