Tartalom


XCV. ÉVF.                             1999. JÚNIUS                             2. SZÁM


 

Kiss Jenő: Nyelvi intuíció és elfogadhatósági ítéletek 129

Balázs Géza: Kommunikációs létformák és átcsapások 138

Tolcsvai Nagy Gábor: Térjelölés a magyar nyelvben 154

Ladányi Mária: Produktivitás a szóképzésben: a természetes morfológia elveinek alkalmazhatósága a magyarban 166

Nyomárkay István: Adalék a magyar—horvát nyelvi és irodalmi kapcsolatokhoz 180

Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe mint a szemantikai kutatások tárgya 188

Gregor Ferenc: Magyar eredetű tükörfordítások a szlovák nyelvben. II. 195

· Szó- és szólásmagyarázatok. Futaky István: Berény. — Nagy Péter: Madarat lehet fogatni vele 203

· Élő nyelv. Sándor Anna: Nyelvjárási szöveg Kolonból 207

· Szemle. Hajdú Mihály: Benkő Loránd, Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. 213 — B. Gergely Piroska: Szavak — nevek — szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. 218 — Horváth Mária: Wilfried Schabus, Die Landler. 224 — Gerstner Károly: Vörös Éva, Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára. 229 — Bodó Csanád, A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén (Tanulmánygyűjtemény)234

· Különfélék. A Szerkesztőség: Közlemény. 241 — Szathmári István: Bitnicz Lajos, a stilisztika tudósa. 241 — Tolnay Gábor: Melich János beszéde Szarvas díszpolgárrá választásakor. 245 — Szűcs Tibor: Temesi Mihály (1914—1988) emlékére 248

· Társasági ügyek. Gecső Tamás: †Zsilka János 250

· Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Máramaros megyei tájnevek Pesty Frigyes helynévtárából 252

· Levélszekrény. Makkay János írja. — Timár György írja. — Zsilinszky Éva írja 254