Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

137. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2013. április–június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Fehér Krisztina: A 20. század eleji újgrammatizmus és a nyelvi változások

A nyelvtudomány műhelyéből

Szabó József: A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben I.

Horváth László: Egyeztetési vizsgálódás 20. századi drámákban

Laczkó Mária: A kitöltött szünetek formái és funkciója tizenévesek spontán beszédében

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Gyümölcsneveinkhez VII.

Szemle

Lengyel Zsolt: Szóról szóra (Ismerteti: Rádi Éva)

Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások (Ismerteti: Auszmann Anita)

Csíkány Andrea: A palóc nyelvjárás hat kutatópontjának lexikológiai vizsgálata különös tekintettel a hangtani és alaktani jelenségekre (Ismerteti: Angyal László)

Wacha Imre: A Kazinczy-versenyek és a helyes kiejtés kérdéséről (Ismerteti: Pesti János)

A Nyelvőr hírei

Tolcsvai Nagy Gábor: Petőfi S. János emlékére

Heltainé Nagy Erzsébet: A Magyar Nyelvi Bizottság 2011. évi beszámolója

Tóth Etelka: A Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság 2012. évi beszámolója

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza