CAFÉ LIGET

TANDORI Dezső költő, író, képzőművész, műfordító

(Budapest, 1938. december 8),
1957-62: ELTE BTK Budapest (magyar-német szak)
az MTA Széchenyi István Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja
díjak: Kassák-díj 1974 (Magyar Műhely, Párizs); Szép Magyar Könyv Díj 1985; az Év Könyve Jutalom 1992; Soros-életműdíj 1993; Kossuth-díj 1998
 
 


    Tandori első képzőművészeti munkái a 70-es évek első felében keletkeztek (Dekalkomániák sorozat), de már a 60-as, 70-es évek fordulójától léteztek olyan jel versei és vizuális költészeti művei, amelyek a neoavantgárd szépirodalmi és képzőművészeti kontextusában is egyaránt értelmezhetők (ld. Posztomusz játékszelvény; Táj két figurával; A Godora várva: 11 aero-mobil stb. az Egy talált tárgy megtisztítása című 1973-as verseskötetben).
    A 70-es évek közepétől önálló ciklusokként jelennek meg képzőművészeti életművében az indigó- és írógéprajzok; majd - az Erdély Miklós indigó-rajzaival párhuzamosan keletkezett, részben kalligrafikus jellegű indigó-frottázsai  - az ú.n. Tandoritípiák; továbbá az olykor Herakleitosz, Kant, vagy - a 90-es évek elejétől - Wittgenstein szállóigévé vált mondataira is utaló ideogrammák; a Madár-, Madártemető-, Madárkatakomba-, a Ló-, illetve Lóversenypálya-, valamint a Városrajz-, és a td-sírkő-sorozatok. Szemben korábbi lapjainak majdnem kizárólag fekete-fehér, illetve fekete-fehér-vörös képvilágával, 1996-tól alkotott grafikai ciklusain intenzív színvilág alakul
ki (Tánya Burton 1996; Povera és Pobeda / Never say never, say always no! 1997; Caperégeny 1998; Nokumenta 2001).
    Tandori szépirodalmi kötetei 1980 óta igen gyakran az általa készített borítókkal és illusztrációkkal jelentek meg, melyek közt fotómontázsokat éppúgy találhatunk, mint rajzokat, frottázsokat, táblázatokat, diagramokat, és fényképeket (Nat Roid kötetek,1980-89; Feltételes
megálló 1983; Sár és vér és játék, 1983; Celsius, 1984; A megnyerhető veszteség, 1988; Hosszú koporsó, 1994; Kísértetként a Krisztinán,1994; Az evidenciatörténetek, 1996; Pályáim emlékezete, 1997; Nem lóverseny, 1999 stb). Tandori bizonyos művei konceptuális fogantatásuak - de fölmerülhet velük összefüggésben az arte proveraval, vagy a  minimal art-tal való kapcsolat is -, összességükben mégis inkább egy rendkívűl összetett, részben az ökológia területével is érintkező
individuál-mitológia részeinek tekinthetjük őket (ld. műveiben az általa bevezetett "Veréb-royalizmus", "Koala-kártyabajnokság", "Golfpálya" stb. fogalmakat).
    Tandori Dezső 1979 óta publikál képzőművészeti tárgyu tanulmányokat és esszéket, miközben a 70-es évektől műfordítóként is jelentős szerepet tölt be a magyar nyelvű művészeti szakirodalomban (ld. Felix Klee monográfiáját Paul Klee-ről; a Corvina Kiadó antológiáit a Bauhausról és a Konstruktivizmusról, valamint J.W.Goethe Antik és modern, Arnold Hauser A művészettörténet filozófiája című műveit; a Balassi Kiadó Dadaizmus antológiáját stb).

Ek: Herakleitosz H-ban - Hatvani Lajos Múzeum, Hatvan 1981; Magyar Intézet, Párizs 1981; Mini Galéria, Budapest 1982; Tandoritípiák - József Attila Könyvtár, Miskolc1984; Ifjúsági ház, Veszprém, 1984; Alte Schmeide Bécs, 1984; Vajda Lajos Súdió Szentendre 1984; Tandori Dezső kiállítása - Helikon Galéria Budapest 1985; Kelet-Európa Ház, Düsseldorf 1990; Alte Schmiede, Bécs 1991; Magyar Intézet, Párizs 1992; Pont Könyvesbolt, Budapest 1993; Forum Stadtpark, Graz 1994; Alte Schmiede, Bécs 1994; Európa Ház, Szeged 1994; Kunsthaus, Mürzzuschag 1994; Der Prokurist, Bécs 1995; Ifjúsági Ház, Veszprém 1995; A vízre írt név I-III. / Tandori Dezső munkái - Liget Galéria, Budapest 1995; Dokumentaccs 1 / Tánya Burton - Liget Galéria, Budapest 1996; Dokumentaccs 2 / Povera és Pobeda (Never say never say always no!) - Liget Galéria, Budapest 1997; Korniss Dezsővel közös művek - Magyar Intézet, Bécs 1997; Poetry International, Rotterdam 1997; Alte Schmiede, Bécs 1997; Dokumentaccs 3 / Caperégeny - Liget Galéria, Budapest 1998; Tandori Ágnes és Tandori Dezső: Golfpálya - Liget Galéria, Budapest 2000; Tandori Dezső: Nokumenta/Julien Saglio: A szókincs földrajzi helyzete - Liget Galéria, Budapest 2001; Freedom Borders: Szabolcs KissPál, Dezső Tandori, IPUT (International Union of Telecommunications - superintendent: Tamas St.Auby) - Galerie van Gelder, Amsterdam, 2004; KÉT SAPKÁS BESZÉLGET - Swierkiewicz Róbert és Tandori Dezső kamara kiállítása, MU Színház, 2007
 
