VISSZA FŐOLDAL FEL KÖVETKEZŐ

BESZÁMOLÓ 2000.

FŐOLDAL

A 2000. évnek már négyéves tapasztalattal és rutinnal indultunk, változatlan személyi állománnyal. Fő feladatunk a bűnmegelőzés, bűncselekmények észlelése esetén a rendőrkapitányság értesítése.

Megtörtént bűncselekmények esetében több alkalommal elkövetőkre utaló információkat adtunk át. Mindennaposan gépkocsival történő éjszakai járőrszolgálatot végeztünk. Csoport létszáma: 23 fő, rendelkezésünkre álló saját gépkocsi: 13 db. Lakossággal való kapcsolatunk kimondottan javuló tendenciát mutat. Ennek bizonyítéka a felénk érkező egyre több jelzés és érdeklődés a munkánk iránt.

Pestszentimrei napok keretében hagyományosan a Pestszentimrei Közösségi Házban lakossági tájékoztatót tartottunk.

Közbiztonsági szempontból kritikus pontok Pestszentimrén

-         Vasút állomás és a környező park. Hajléktalanok itt nagy számban fordulnak elő, folyamatosan (téli időszakot kivéve) öt-tíz fő tartózkodik a gyengén megvilágított parkban. Gyakori a verekedés, egymás közti nézeteltérés. Nagykőrösi út Dózsa György út sarkán lévő zöldséges italkimérő működése fokozza a helyzetet (vonzza a hajléktalan személyeket).

-         Kisfaludy u. pléh ÁBC. Folyamatosan két-három hajléktalan lakik az épületben nagy testű kutya társaságában. Az épületben többször volt tűz is. Az István utcai iskola kerítése több méteren hiányos, zavartalan ki és bejárást tesz lehetővé az ÁBC háta mögött.

-         Nagykőrösi út Eke u. Hunyadi János u. gyalogos átkelőhelyek. Több esetben gyalogos gázolás történt egy esetben halálos kimenetelű. Az átkelőhelyek megvilágítása nem elégséges (Nagykőrösi úton az elmúlt időszakban jelentősen növekedett a forgalom).

-         Nemes u. Kisfaludy u. sarok. Több baleset történt, a jelzőlámpa gyakran nem működik. Jelentős az éjszakai forgalom az Éjjel nappali közértben és a gumijavító műhelyben.

-         Gyál várossal határos területek. Sok esetben bűnelkövetési célból gyalogosan és gépkocsival jönnek át személyek.

2000-ben  360 napon 4625 óra szolgálatot teljesítettünk, ezen szolgálatok során saját gépkocsikkal több mint 38.000 km tettünk meg.

Az elmúlt évben, összesen 83 említésre méltó eseményünk történt.

Ebben az évben, 22 fő rendőrségi körözés alatt álló személyt fogtunk el.

 2db körözött gépkocsit, illetve 2db feltört gépkocsit találtunk meg.

Ittas vezetővel szemben 3 alkalommal, engedély nélküli vezetővel szemben 4 alkalommal intézkedtünk rendőrrel közösen.

Négy betörés alkalmával összesen 7 fő betöréses lopás elkövetőjét, melyből 2 alkalommal 1-1 főt perceken belül, illetve 1 alkalommal 3főt az elkövetést követő 30. percben sikerült elfogni.

 1 főt benzinlopás közben, sikerült tetten érnünk.

 5 főt gépjármű feltörés közben sikerült tetten érnünk.

Egy alkalommal kiskorú gyermekkel szemben elkövetett rablás elkövetőét, 10 percen belül sikerült kézre kerítenünk.

 Egy alkalommal egy fő ellen intézkedtünk, aki illegálisan szerzett nemesfémet tartott magánál nagy mennyiségben.

 Egy esetben 2 fő illegális szemétlerakót, szintén egy esetben 2 fő fiatal korút sikerült középületet, festékkel történő megrongálása közben tetten érnünk.

 Jelen voltunk rendőrrel közösen 5 alkalommal családi botránynál.

Iskolai rendezvényeken 2 alkalommal biztosítottuk a rendet.

Járőrszolgálatunk során egy alkalommal 4db oszlopról leszerelt KRESZ-táblát találtunk.

Földön fekvő személyhez 4 alkalommal, kábítószer hatása alatt álló fiatalkorú személyhez 1 alkalommal hívtunk mentőt.

Tűzesethez 3 alkalommal riasztottuk a tűzoltóságot, kiérkezésükig az oltást és a mentést megkezdve biztosítottuk a helyszínt.  

 Közlekedési balesetnél 8 alkalommal biztosítottuk a helyszint.

Bűncselekmény helyszínét 3 alkalommal biztosítottuk. 

 Rendőrségi felkérésre 3 alkalommal hatósági tanúként vettünk részt nyomozati cselekményben.

 Egy alkalommal 1 fő ittas garázda, illetve 3 alkalommal 10 fő illegális lakásfoglalóval szemben intézkedtünk rendőrrel közösen.

 3 alkalommal eltűnt, elcsavargott kiskorú gyermekeket találunk-kerestünk meg, és adtuk át szüleiknek.

A bűncselekmény által keletkezett kár csökkentése érdekében két alkalommal lakásbetörőket, egy esetben gépkocsi kerék tolvajokat sikerült munkájuk közben megzavarnunk.

Egy esetben öt fő illegálisan tartózkodó külföldiekkel szemben intézkedtünk rendőrrel közösen 

Részt vettünk a Pörköltfőző verseny zavartalan lebonyolításának biztosításában.

BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 2000-ben éppúgy mint a megalakulásunktól eltelt négy évben a BRFK. XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőivel és munkatársaival napi munkakapcsolatot tartottunk, melynek során együttműködtünk Pestszentimre közbiztonságának javításában. Közös járőrszolgálatokban vettünk részt, kapitányság részére éjszakai gépkocsi hiány esetén gépkocsit biztosítottunk. Bűnügyi, közbiztonsági és idegenrendészeti akciókban vettünk részt. A körzeti megbízottakkal szoros közvetlen kapcsolatot sikerült kialakítanunk, közös járőrözésekre került sor. A rendőrkapitányság értékelő elemző felderítő munkájában szorosan együttműködünk.

Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért

1997. március 14. óta éjszakánként 1.500.-Ft. értékű üzemanyag-utalványt 

1998. február 1-től 2.000.-Ft. értékű üzemanyag-utalványt folyamatosan biztosított számunkra.

2000. szeptember hónaptól 2.500.-Ft. értékű üzemanyag-utalványt folyamatosan biztosít a szolgálatok ellátásához a Közalapítvány.

Egy rádiótelefon-készülék üzemeltetését, amely a szolgálatok megszervezéséhez és a kapcsolattartáshoz szükséges, valamint két rádiótelefont a szolgálatok kapcsolattartásához a Közalapítvány biztosítja.

Ezen támogatások nélkül teljességgel működésképtelenek lennénk.

1996-ban a szükséges technikai felszerelést biztosította a Közalapítvány.  

2000. évben összesen 929.000.-Ft. értékű MOL üzemanyag-utalványt vettünk át, melyből 149.000.-Ft. értékű utalvány 2001. január-február során kerül felhasználásra.

Tímár Tamás egyesületűn titkára december végén a Közalapítvány jutalmában részesült.

Csoportunk és a magam nevében is megköszönöm a Közalapítvány Kuratóriumának azt a felismerést, hogy értelmét látja munkánknak és ennek elismeréseképpen támogatja egyesületünket.

Pestszentlörinc- Pestszentimre Önkormányzata

Az önkormányzat vezetése és a képviselők munkánkat elismerik és támogatják.

A Pestszentimrei Képviselőkkel szoros kapcsolatot tartunk fenn. A közbiztonságért felelős alpolgármesterrel rendszeresen konzultálunk. 1999. október 18.-án az Önkormányzat térítésmentesen átadta használatra az Ady Endre u. 100. Szám alatti ingatlan hátsó épületét, mely tökéletesen megfelel számunkra. Munkánk elismeréseként értékeljük az épület átadását. Székeket és asztalt adott át az Önkormányzat a helységünkbe. A Pestszentimrei Közbiztonsági Centrum tavaszi megnyitása óta használatba vettük. Jól felszerelt telefonnal faxal üzenetrögzítővel és számítógéppel ellátott irodánkban szervezzük a szolgálatokat és a szükséges adminisztrációs munkát. Az iroda működtetésének költségeit az önkormányzat biztosítja.

Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége

A szövetség társult tagja vagyunk, a napi munkánkban rádiókapcsolat formájában kapunk segítséget. Tájékoztatást, információcserét biztosítanak számunkra. Az Országos Polgárőr Szövetség által előírt polgárőr alapismereti vizsgáztatást folyamatosan végezzük. Normatív támogatás keretében a Budapesti Polgárőr Szövetség 140.166.-Ft.-ot utalt át részünkre 2000.-ben.

Pénzügyi helyzet

2000. január 1.-én nyitó pénzkészletünk: 15.480.-Ft.

2000. december 31.-én záró pénzkészletünk: 151.560.-Ft.

2000.-ben első alkalommal a személyi jövedelemadó 1%-ból történt felajánlás során 61.652.-Ft.ot kaptunk.

Budapest 2001. január 15.

Virág Zoltán sk.      Tímár Tamás sk.

           elnök                   titkár

 
E-mail: ipcs@ipcs.hu  
Copyright © 1996-2009. Imrei Polgárőr Csoport
Útolsó módosítás: 2010. november 09.