Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

137. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2013. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság működésének kezdetei 1905-ben

Nyelv és stílus

Veszelszki Ágnes: A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján

Petykó Márton: Az internetes troll mint identitás kialakítása politikai blogok diskurzusaiban

Simon Gábor: A rím anaforikus működésének kognitív szemantikai leírása

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz–Dziewońska-Kiss Dorota: A SZÍV képe a magyar és a lengyel frazeológiában

Szabó József: A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben II.

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Erdei gyümölcsök I.

Szemle

Nyomárkay István: Szláv szomszédaink (Ismerteti: Vig István)

Szabó Dávid–Kiss Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia (Ismerteti: Kovács Máté)

A Nyelvőr hírei

Nagy L. János: Ezüstjubileum Implom József városában

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Magyar Tudományos Akadémia
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza