ÉLETRAJZ
>english version>

Tatai Erzsébet
1082 Budapest
Leonardo da Vinci u. 43.b
e-mail: bartok32@c3.hu
Születési idõ, hely: 1958. Budapest


Tanulmányok:

1983-1988 ELTE, mûvészettörténet szak


Munkák:

1986-1988 Szerkesztõ, Képõzmûvészeti Kiadó
1988-1993 Tanársegéd, Magyar Iparmûvészeti Fõiskola (tanár szak) tantárgyak: magyar mûvelõdéstörténet, környezetkultúra tantárgypedagógia
1992-1994 Mûvészettörténet tanár, CASUS - Kortárs Mûvészeti Menedzserképzõ Iskola
1992- 1997 Mûvészettörténet tanár, Városmajori Gimnázium
1993- tól Igazgató, Bartók 32 Galéria


Fõbb munkák a mûvészetpedagógia területén (publikációkkal):

1980 Az építészeti kultúra tartalma, terjesztésének lehet ségei és módszerei a nevelésben és közmûvelõdésben címû pályázaton Tatai Máriával elsõ díj; Szakköri tematika in: MÉSZ Elméleti Közleményei 4., szerk.: Dr.Vámossy Ferenc, Bp. 1982.
1985 Részletes program kidolgozása az általános iskola alsó tagozata számára a környezetkultúra oktatásához, az oktatáskísérlet elõkészítése. Témavezetõ: Tatai Mária
1986 Oktatáskísérlet, Kerekegyházi Általános Iskola /évenkénti dokumentáció (8 kötet), kézirat.
1988 Környezetkultúra tananyag a középiskolák számára, M.I.F. kézirat. A felsõ tagozatos koncepció és tanterv kidolgozása a "Leonardo Program" keretében (Tatai Máriával)
1991 Kísérleti tanítás az általános iskola felsõ tagozatán, in: Kárpáti Andrea (szerk.): A Leonardo Program, Bp. 1992. (Tatai Máriával)
1994 A környezetkultúra tanításáról alsó tagozaton, in: Gaul Emil (szerk.): Kézmûvesség, Bp. 1994.
Egy alternatív tantárgy: a környezetkultúra, Fejlesztõ Pedagógia, 1994/2-3. Tatai Máriával: Környezetkultúra tanári kézikönyv a környezetkultúra tanításához alsó tagozaton, Tölgyfa Kiadó, Bp. 1994.
1996 A Közoktatási és Modernizációs Közalapítvány ösztödíja a Bevezetés a mûvészettörténetbe c. tankönyv megírására, kiadói szerzõdés a Helikon Kiadóval


Publikációk a képzõmûvészet területérõl:

Szabadíts meg a gonosztól (a középkori magyarországi ördögábrázolásokról), Kapu, 1989. március
Szabics Ágnes, Balkon,1993/2
A nyolcadik szabad mûvészet (Lakner Antal: Pápagyûjtemény), Balkon,1994/1.
Üzenetek a Paradicsomból (Patricia London Ante Paris), Balkon,1994/4.
Valcz Gábor fuit hic, Balkon, 1994/7-8.
Az elsõ képek (Beöthy Balázs), Új Mûvészet, 1994/9.
EIKE: Leszállópálya, Balkon, 1994/12.
Naplójáték (Bodóczky István) Új Mûvészet, 1995/3.
Lávahangok (Kalmár István, Sinkó István) Új Mûvészet, 1995/7-8.
Meglepett Angyalok (Deli Ágnes), Balkon, 1995/4.
Diana Kingsley kiállítása, Balkon, 1995/6-7-8.
Szabics Ágnes kiállítása a No 5 Galériában, Magyar Mûhely, 96. (1995. június)
Eszkimó Napóra (orkesztika csoport a Kiscelli Múzeumban), Balkon, 1995/10-11.
A Legkevesebb (Fiatal Stúdiósok munkáiról), Balkon, 1996/4-5.
Gabler-Gerber, Új Mûvészet, 1997/4.
Sentimental Blue, Új Mûvészet, 1997/5.
Magánrendelõ , (Németh Ilona) Balkon, 1997/6.
Jövõ , Múlt, Jelen, (A Velencei Biennáléról) Balkon, 1997/7-9.
A labirintus hangjai (Boros Viola) Új Mûvészet, 1998/4
Iners. Lakner Antal kiállítása a Stúdió Galériában. 1998.


Kiadványszerkesztés:

A Bartók 32 Galéria kiállításai 1993. szeptembert l 1994. júliusig (katalógus)
A Bartók 32 Galéria kiállításai 1994. szeptembert l 1995. júliusig (katalógus)
Bartók 32 Galéria 1995. szeptember — 1996. júnus (katalógus)
Bartók 32 Galéria 1996. június — 1997. március (katalógus)