Könyvismertetések, cikkvázlatok

Itt nem megkérdőjelezhetetlen igazságokat, hanem különböző véleményeket találsz, nagyrészt idézetek formájában. A dolgod csak annyi, hogy elgondolkozz rajtuk.


Amikor az egészből kiragadsz egy részt és azt reprodukálható kísérletek alapján magyarázod, akkor azt ma tudománynak ismerik el.
Ha a világ egészéről gondolkodsz, sok szempontból vizsgálod a valót, megkérdőjelezed az "alapigazságokat", akkor szemfényvesztőnek kiáltanak ki. A kísérletek nem reprodukálhatók - mondják rá a tudósok.
A nagy dolgokat mindig a "szemfényvesztők" indítják el. Meg is kapják érte a jutalmukat - persze csak haláluk után. Akkor, amikor fogyatékos érzékszerveinket sikerül az ötlet miatt kifejlesztett pontos mérőeszközökkel kiterjeszteni. De addigra már újabb álmodozók jelentkeznek hihetetlen álmaikkal.
Szerencsénkre.

Az, hogy a következőkben szinte mindenütt a befolyásolásról, a manipulációról, az anyagi javak megszerzéséről és a hatalomról van szó, nem lehet a véletlen műve.
Nem is az. Sajnos.


Magyar hagyományok /előadások programja/
Szántai Lajos: Mátyás király /előadás/
Mesekonferencia
Parakutatási Világkonferencia
Eric J. HOBSBAWN: A szélsőségek kora
Daniel C. KORTEN: Tőkés társaságok világuralma
Soros György: A globális kapitalizmus válsága
A MÁSKÉPP GONDOLKODÁS PÉLDÁI A Humanista Mozgalom
A VHK és a Titokfejtő Körök
Négy összefüggő írás
Gondolatok aJAVAS kultúráról
In Memoriam Nagy László
A JAPÁN csoda nyomában - a "diktatórikus" japán jólét
A KLÓNOZÁS - avagy milyenek is az egypetéjű ikrek?
Már megint az angolok
Optimalizálás
KÉSZÜLŐBEN
A CSODÁK Palotája
Tanácskozás népdalaink, balladáink, népmeséink és ősvallásunk szimbólumrendszeréről -az EGÉSZ-SÉGről.

Az Életfa alapítvány és a Miskolci Bölcsész Egyesület - melyet éppen a napokban nyílvánítottak Nagy Lajos Király Magánegyetemmé - "Aki nem hiszi, járjon utána" címmel - konferenciát rendez.
Program:
1999. Nov. 19. péntek
16:00 Megnyitó
17:00-tól Koszecz S.: Árva királyfi, Bajkán L.: Bimbó, népdaltanulás
Nov. 20. szombat:
9:00-tól Dr. Gyárfás Á.: Infántis Lacika, Végvári J.: Kulcsszavak a népdalainkban
15:00 Pap G.: "Be vagyunk zárva" - népdalba, balladába, népmesébe
Nov. 21. vasárnap:
9:00-tól Fülöp Sz.. "Kívül égek...",
Szántai L.: "Szerelem, szerelem..."

A szept. 6-10. között ugyancsak Miskolcon megrendezett Őstörténeti Fórumán érdekes előadások hangzottak el az ősnyelv, az őstörténelem, az ősvallás és az ősművészet kérdéseiről. Az elhangzott előadások alapján minden jel arra mutat, hogy a magyaroknak legalább annyi köze van az előbbiekhez, mint a világ bármely más népének - sőt...

A Magyar Műveltség Szolgálat (Magyarok Háza, Bp. V. Semmelweis u. 1-3.)
Kocsis István előadássorozata könyv formájában is kapható (Szakrális uralkodók, A Szent Korona Tana, A Szent Korona misztériuma - benne a magyar küldetéstudat és a Trianon-pszichózis)

