VISSZA FŐOLDAL FEL KÖVETKEZŐ

BESZÁMOLÓ 1999.

FŐOLDAL

Az 1999-es évnek már hároméves tapasztalattal és rutinnal indultunk. Az 1999. február 10.-én tartottuk meg az Imrei Polgárőr Csoport közgyűlését melyen az 1998-as év értékelésén kívül tisztségviselő választásra is sor került a titkos szavazás eredménye Elnök: Virág Zoltán Alelnök: Bihari Gusztáv Szolgálatvezető: Geburth László Szolgálatvezető helyettes: Székely László Felügyelő bizottság elnöke: Czine Péter Felügyelő bizottság tagjai: Menich Zoltán és Sztupa Béla. Fő feladatunk a bűnmegelőzés, ezen belül a mindennapos gépkocsival történő járőrözéssel kívánjuk az éjszakai bűncselekmények elkövetését megakadályozni. Észlelésünk szerint az éjszakai bűncselekmény mutatók arányaiban sokat javultak Pestszentimre vonatkozásában. Eredményeink nem csak a bűncselekmények észlelésében, megelőzésében vagy megakadályozásában mutatkoznak meg, hanem eredménynek tartjuk a lakosság számára nyújtott más jellegű segítségünket, valamint azokat az észleléseinket amivel településünk környezetét, anyagi javait, a rászorulók egészségét óvtuk az elmúlt évben is. Szükségesnek érezzük a rendőrség és a lakosság közötti híd szerepének a betöltését. Az Internet segítségével egyre többen keresnek meg bennünket, küldenek E-mail-t.

1999-ben 360 napon 4725 óra szolgálatot teljesítettünk.

Hat lopott személygépkocsit találtunk meg, három esetben az elkövetőket visszatartottuk.

Rendőrrel közös szolgálat során 3 fő ittas gépjárművezetővel szemben intézkedtünk.

Egy estben négy főt gépkocsi feltörésen értünk tetten.

A téli időszakban négy földön fekvő hajléktalan személyhez hívtunk mentőt.

Három esetben iskolai rendezvényt biztosítottunk az iskola felkérésére.

Nyolc fő bűncselekmény elkövetése miatt körözött személyt fogtunk el rendőrrel közös szolgálat során.

Két esetben három főt súlyos testi sértés bűntette elkövetése során értünk tetten.

Öt esetben rendőrség felkérésére, egy esetben a VPOP felkérésére házkutatásban mint hatósági tanú vettünk részt.

Két esetben összesen nyolc főt betöréses lopáson értünk tetten.

Öt közlekedési baleset helyszínének biztosításában vettünk részt.

Egy esetben rendőrrel közös szolgálat során három főt kábítószerrel való visszaélés gyanújával fogtunk el.

Három esetben négy főt értünk tetten közúti jelzőtábla eltulajdonítása közben.

Három esetben négy főt értünk tetten falopás közben.

12 alkalommal vettünk részt közbiztonsági és bűnügyi akcióban a kerületi rendőrkapitányság munkatársaival.

Az 1999-ben éppúgy mint 1996-ban, 1997-ben és 1998-ban a BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőivel és munkatársaival napi munkakapcsolatot tartottunk, melynek során együttműködtünk Pestszentimre közbiztonságának javításában, közös járőrszolgálatokban vettünk részt, kapitányság részére éjszakai gépkocsi hiány esetén gépkocsit biztosítottunk. Bűnügyi akciókban vettünk részt. A körzeti megbízottakkal szoros kapcsolatot szeretnénk kialakítani Ady Endre utcába való kiköltözésük után.

A XVIII. kerület Közbiztonságáért Alapítvány

  1. március 14. óta éjszakánként 1.500.-Ft. értékű üzemanyag-utalványt

1998. február 1.-től 2.000.- Ft. értékű üzemanyag-utalványt folyamatosan biztosít számunkra.

Egy rádiótelefon-készülék üzemeltetését, amely a szolgálatok megszervezéséhez és a kapcsolattartáshoz szükséges az Alapítvány biztosítja.

Ezen támogatások nélkül teljességgel működésképtelenek lennénk.

1996-ban a szükséges technikai felszerelést biztosította az Alapítvány.

A Pestszentimrei lakosok nevében is és a magam nevében is megköszönöm az Alapítvány Kuratóriumának azt a felismerést, hogy értelmét látja munkánknak és ennek elismeréseképpen támogatja egyesületünket.

Pestszentlörinc- Pestszentimre Önkormányzata

Az önkormányzat vezetése és a képviselők munkánkat elismerik és támogatják.

A Pestszentimrei Képviselőkkel egyre szorosabb kapcsolatot tartunk fent. 1999. október 18.-án az Önkormányzat térítésmentesen átadta használatra az Ady Endre u. 100. Szám alatti ingatlan hátsó épületét, mely tökéletesen megfelel számunkra. Munkánk elismeréseként értékeljük az épület átadását. Székeket és asztalt adott át az Önkormányzat a helységünkbe.

Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége

A szövetség társult tagja vagyunk, a napi munkánkban rádiókapcsolat formájában kapunk segítséget. Tájékoztatást, információcserét biztosítanak számunkra.

Pestszentimrei Közösségi Ház

1999. október 18.-ig Ház biztosította részünkre az összejövetel lehetőségét, próbálta kielégíteni helyigényünket a lehetőségeihez mérten, minden szolgálati megbeszéléshez gyűlésekhez vezetőségi ülésekhez.

Örömmel számolhatok be arról, hogy csoportunkban fluktuáció 99-ban egy fő volt, vidékre költözés miatt.

A létszám viszont 22 főre emelkedett és 1999. Első három negyedévében négyen megkezdték féléves próbaidejüket

Lakossággal való kapcsolatunk kimondottan javuló tendenciát mutat. Ennek bizonyítéka a felénk érkező egyre több jelzés és érdeklődés a munkánk iránt. A közeljövőben rendszeres fogadóórát tartunk az Ady Endre utcai helységünkben. Pestszentimrei napok keretében lakossági tájékoztatót tartottunk. Sajnos a helység bútorzata még hiányos székekből kevés van. Szekrénnyel egyáltalán nem rendelkezünk. Az ingatlanban telefonvonal nincsen.

 

Budapest 2000. január 14.

Virág Zoltán sk.

elnök

E-mail: ipcs@ipcs.hu  
Copyright © 1996-2009. Imrei Polgárőr Csoport
Útolsó módosítás: 2010. november 09.