KÜLÖNFÉLÉK

Közlemény

A Magyar Nyelv ezredzáró évfolyamával, a 2000. évi kötettel kezdődően a tanulmányok sorába iktatott írásokat angol nyelvű összefoglalóval fogja közölni. E szerkesztőségi elhatározás aligha kíván különösebb megokolást. Annak a lehetőségét ugyanis, hogy a folyóiratban közlendő tanulmányok témáiról, a kutatási eredményekről, a követett módszerekről és elméleti megközelítésekről a szélesebb nemzetközi tudományosság egyáltalán értesülhessen, csak világnyelven való híradás biztosítja. Nem kétséges, hogy ma az angollal, korunk világnyelvével érhető el a legszélesebb olvasói kör. Az angollal kívánjuk tehát biztosítani annak lehetőségét, hogy a magyar nyelvvel kapcsolatos, illetőleg a Magyar Nyelvben megjelenő tanulmányok iránti érdeklődés esetén minél többen tehessenek esetleges további tájékozódó lépéseket. A rezüméken kívül biztosítani kívánjuk továbbá az érdeklődés fölkeltésének a lehetőségét azzal is, hogy a tartalomjegyzéket a hátsó borítólap külső oldalán angolul is közölni fogjuk.

Összefoglalókat csak tanulmányok után közlünk. Ennek megfelelően többi hagyományos rovatunkhoz tematikai, terjedelmi, technikai okok miatt összefoglalást továbbra sem adunk. De mert a tartalomjegyzék angol változatban is olvasható lesz, az érdeklődő s magyarul nem tudó olvasó cím szerint teljes tájékoztatást kap mindegyik Magyar Nyelv-szám tartalmáról.

Arra kérjük tehát a Magyar Nyelv azon szerzőit, akik tanulmánynak szánt kéziratot küldenek vagy nyújtanak be a szerkesztőségnek, hogy külön lapon mellékeljenek legföljebb tíz soros, magyar nyelvű összefoglalást kéziratukhoz, szigorúan betartva e terjedelmi korlátot, és megadva tanulmányuk címét és nevüket is. A szerkesztőség természetesen továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy eldöntse, mely kéziratokat közli tanulmányként.

A Szerkesztőség

Vissza a Tartalomhoz