Hétfőnként 18:00-tól a Magyarok Házában Iby Duba kozmikus trubadúr előadássorozata: ÉN-OKká válás
(Az Egyesült Államokat is megjárt operaénekesnő többek között a magyar nyelv mélyebb rétegeiről, a lélekről és a halál utáni létre történő felkészülésről beszél nekünk).
Erdélyi Magyarok Egyesülete /Bp., V. Molnár u. 5./, 18:00-tól
E-mail: erdelyiek@geocites.com
2000 Szept.
14. Bene Ferenc: Az igazi rovás
15-től: Boros Lajosné textilképeinek kiállítása
21. Szent Margit élete /Szántai L. ea./
23. Kirándulás a Pilisbe /ind.: 9:00, Batthiány tér/
25. A Titokfejtő-VHK kör /Közös sorsunk jobbrafordulásáról/
28. A kuruc világ dalai /dr. Bene F./
Varga Géza klubja (XII. ker. Önkormányzat, Böszörményi u. 23., 16:00-tól
2000. V. 6. Bíró Lajos: A fehér ló
VI. 6. Friedrich Klára: A rovásírás mai jelentősége
TÁLTOS Iskola, Pataky MK (Bp. X. Szt László tér 7-14.)
?
VÁRADI Tibor előadásai (Ferencv. MK, Bp. IX. Haller u. 27., 10:00)
2000. febr. 20. Kínai gyógyászat - A bölcsesség forrásai
márc. 19. Glandoterápia - A Szent Grál misztériuma
ápr. 16. Véd-e a védőoltás? - A szellemi kutatás ösvényei
máj. 21. Gyógyító színek - Koncentráció, meditáció
Kerecsen-fészek /Békásmegyer, Csobánka tér 1., 15:00)
/előadások Attila 1565. esztendejében/
2000. okt. 8. Molnár V. J.: A táltos király
okt. 22. ifj. Csoóri S.: Varázsjelek /zenetanítási módzser az ősműveltség alapján/
nov. 5. Bárdi L.: A Selyem Út mentén
nov. 19. Szente I.: A magyarok kincse
dec. 3. Tamáska P.: Az Árpádok titkai
dec. 17. Harangozó I.: A karácsonyi ünnepkör szokásvilága

Péceli MH /Maglódi u. 12./
szept. 26. A magyar gazdasági helyzet és kilátásai /fórum/
okt. 12. Kiss D.: ŐSnyelv-nyelvŐS /a magyar nyelvről/
okt. 24. Dúcz L.: A közöttünk élő Turulmadár

Marczibányi téri MH, 18:00
2000. II. 2., III. 1., IV. 5.: 10 éves a Multimédia Színház
Molnár V. József bevezető előadása: Az esztendő körének rítusrendszere
Közreműködnek: Berecz András, Egyszólam egy., Fülöp A., Juhász K., Bartók TE Gyermekcsoportja
III. 1-én: Búza /Olescher Tamás Évkör sorozata keretében/

A Zenit TV műsorából: Szántai Lajos: Mátyás király
Vélekedések az utolsó magyar "sámánkirályról":
"Közepes magasságú volt, de a csatában megnagyobbodott a teste, mikor harcolt."
"A kisujját nem tudta kiegyenesíteni - mármint a 6., vagyis a 'többlet' kisujját"
"Természetesen forrott össze a lovával /táltosló/."
"Oroszlán-nézésével nagy erőt sugárzott. Órákig nem is pislogott. Tekintetével irányította beosztottait - csak a legvégső esetben kezdett beszélni. Mindegyik vitézét név szerint ismeri."
/Milyen lenne ez ma az államigazgatás szintjén..../
Oláh Miklós esztergomi érsek szerint a török követet úgy megzavarta Mátyás tekintete, hogy zavarában nem tudta átadni a szultán üzenetét.
"Katonáinak tiltotta, hogy idegen területeken nők kísértésének engedjenek - ő maga sem tette. Idegen ország zsoldosai ingyen szegődtek mellé, csupán a dicsőségért."
"Jól ismerte a csillagokat - Bécs ostrománál 3 napot várt a bevonulással a csillagok kedvező állására. A Mars /harc/ és a Vénusz /szeretet, megbocsátás/ bolygókat különösen figyelte. Nem is vesztett csatát életében."
"Az egynyelvű, egyszokású udvar esendő" - vallották Attila, I. István király (Intelmek Szent Imre hercegnek) és Mátyás király is. Nem az ország az udvar! Ez azt jelenti, hogy sokan kiváncsiak messzi országokból az uralkodóra. Mert különleges és kiemelkedő képességű. Mindenki elhozza a tudományát az uralkodónak.
Attila Nimrud leszármaszottja. A koronázási paláston Istvánnak hat ujja van. Mátyás nem tudta behajlítani a "felesleges" kisujját.
A mai világ efemer embereinek már születése után leoperálják a fölös csontját, ha azzal születnek. Sajnos."


Eric J. HOBSBAWN: A szélsőségek kora
/A rövid XX. század története/

Az 1993-94 között New Yorkban született mű a Pannonica Kiadó kiadásában jelent meg 1998-ban. A szerző előző művei: A FORRADALMAK KORA, A TŐKE KORA, PRIMITÍV LÁZADÓK

A SZÉLSŐSÉGEK KORA felépítése:
I. A Katasztrófa Kora (1914-1947)
II. Az Aranykor (1947-1973)
(legérdekesebb fejezete: A kulturális forradalom)
III. A Földindulás (1973-1991)
(legérdekesebb fejezete: Bűvészek és bűvészinasok - a természettudományok)

Érdekes gondolatok a könyvből:
A XX. század egyik legfélelmetesebb jelensége a múlt lerombolása - azon társadalmi mechanizmusoké. amelyek az ember mindennapi gyakorlatát összekötik a korábbi generációkkal.
A XX. század a vallásháborúk százada.
187 millió a század áldozatainak száma.
Csak a liberális kapitalizmus és a kommunizmus időleges és bizarr szövetsége mentette meg a demokráciát (a II. világháború idején).
E különös század iróniája: az októberi forradalom legmaradandóbb hatása az volt, hogy mind háborúban, mind békében megmentette ellenlábasát (melynek egyetemes felszámolása pedig az októberi forradalom célja volt), azáltal, hogy beültette a kapitalizmusba a félelmet. Ezzel kényszerítette, hogy megreformálja önmagát. Enélkül a nyugati világ ma valószínüleg különféle autoriter és fasiszta rendszerekből állna (az Egyesült Államokat leszámítva). Ugyanis a nyugati gazdasági világválság lehetővé tette a globális szocialista kihívást.

A kapitalizmus aranykorának váratlan és valószínűleg megismételhetetlen korszaka 1947-től vajon miért következett be?
A szakemberek sem tudják biztosan. Egy integrálódó, transznacionalista (országhatárokon és állami ideológiai korlátokon is átnyúló) és egyetemes világgazdaságot teremtett, és szükségszerűen követte egy globális válság.

A Kelet és Nyugat közötti különös párhuzam
Keleten azt hiszik, hogy az ember sorsát maga határozza meg. Nyugaton pedig azt, hogy az ember közeledik afelé, hogy sorsát maga határozza meg. Mindkét álláspont hajótörést szenvedett.

Bűvészek és bűvészinasok - a természettudományok
Az Einstein utáni fizikát egyik rendszer sem kedvelte. A nácik "zsidónak", a szovjetek "nem eléggé materiaistának" tartották. A valódi ok azonban az volt, hogy az új szemlélet kétségbe vonhatta világnézetük a priori (a tapasztalatot, a tényeket megelőző) igazságait.
Valóban egyre-másra tűntek el a régi bizonyosságok. A "játékot" új szabályok irányították, a tudósoknak állandó ellentmondásokkal kellett együttélniük.
Heisenberg határozatlansági elve (1927) kimondta: az atomon belüli folyamatok megfigyelése megváltoztatja magukat a folyamatokat.
Az atom belsejében a kvantumállapotokhoz (melyek egyszer hullámként, másszor részecskeként nyilvánulnak meg) tartozó energiaállapotok a hullámmechanika megteremtője, Schrödinger hullámegyenletével kiszámíthatóak.
Dirac a negatív energiaállapotok értelmezésére megalkotta az antianyag-koncepciót.
A Bohr-féle komplementer-elv, a relativitás-elmélettel rokon metafizikus elmélet kimondta: a természet egyetemességét nem lehet egyetlen képlettel leírni, azaz nincs egyetlen modell. A valóság megragadásának egyetlen módja: a különböző megközelítéseket alkalmazunk és aztán ezeket egymás mellé rendeljük, hogy kiegészítsék egymást.
Gödel kimondta, hogy egy axiómarendszert sohasem alapozhatunk önmagára. Egy ellentmondásoktól mentes, belsőleg konzisztens rendszert még csak elgondolni sem tudunk (Gödel-elv).
Planck és Einstein képtelenek voltak elfogadni ezt. "Isten nem szerencsejátékos. Egy belső hang azt súgja nekem, hogy a kvantummechanika nem a végső megoldás" - vallotta
Einstein.
Aztán a relativitáselméletben kimutatta: az elektromosság, a mágnesség és az optikai jelenségek gyökere ugyanaz.
Munkássága következtében az éter (a fény feltételezett közvetítő közege) és a flogisztron (az éghetőség feltételét biztosító feltételezett anyag) az álteóriák múzeumába került.
(A két eltérő természeti erő, a gravitáció és az elektromágnesesség összehangolásására 40 évet szentelt - mindhiába.)
Hubble felfedezte, hogy a kozmosz nem statikus, a világegyetem tágul (a relativitáselmélet ezt már előre sejtette...).

