A javas életszemlélet és Csoóri Sándor zenéje

TARTALOM:
1. SZELLEMI TAPASZTALÁS a zene hallgatása közben
2. Fogarasi Lajos interjúja ifj. Csoóri Sándorral, a régi és az Ifjú Muzsikás alapítójával
3. JAVASolt JAVASságok Csoóri Sándor zenéje nyomán
4. GONDOLATok a TANULÁSról
(Részletek Csoóri Sándor készülő könyvéből)


SZELLEMI TAPASZTALÁS a zene hallgatása közben

"A sötétben végtelen köröket leíró vonók harmonikus együttmozgását figyelni az ellazító, meditációra csábító magyar népzene közben,
a hármas rendet tiszteletben tartva felfedezni, hogy az
ÉG-EMBER-FÖLD
HEGEDŰ-BRÁCSA-BŐGŐ
LÉLEK-SZELLEM-TEST
ZENE-RITMUS-TÁNC
mind-mind EGYségben EGYek. EGÉSZek. EGÉSZségesek.
A ZENE átsegít bennünket az Ég és a Föld közötti úton."


Fogarasi Lajos interjúja ifj. Csoóri Sándorral, a régi és az Ifjú Muzsikás alapítójával

Miért Ifjú Muzsikás? Kik zenélnek ebben a bandában és hogyan jöttek össze?

A Muzsikás név számomra fogalom. Mesterem, ifj. Ádám István azt mondta, hogy muzsikások vagytok, tehát legyen a zenekarotok is Muszikás. A Muzsikás nemcsak zenekar, de műhely is egyben, mely az autentikus népzenét és annak előadási módját kutatja. Ádám István huszonöt évvel ezelőtt adta a nevet az akkori zenekarnak. A Muzsikás azóta megváltozott, de a régi szellem újjászületett, így lett az együttesem Ifjú Muzsikás.
A zenekarban tanítványaimmal - többek között fiammal - játszom együtt. Zenei találkozásunkat sorsszerűnek érzem, ha megnézed a borítót, láthatod rajta a tagok csillagjegyeit: nyilas, bak, vízöntő, halak, ahogy az övek egymást követik.
Fiam barátja, a 12 éves Soós Andris nagy tehetség, örülök, hogy ilyen zenésszel játszhatom együtt. És ráadásul hét éves koráig Széken lakott. Hermann Mária és Márczi Anna muzsikálnak még az albumon, hiszek abban, hogy a nők is tudnak úgy muzsikálni, mint a férfiak.

Mikor hagytad el a Muzsikás együttest, s mit csinálsz - a zenetanításon kívül -, amióta nem vagy a bandában?

Hogy pontos legyek, kölcsönösen hagytuk el egymást két évvel ezelőtt karácsonykor. Azóta is folyamatosan dolgozom, zenélek, tanítok, és egyfolytában azt keresem, hogy mitől szól úgy az az erdélyi zene, ahogy szól? Nemcsak játszom, de szeretném megfejteni a zene értelmét is. A kutatásaim során rájöttem arra, hogy a zene leírható szimbúlumokkal. A zene - csakúgy, mint a látható-érzékelhető világunk - hullámmozgások sorozata. Ha a zenei hullámjeleket tudatosan alkalmazzuk, mindent el tudunk velük játszani. Pl. amikor a hegedűs játszik, a vonójával folyamatosan négy jelet ír le, a kört jobbra, illetve balra, a végtelenjelet és a hullámot.
Az Óbudai zeneiskolában tanítok vonós hangszereket, hegedűt, brácsát és bőgőt. Az ország minden tájáról jönnek a tanulni vágyók. A tanulást csoportosan végezzük. Mindegy, hogy valaki most kezdett, vagy már évek óta zenél, én a csoportos zenélést szeretném megtanítani nekik, az együtt muzsikálás örömét megéreztetni velük. Pontosabban az EGY fogalmát.

A zene hullámmozgásáról alkotott elméleted mennyire egyedi?

Teljesen egyedi. Én még nem láttam, hogy másutt használnák, sem hegedűsöknél, sem másoknál. Egyébként nem könnyű felfedezni, még az autentikus zenészeknél sem lehet könnyen meglátni. A kezek hullámmozgása ugyanúgy rejtve van, mint az emberi szervezetben a szívverés. Nincs kiemelve a kezek játékában a kör és az ívek mozgása, mégis jelen van, sőt nemcsak jelen van, hanem erre épül az egész. A zenetanulás szükséges velejárója a bal és a jobb kéz összhangba hozása. Azaz a jobb és a bal fülünk összehangolása, önmagunk, lelkünk és testünk egyesítése és kifejezése a zene által.
Másoktól még nem hallottam erről az egészről. Annyira szokatlan ez az értelmezés, hogy saját tanártársaim is idegenkedve fogadják szemléletemet. Úgy gondolom, hogy ez a felfogás nemcsak a muzsikáláshoz segíti hozzá az embereket, hanem a zenetanulás során elsajátított tudás segíti a belső harmónia megteremtését is. Módszeremet Magyar Zenei Jógának hívom.

