C3 - Kritika pályázat  
FÕOLDALMŰHELYEKESEMÉNYEKKERESÉS
Kritika
FORDULÓK

Pályázat kortárs magyar képzõmûvészettel kapcsolatos kritika írására

A Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központján belül mûködõ Kortárs Mûvészeti Program (SCCA) pályázatot hirdet meg kortárs mûvészettel foglalkozó írók, kritikusok, mûvészettörténészek, esszéírók számára kortárs magyar képzõmûvészeti - s ezen belül kitüntetetten médiamûvészeti - eseményekkel (kiállítás, performance, film, videó, multimédia kiadvány, hálózati (web) lapok, teoretikus elõadások, könyvek, monográfiák, stb.) kapcsolatos beszámolók, kritikák írására.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS HATÁRIDÕ:
1999. évi, aktuális eseményekrõl szóló, 4-5 flekk terjedelmû, színvonalas kritikai írásokat várunk folyamatosan, lehetõleg az eseményekkel egyidejûleg.

Az elfogadott írásokat azonnal elhelyezzük a C3 weboldalán, valamint felajánljuk napilapoknak, folyóiratoknak átvételre. A legszínvonalasabb írásokat angol nyelvre fordítjuk, s azokat szintén elhelyezzük a C3 weboldalán. A hálózati publikálás nem jelenti a szerzõi jogok átruházását, a C3 által felhasznált cikkeket a szerzõk szabadon felhasználhatják egyéb publikációs célokra. Kérjük a folyóiratok szerkesztõit, hogy a kritika pályázaton belül megjelent cikkek publikálása elõtt értesítsék a cikkek szerzõit és a C3 Központot.

ELNYERHETÕ TÁMOGATÁS:
A C3 Kuratóriuma által elfogadott írások szerzõi 10,000.-Ft-os támogatásban részesülnek.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A fenti pályázattal szeretnénk elérni, hogy a hazai kortárs mûvészeti események és a kortárs mûvészet elméleti kérdései szélesebb nyilvánosságot kapjanak, hogy az anyagi nehézségekkel küszködõ folyóiratok hozzájuthassanak aktuális, mûvészettel kapcsolatos írásokhoz, egyszersmind szeretnénk lehetõséget teremteni a kritikusok számára ahhoz, hogy az érdeklõdésüket megragadó események megírásához ne kelljen - az oly ritka - megrendelésre (és honoráriumra) várniuk.

A pályázatban nem kizáró ok, ha valaki valahol már írt ugyanarról az eseményrõl, ellenkezõleg: nagy örömünkre szolgálna, ha azonos témában több különbözõ cikket is egymás mellé helyezhetnénk.


PÁLYÁZATI IDÕSZAK:
1999. január 1 - 1999. június 30.

Az írásokat - lehetõleg elektronikus adathordozón is - kérjük beküldeni:

Postán: C3 KULTURÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT
                1537 BUDAPEST, PF 419.


Személyesen: BUDAPEST I., ORSZÁGHÁZ U. 9.

E-mailen: kritika@c3.hu

További információ kérhetõ:
Telefonon: 214-6856 (Szekeres Andrea),
E-mailen: kritika@c3.hu
FÕOLDALMŰHELYEKESEMÉNYEKKERESÉS