A XIX. század elméletei kimondták: a természetben az ugrás kizárt. A termodinamika 2. főtétele pedig előre jelezte a világegyetem "hőhalálát".
Az evolúciós diszkontinuitás XX. századi elmélete szerint a világegyetem a 15 millió évvel ezelőtt bekövetkezett ősrobbanás (Big Bang) révén keletkezett és bizonyára így ér majd drámai véget is.
Az 1960 körül megjelent katasztrófaelmélet kimondta: a folytonos változások hirtelen töréseket okozhatnak.
Az 1980-tól létező káoszelmélet (USA) a helyzetek kiszámíthatatlanságát modellezte (ma és itt jelentéktelennek tűnő események kimutathatóan óriási hatást váltanak ki máshol.)
Új lendületet adott a régi oksági elméletnek. Megtörte a kapcsolatot az okság és az előreláthatóság között.
"A történelmi és evolúciós fejlődés láncolatának végső eredményeit nem lehet előre megjósolni a kezdetekkor, mert a legkisebb jelentéktelen változás is olyan evolúciós lavinát indít el, amely radikálisan megváltoztatja a fejlődés irányát." (Gould, 1989). Ennek politikai, gazdasági és társadalmi következményei is óriásiak.
(Planck már 1933-ban észrevette, hogy a tudomány válsága kapcsolatban áll a társadalom válságával.)

Korunk problémáiról
"Ma a genetika, az evolúciós és molekuláris biológia területén nincs olyan szakember, akinek ne volna anyagi érdekeltsége a 'biotechnikában'. Mindent, amit teszünk, meghatároz a tulajdon kérdése" (Lewontin, 1992).
A kormányokat nem érdeklik a végső igazságok (kivéve az ideológiaiakat és a vallásiakat) - a gyakorlati eredmények vonzzák őket. A tudomány azonban - eltérően pl. a művészetektől - nem képes anyagi támogatás nélkül hatékonyan működni.
Ma már minden XX. századi állam, mely korlátozni akarta a tudósokat, okkal bánja azt. Az emberi ész szabad szárnyalása az alapkutatások terén rövid távon veszteséges, de nélküle az alkalmazott tudományok nem képesek magas profitot hozó gyakorlati eredményekre.
Az emberiség előtt álló válság elkerülésére létrejött a "nulla növekedés elmélete", azonban ez befagyasztaná a már meglévő különbségeket. Nem véletlen, hogy Svájcban lett népszerű, Afrikában már kevésbé...
Reálisabb megoldás a fejlődési ütem egy elviselhető szintre csökkentése.
Mindkét szélsőséges megközelítés megbukott a gazdaságirányítás terén is: Margaret Thatcher 'laissez-faire' (totálisan szabad) gazdasági modellje és a szovjet típusú piacot kiiktató tervgazdálkodás is kudarcot vallott.
Mára igazolódott, hogy a nép és a döntéshozók mennyire egymásra vannak utalva. Meglepő módon a politikától elforduló tömegek nem könnyítik meg a döntéshozók dolgát. A közérdek kis szeletéért kampányoló csoport hatékonyabban tud koncentrálni saját speciális céljaira, mint egy sokféle célért kűzdő, nagyobb tehetetlenségű párt.

Tanulnunk kell ezekből a megállapításokból, mert a
TÖRTÉNELEM az emberiség bűneinek és tévedéseinek története.
/A könyv fordítását a SOROS Alapítvány ösztöndíjjal támogatta/


Soros György: A globális kapitalizmus válsága

A könyv megjelenésével kapcsolatban a Timesban egy cikk jelent meg. A cikk érdekesebb témái:
A kapitalizmus csődje
A világ pénzügyi rendszereinek pénzügyi válsága
Urambátyám-kapitalizmus: valutaspekuláció és felelőtlen tőkekihelyezések
A "modern pestis" oka, hogy az IMF hitelképtelenné vált és programjai nem működnek.
Elhúzódó hanyatlás várható.
Csak idő kérdése, hogy az USA belső gazdaságának működése lelassul. Ennek következménye külkereskedelmi deficit lesz, ami miatt hitelmegszorítások és a szabad kereskedelem korlátozása várhatók.
Ha ezt nem sikerül nemzetközi kormányzati akciókkal megelőzni, az iszlám és a nacionalista mozgalmak előretörése fog beküvetkezni, melynek következménye lehet a multinacionalista cégek vagyonának államosítása (lefoglalása).

A megoldást a szerző a hitel költségeit csökkentő ún. hitelgarancia-tervben látja.


A JAPÁN csoda nyomában - a "diktatórikus" japán jólét

Ahol minden keveredik.
Amikor felmerült az írásbeliség igénye, akkor a japánok az írásjeleket az erősen különbözü kínai nyelvből vették át. Ennek következménye, hogy az iskolás gyerekek idejük nagy részét írással és olvasással töltik. Ha a napi újság elolvasásához nekünk is közel 2000 írásjel ismeretére lenne szükségünk, biztos a mi gyerekeink is ezt tennék... A japán szemléletre jellemző, hogy az olvasás- és írástanulás nehézsége ellenére az analfabéták aránya alatta van az európai átlagnak.
A vallások is békében megférnek egymás mellett. Ha temetés - akkor buddhizmus. Az évenkéni rituális 7-5-3 áldásra még a katolikusok is elviszik 3 és 7 éves lányaikat, valamint 5 éves fiaikat. A sinto (a vallás neve az Istenek útját jelenti) igazi japán jelenség.
Habár a japánoknak csak 4 százaléka gyakorló hívő, a hagyományok erőteljes tisztelete, azon a tradíció, hogy egész életükben ugyanazon a munkahelyen dolgozik szinte mindenki, valamint az erős családi kötelékek miatt szilárd az erkölcs. A munkaadó iránt érzett végtelen hűség kizárja a sikkasztást vagy lopást.
Ezek után ki csodálkozhat el azon, hogy a nyugati világból gyorsan átvesznek minden módszert és találmányt, amit hasznosnak tartanak? Mindez gondosan megfér a szigorú hagyományokkal - az elvek és a logika eklektikussága, ellentmondásai cseppet sem zavarják a gyerekkoruktól a hierarchia tiszteletére és az ego alárendelésére szoktatott japánokat.
A közösség iránti hűség és a főnökkel szembeni alázat azonban nem gátolja meg még a kevesebbet kereső női beosztottakat sem, hogy a csoport ügyeiről elmondják ötleteiket, gondolataikat. A munkahelyi étkezdékben a vezeztők, igazgatók nem elkülönítve, egymás között fogyasztják az ebédet, hanem mindegyikük a saját csoportja körében. Minden reggel együtt skandálják el a vállalat jelszavát, munkaidő után a főnökkel együtt mennek vacsorázni, talán még magánéletük problémáit is sokan az "atyai" szerepet betöltő csoportvezetővel vitatják meg. Ezen fejlett csoporttudat nélkül biztos, hogy nem következhetett volna be a japán csoda.
/Folytatása köv./


"Ahol mindenhez hozzá szabad nyúlni"
1998-tól új kiállítás a CSODÁK PALOTÁJÁBAN!

