Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

137. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2013. január–március

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Bárdosi Vilmos: Tulajdonneves frazeológiai reáliák fordítási nehézségei

Kugler Nóra: A szubjektivizáció jelenségének nyelvészeti értelmezései

Nyelv és stílus

Balázs Géza: Bartókiána, a Temesi-hipertext

Evellei Kata: Narratíva és nézőpontszerkezet Az arany ember szövegváltozataiban

A nyelvtudomány műhelyéből

Boronkai Dóra: A beszélőváltások és a szociokulturális tényezők összefüggései társalgási szövegekben

Horváth Krisztina: Ragátszövődés. A mondatátszövődés egy különleges típusának vizsgálata

Bándli Judit: Az egyet nem értés pragmatikája

Dudás Előd: Magyar hatás a muravidéki szlovén helyesírásban

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Gyümölcsneveinkhez VI.

Szemle

Boda István Károly–Porkoláb Judit: Ahipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában (Ismerteti: Szathmári István)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza