FŐOLDAL FEL KÖVETKEZŐ

BESZÁMOLÓ 1996

FŐOLDAL

 

A kezdetekről...

Az Imrei Önvédelmi Csoport megalakulásáról.

Az elhatározás, hogy Pestszentimre közbiztonságáért tenni kell valamit már 1995-ben megfogalmazódott bennünk.

Az elhatározást tettek követték, felvettük a kapcsolatot a Budapesti Polgárőrszervezetek Szövetségének elnökével, Zsombor György úrral. Útmutatásai alapján hozzáláttunk polgárőrcsoportunk megalapításához. A jelentkező alapító tagokat a Kerületi Rendőrkapitányság segítségével büntetőjogi ellenőrzés alá vetettük.

A tagok rádióforgalmazásból vizsgát tettek.

Az alapító tagokkal közösen elkészítettük a csoport alapszabályát.

Az 1996.január 11-én megtartott közgyűlésen a 15 alapító tag megalapította az Imrei Önvédelmi Csoportot. Elfogadtuk az alapszabályt, megválasztottuk a tisztségviselőket, meghatároztuk a feladatokat.

A helyi sajátosságokat figyelembe véve a szolgálatot 22-03 óráig látjuk el, a hét minden napján.

Első szolgálatokról.

1996.január 15. volt az első szolgálat az Imrei Önvédelmi Csoport történetében. Ekkor kezdtük el első szolgálatunkat egy kölcsön rádiótelefonnal. Óriási lelkesedéssel láttunk neki az általunk még ismeretlen munkának, a sikerekre és a kudarcokra nem kellet sokat várni.

Kalmár Tibor alezredes úr a kerületi Rendőrkapitányság vezetője folyamatosan támogat bennünket munkánkban.

Az egyik összejövetelünkön vendégünk volt Vada Gábor alpolgármester úr, megismerkedett tevékenységünkkel és támogatásáról biztosított bennünket.

Az éves munkáról.

A csoport tagjainak létszáma 15 és 19 fő között ingadozik.

A szolgálatokat egy gépkocsival, két, három vagy négy fő látja el, általában havonta négy öt alkalommal kerül sor mindenkire. Szolgálatunkat az elmúlt évben 349 alkalommal láttuk el, december 24. és december 31.-én nem teljesítettünk szolgálatot. A rendőrség által szervezett minden éjszakai közbiztonsági akcióban részt vettünk. Több saját kezdeményezésű akciót is szerveztünk, a rendőrkapitányságtól minden esetben kaptunk segítséget.

Sok esetben előfordult a szolgálatos rendőrökkel közös szolgálat, mikor a kapitányság nem rendelkezett megfelelő számú gépkocsival.

Sajnos nem valósult meg a rendszeres közös szolgálat rendőrségi létszámhiány miatt, illetve a járőrök egy része sem ismerte fel az ebben rejlő lehetőségeket.

Szolgálataink 25%-ban rendőrrel közös szolgálat valósult meg.

Ez köszönhető a csoport rendőr tagjának , kapitányság gépkocsi hiányának

valamint a kapitányság néhány segítőkész tagjának.

1996-ban 5125 órát töltöttünk szolgálatban, sikerült elérni, hogy Pestszentimrén ,valamint az Alacska lakótelepen az éjszakai bűnelkövetés jelentős mértékben csökkent. Nagymértékben csökkent a környező területekről, kerületekből az éjszakai órákban “céltalanul” itt kószálók száma. Kiemelt figyelmet szenteltünk a területünkön működő szórakozóhelyekre főleg fiatalkorúak vonatkozásában.

Körözött gépkocsit 4 esetben találtunk meg.

Elkövetővel 2 esetben fogtunk el lopott gépkocsit.

Ittas gépjárművezetővel szemben 6 esetben jártunk el.

Gépkocsi feltörés elkövetőjét 1 esetben fogtunk el.

Betöréses lopás elkövetőjét 2 esetben tartottuk vissza.

Körözött személyt 4 esetben fogtunk el.

Földön fekvő ittas személyekhez a téli időszakokban 11 esetben hívtunk mentőt. Egy esetben szívbeteg, utcán rosszul lett személyhez hívtunk mentőt.

Személyi sérüléses közlekedési balesetet 4 esetben észleltünk.

Egy esetben cserbenhagyót fogtunk el a baleset helyszínéhez közel.

Megemlítendő a Csolt utcai óvoda épületébe öngyilkossági szándékból behajtó fiatalember esete, elsőként vettük észre. Két esetben összetörték a szolgálatot teljesítő gépkocsit, mindkét esetben a másik fél hibájából.

Tudomásunk szerint Pestszentimrén megszűntek az éjszaka

rongálással, károkozással foglalkozó fiatalokból álló csoportulások.

Megpróbáltuk a telefonfülkéket megvédeni, sajnos bizonyos helyeken ez nem sikerült. Sajnálatos módon két kézigránátos merénylet történt szolgálati időben, az esetekkel kapcsolatban értékelhető adatokkal nem tudtunk szolgálni.

A csoport három tagja ellen eljárás van folyamatban, gépkocsijukat szándékosan összetörte egy világítás nélkül közlekedő kicserélt rendszámú Lada személygépkocsi. A jelenlevő tagjainkat a Polskiban utazó személyek feljelentették.

A Budapesti XX., XXI. És XXIII. kerületi Ügyészség november hónapban vizsgálta az Imrei Önvédelmi Csoport működésének törvényességét. Megállapították, hogy csoportunk működése megfelel a jogszabályokban előírtaknak.

Számtalan közös eredményt értünk el a kerületi szolgálatot teljesítő rendőrökkel. Hasznos információkkal láttuk el a BRFK. Gépjármű felderítési Osztályát, ezek nyomán nagy sikereket könyveltek el. Iskolai rendezvényeket biztosítottunk Pestszentimrén.

 

Támogatóink, segítőink.

Május 29.-én a Budapesti Rendőrfőkapitány úr megbízottjától, valamint a Psion Hungária Kft. vezetőjétől ,Psion EL 120 típusú hordozható számítógépet kaptunk.

Támogatásáról biztosított bennünket Dr. Mester László kerületünk polgármestere, Szili Sándor kerületünk parlamenti képviselője, Vada Gábor alpolgármester, Bodnár János alpolgármester, Balogh Józsefné képviselő.

BRFK.XVIII. Rendőrkapitányság vezetése egyenrangú partnerként fogad el bennünket.

Július 2.-án háromoldalú együttműködési megállapodást kötöttünk a BRFK.XVIII. ker. Rendőrkapitánysággal, valamint az Alapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért.

A Közbiztonsági Alapítványtól három motorola urh. rádiót, valamint egy rádiótelefon készüléket kaptunk használatra.

Pestszentimrei cégek vállakózók anyagilag hozzájárultak munkánkhoz.

Támogatóink, segítőink nélkül működésképtelen lett volna polgárőr csoportunk, tagjaink komoly anyagi áldozatokat hoztak működésünk érdekében.

Terveink.

Az elmúlt év tapasztalatait áttekintve, szeretnénk a szolgálati időt meghosszabbítani. Közvetlenebb napi munkakapcsolatot szeretnénk kialakítani a kerületi rendőrkapitánysággal. Hatékonyan kívánunk fellépni az illegális szemétlerakókkal és erdőirtókkal szemben. A nappali bűncselekmények miatt esetenkénti napközbeni szolgálat bevezetését tervezzük. Reményünket fejezzük ki, hogy terveink valóra válnak és Pestszentimre közbiztonságáért a jövőben is eredményesen tudunk fellépni.

 

Budapest 1997. január 14.

Virág Zoltán sk.

E-mail: ipcs@ipcs.hu  
Copyright © 1996-2009. Imrei Polgárőr Csoport
Útolsó módosítás: 2010. november 09.