 


Freedom Borders: Szabolcs KissPál, Dezső Tandori, IPUT
- Galerie van Gelder, Amsterdam, 2004

Vcsk: Vizuális költészet - Mini Galéria, Budapest 1980; Új szenzibilitás - FÉSZEK Galéria, Budapest 1982; A gyakorlati művészet és a technológia közötti kép - Liget Galéria, Budapest 1984; Víz - Fészek Galéria, Budapest 1985; Magyar Intézet, Bécs 1996; Pilinszky - Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 1996; Korszellem (Zeitgeist a/b) / Örök Talaj - Gallery by Night, Stúdió Galéria, Budapest  1996; Wiener Gruppe - Museumsquartier, Bécs 1997; Tiszta Háború - Liget Galéria, Budapest 1999; Élő Hal - Liget Galéria Budapest 2000; Margó Margin: kortárs rajzkiállítás - Deák Erika Galéria, 2005; Bartók bogarai - 2B Galéria, 2007

Irodalom: Hegyi Lóránd: Utak az avantgardból - Jelenor Kiadó, Pécs 1985; Orsós László Jakab: Tandori a rajzoló - Népszabadság, 1995 július 7; Eike: Dezső Tandori I-II. - Pester Lloyd 1995 június és július; Babarczy Eszter: "Most, mikor ugyanúgy, mint mindig, legfőbb ideje, hogy." / Tandori Dezső képeihez - Name Writ on Water/ A vízre írt név, Liget Galéria/HTSART, Budapest 1996; Fogarassy Miklós: Tandori-kalauz - Balassi Kiadó, Budapest 1996; Várnagy Tibor: A keresztrejtvény szinelmélete, és tovább / Tandori kiállítástrilógiái a Liget Galériában - Balkon, 1998/12;

művészeti írásai: Baranyai András - Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1979; Keserű Ilona - Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1982; Baranyai András műveiről - Balkon,1994/4; Veszelszky! - Balkon 1994/8-9; Örök Talaj - Korszellem / Gallery by Night - Balkon 1996/3; "Egy veszélyes és borzalmas cselekvés gyakorlása" / Antonin Artaud - Balkon 1997/6; Artaudzás - Átváltozások 1997/9; "Nekem mindig minden fölösleges volt" / Wols - Balkon 1997/12; Veszíteni a megszólalásig (Nicolas de Stäelről) - Balkon 1998/1-2; Baranyai 60 - Balkon 1998/10; 30 éve halt meg Duchamp, még - Balkon, 1998/12; Mark Rothko & Co - Balkon 1999/4 és 5; Maximalizmusok (Reinhard + Minimal Art) - Balkon, 1999/11,12 és 2000/1,2; Frankenhalter (és Morris Louis és "mit is lehet így írni", még) Küllőzve ezt egy biciklikeréknek ajánlom - Balkon 2000/11; (Tandori Balkonban publikált Artaud-, Duchamp-, és Rothko-esszéi megtalálhatók a Kolárik Légvárai című kötetében is, Magvető, Budapest 1999)

katalógusok: Herakleitosz H-ban - Hatvani Lajos Múzeum füzetei 9 (szerkesztette: Kovács Ákos), Hatvan 1981; Tandoritípiák - József Attila Könyvtár, Miskolc 1984; Tandori Dezső kiállítása - Helikon Galéria, Budapest 1985;  Rajzok, képversek - Vár ucca tizenhét könyvek: 8; Művészetek Háza, Veszprém 1996; Name Writ on Water / A vízre írt név - Liget Galéria/HTSART (szerkesztette: Várnagy Tibor), Budapest 1996; Mr. &  Tandori - Grimm Kiadó (szerkesztette: Füleki Tamás), Szeged 1997; KÉT SAPKÁS BESZÉLGET - Swierkiewicz Róbert és Tandori Dezső, Arcus Kiadó, 2007

antológiák: Schwitters Almanach, Hannover 1987; Leopold Bloom, Szombathely 1995; "Bestiarium Hungariae" / Hier und dort - Ungarische Identitäten; Die Horen, Bremerhaven 1999/3

portréfilmek: Tandori (rendezte: Pap Gábor Zsolt), Színház és Filmművészeti Főiskola, Budapest 1996; Londoni Tandori (rendezte: Szekeres Csaba) 57 perc, Gyöngyszem Produkció Kft, Budapest 1997
 

(VT. - Kortárs Művészeti Lexikon, Enciklopédia Kiadó 2001)


 TD KÖNYVEI A NETEN