Öveges József (1895-1979), akinek a 100 kérdés - 100 felelet c. TV-műsoráért a fizika közérthetővé tételében nagy szerepe volt, 1975-ben az Élet és Irodalomban hirdette:
Tudományos játékszobákat!
A számtalan nyugat-európai városban már meglévő tudományos jelenségbemutató sajnos 1996-ig nem valósult meg hazánkban. A CSODÁK PALOTÁJA ekkortól ad otthont a minden gyerek által közkedvelt tudományos varászlatoknak.
Ferenczi György, a fiatalon elhúnyt fizikus, a félvezetők specialistája nagy szerepet vállalt ennek az interaktív természettudományi múzeumnak a létrehozásában.


KÉSZÜLŐBEN

In Memoriam Hamvas Béla (sz.: 1897, Eperjes - 1968 nov. 7., Budapest)
A "bizonytalanság guruja" (Az Istennel Sakkozás Kockázataról)
In Memoriam Jim Morrison (A Sárkánygyík-király másik énje)
Závada Pál: Jadviga párnája

Az 1954-ben Tótkomlóson született író naplóformában írott regénye az elidegenedésről szól. Egy szlovák nemzetiségű család csődjének (széthullásának) krónikája, az egész életre kiható nagy hazugságok idején a tisztaság hajlékainak keresése. Nyelve egy régebbi kor hangulatát idézi és a magyarországi szlovákság ízes szófordulatainak bemutatásával szinesíti a történetet.
"Hisz nem tudtam, hogyan lehetséges írni másképpen, mint abban a tónusban, hogy nekem nincs és nem lehet nőmön kívül örömöm senki... Hogy akkor éltem csak valaha is, ha énrám ragyogott Jadvigám"


"Így is boldogok"
(Moldvai hagyományok - ma)

A már csak szóban élő száz évvel ezelőtti magyar nyelv és egy ötvenéves életmód nyomában
Az első Moldvai Népánctáborról a FolkMAGazin 1998 dec.-i számában jelenik meg egy írás.


Czakó Gábor a családról
(karácsonykor éppen aktuális)

Az egygyerekes családban a szeretet csak vertikális. A gyermek önzése nagyobb szerepet kap, a kinőtt ruhák hasznosítása is nehezebb.
Két gyermeknél állandóak a konfliktusok.
Három-négy gyermeknél ők szinte már együtt nevelik egymást a gazdag és egyenrangú szeretet jegyében. És lesz elég ünneplő családi összejövetelen a születésnapokon és esküvőkön...
És nem fog a depressziósók és alkoholisták száma negymértékben megnövekedni karácsonykor és újévkor, mint manapság. Elidegenedett világunkban a hirtelen felszabaduló szabadidő miatt a magány és a szeretetnéküliség érzése sok tragédiát okozott már és okozhat idén is, mivel felkészületlenül éri az embereket.


A nyilatkozás művészete

Csak oda kell figyelni, amikor egy rutinos közéleti személyiséget sarokba akarnak szorítani, pl. úgy, hogy az előre kiszámíthatatlan és jól válogatott telefonos kérdésekre kell válaszokat rögtönöznie.

Néhány ügyes fogást én is feljegyeztem a legutóbb:
Megjegyezném, hogy szervezetünk statumuma szerint a ...ok nem tartoznak hozzánk, de örülnék, ha a sorsuk javulna.
Remekül elveszi az élét a kérdésnek azzal, hogy annak nem a lényegével kezd foglalkozni a válasz bevezetőjében, ráadásul "hízeleg" is egy kicsit azzal, hogy (legalábbis részben) egyetért a kérdést feltevővel. Egy jól hangzó idegen szó pedig elbizonytalaníthatja felindultabb és kevésbé művelt kérdezőt...
Először is a kedves telefonáló néző is engedje meg, hogy én is azzal kezdjem, hogy ...t kívánjak
Remekül elveszi az élét a támadásnak, ha személyes kontaktus kialakítására törekszünk a kérdezővel. Az érzelmi azonosulás után akár egy fél mondattal is finoman lesöpörheti a tömegeknek szimpatikus, de érvekkel rosszul alátámasztott véleményt.
Egy pillanat türelmet kérek. Soha nem kell félni attól, ami van. Inkább attól, ami nincs...
A fogyasztói világban jól hangzó érvet akkor szokták bedobni, amikor a túltermelés miatt nem lehet valamit eladni...
Jó, hogy Ön is felvetette...
Megnyugtathatom, hogy én is egyetértek Önnel...
Az érzelmi töltés Önnél is ugyanazt a ...ért való aggódást jelzi, ami minket is...
A harmadik szófordulat különösen agresszív támadás esetén válik be. Egyértelművé teszi: a cél közös, csak a megvalósítás útjában van némi eltérés...

