LEON BATTISTA ALBERTI:
A FESTÉSZETRÕL. DELLA PITTURA, 1436.

Leon Battista Alberti: A festészetrõl. Della pittura, 1436. címû munkáját a Balassi Kiadó jelentette meg 1997-ben Hajnóczi Gábor fordításában. A perspektíva websiteon felhasznált részletek e kiadványból származnak, kiegészítve Szoboszlai Mihály eredeti illusztrációival.

Köszönjük a kiadó, Hajnóczi Gábor, Szoboszlai Mihály és Kõszeghy Péter szívességét.

ELÕSZÓ
BEVEZETÉS
A festészet mint szabad mûvészet
A humanista, a teoretikus és az építész
A De pictura mint humanista traktátus.
A Della pittura

A két ajánlás
A festôi perspektíva
A rajz
A kompozíció és a „jelenet"
A megvilágítás. A négy alapszín
A „pictor doctus" ideálja
A FESTÉSZETRÕL
Prológus
Ajánlás
ELSÕ KÖNYV
1-5   6-10   11-15   16-20   21-24  

IRODALOM