Kötöd-e valamihez felfedezésedet?

Már nyolc, lassan kilenc éve, hogy megbetegedtem. Ekkor kezdtem el hegedülni. Ehhez úgy fogtam hozzá, hogy nap mint nap csak hallgattam Ádám István játékát. Gondoltam, hogy a mesterem által közvetített rezgés majdcsak bejut az én fejembe is. A napi gyakorlatok során rádöbbentem arra, hogy a mester zenéje mit sugall számomra. Zenei hullámok sorozatát és a belső egyensúly megteremtésének igényét.

A zenetanulás segített-e gyógyulásodban?

Hogyne, most már tudok járni. Tehát a lábamat - amire megbetegedtem - mindenképpen gyógyítja.
Az egész játék- és tanulási mód rendkívül emlékeztet a jógára. Gyakorlás közben tudatosan mozgatom jobbra és balra a kezemet. Mikor balra körözök, a bennem felgyülemlett diszharmóniákat akarom leépíteni, amikor meg jobbra, akkor szeretném beépíteni magamba a szükséges változtatni valókat. Hiszen az ember és a külvílág elválaszthatatlan, ahhoz, hogy a külvilágot el tudjuk fogadni, s élni tudjunk benne, elsősorban magunkban kell rendet teremtenünk. Én nem igazán szeretek különbséget tenni a népzene és a klasszikus zene között, egyszerűen csak hegedülök, hiszen minden zene hullámok sorozata és és mindegyik alapja a ritmus.
Az a fontos, hogy a ritmus meglegyen a zenében és az életben is. Ha nincs meg, akkor nem tudunk élni sem: ha a szív ritmusa felborul, oda az egész.


Párhuzamok
JAVASolt JAVASságok Csoóri Sándor zenéje nyomán 

Teremtő = Atya - Úr - Isten
Ember = Lélek - Szellem - Test 
Zene = Harmónia - Dallam - Ritmus


Szellemi világ - Ember - Anyagi világ
Ég - Ember - Föld
Zene - Ritmus - Tánc
Hegedű - Kontra - Bőgő
Tűz - Szél - Víz
Indulat - Félelem - Melankólia
 
Harmónia = Uralom önmagunk és energiáink felett
Elérésének útja = Emberek csoportból  közösséggé válása
Vonózás = Légzés = Kapcsolattartás

Belső tapasztalás - Elcsendesedés - Hangok megjelenése

Hangolás: Egyet az Egészhez
	Finoman: kézzel
	Durván: kulccsal

Autentika: parasztzene Finom feldolgozás: Bartók (csak a mai ember feszültségét csempészi bele) Durva feldolgozás: Kodály (a műzene szabályait átvéve polgári idillé tor- zítja a népzenét) Gyakorlás: révülés, jóga, a bennünk lévő Teremtő feltárása Eredmény: együttjátszás azonos hullámhosszon Próbáld meg te is! Nemcsak a zenére, hanem a művészet minden ágára igaz. /Továbbgondolta: Záhonyi András/


GONDOLATok a TANULÁSról
(Részletek Csoóri Sándor készülő könyvéből)

Elgondolkoztató szósorozatok a Magyar Nyelv Értelmező Szótárából

GOND - GONDolat - GONDtalan - GONDos - GONDviselés

TART - TÁRT - TARTalék - TARTalmas - TARTalmatlan - TARTalom
(és folytatható egészen a TÁRva-nyitva-ig)

ÉG - ÉGet - Éhajlat - ÉGitest - ÉGő - ÉGzendülés 
ÉG - ÉGalj - Égbolt - ÉGés - EGészség - EGri

ÉTel - ÉTer - ETet - ÉTvágy - ÉTvágy-talan 
ÉV - EVés - ÉVezred - ÉVfolyam - ÉVi - EVilági

MAG - MAGunk

A magyar ZENe szóban benne van a ZEN. A többi nyelvekben a "musica" valamelyik alakjából ered a zene szó.

Mindnyájunknak megvan a magunk feladata és azt nekünk kell elvégeznünk. Más nem tud helyettünk lélegezni, álmodozni, lépni. És mi sem tudunk mások helyett.


Megjelent az Ifjú Muzsikás új CD-je EGY címmel
CSIZMÁK
    Soós János: ÚTRAVALÓ
Keresd a hangot
önmagad válaszát
a mindenségre
és vigyázd a
selyempapírba bugyolált
töviskorona sérthetetlenségét
a hamisan elhelyzett
útjelző táblák villogása
ellenére is a KRESZ
szabályoknak megfelelően közlekedj...