Innen bárki folytathatja - ha megírja ötletes szófordulatait és gondolatait, rákerülhet erre a honlapra az Interneten!

Néhány példa:
- "a volt Isten második tévedése".
Akkor találjuk ki, ki volt az első...

- "a legkifizetődőbb üzlet ma tudományos köntösben árulni misztikát"
- mondta Popper Péter az 1999-es hollywoodi szuperfilm, az Első Fejezet és M Drosnin: A Biblia kódja című könyve a kapcsán.
A magyarul is megjelent könyvből egyébként megtudhatjuk pl., hogy a J.F.K. és a Rabin elleni merénylet is pontos időpontjával be volt kódolva a Biblia héber nyelvű szövegébe.
Ezen kívül még sok más is, de a közemberek azokról csak az események bekövetkezése után szerezhetnek tudomást.
A "kiválasztottabbak" persze előbb is. Mindenesetre érdekes, hogy az előbbi két elnököt állítólag figyelmeztették a Bibliába kódolt jóslatra - mégis megtörténtek a merényletek.
Nálunk Magyarországon szerencsére nem kell tartanunk az ilyen közhangulatot felkavaró ügyek nyilvánosságra kerülésétől - megvédenek minket a vállaltok és a bankok adatainak titkosságát is garantáló törvényeink...

/Arról még nem nyilatkozott senki sem, hogy a számítógéppel elemzés során mekkora a valószínűsége, hogy egy tetszőleges szám szerinti ugrással haladva egy szövegből kiválasztott karaktersorozat nyelvileg értelmes legyen. Többezer kísérletnél biztos van rá esély...
Javaslom kipróbálásra angol, német, latin, ógörög, orosz, sumér és magyar nyelven is, hátha így is kijön belőle valami./

- "Az éj sötétjében a fenevad az úr.."
És ott láthatatlanná válik a korlátolt emberi szem számára.
Ez ellen védekezésül menekül zárt falak mögé és varázsol intelligenciájával a teremtőt idéző mesterséges fényt esténként a mai ember. A civilizált városi gyermekek már nem is érzik a természetes fény hiányának veszélyeit. A betonerdőben és a vegyiméreg-folyamokban vadállat nem tud már létezni. Az ember még épphogy, de kibírja.
Ebből is látszik az ember felsőbbrendűsége: ő a leggyorsabban alkalmazkodó "állat".

- vagy tedd fel a kérdést: Kik a barbárok?
Dzsingisz Kán "hordái"?
A hunok, akiknek nyilairól nem feledkezett el az utókor, kulturáltságáról azonben igen ?
A maják és az aztékok a napistennek bemutatott gyakori emberáldozataik miatt?
I. (Oroszlánszívű) Richárd és a pápa vandál keresztes seregei?
A kegyetlen lőfegyveres spanyol konkvisztádorok?
A vakmerő normann hajósok, a vikingek?
A világháború pusztításra kényszerített csapatai?
A kambodzsai vörös khmerek és a boszniai, az afganisztáni és a ruandai polgárháború résztvevői?
Az iraki gyilkosságok és az amerikai bombázások végrehajtói?
A természetet tönkretevő, közvetve és fegyver nélkül leigázó, éhséget és nyomort teremtő fogyasztói társadalom, ahol az erőfitogtatás és a könyörtelen agresszió érdemnek számít?
Választhatsz!
(A barbár kívülről: pusztító, gyilkoló és jól szervezett katonai horda.
A barbár belülről: saját népének jólétet teremtő, saját istenei és törvényei szerint élő, hódításra berendezkedett társadalom.
Korunk ragadozó életet folytató emberének sikerült a "barbárságot" tovább fokoznia: olyan mértékben képes pusztítani a környezetét és az életet, hogy azzal már saját fönnmaradását is veszélyezteti.)