Animátor-képzés
A Zabhegyező – Gyerekanimátorok Egyesületének önkéntes képzése a gyermek és ifjúsági korosztállyal foglalkozó szervezetek, közösségek számára

2000. augusztus 21-26. Hatvan

INFO: 06/20 986-4295 • zabhegy@c3.hu


 

A KÉPZÉS CÉLJA,

hogy hatékony segítséget adjon a mindennapi szervező munkához, alapismeretek elsajátításával hozzájáruljon az adott csoport, szervezet vezetéséhez, felkészítse a részvevőket önálló projektek előkészítésére, megvalósítására valamint, hogy “szakmai csoportok” segítségével lehetőséget adjon az egy-egy területen való elmélyülésre.
 
 
 

K é p z é s i   c s o p o r t o k
Alapképzés átfogó ismeretek a programszervezés alapjairól és a lebonyolításról, a vezetés és vezetettség sajátosságairól; módszerek játék-, dal- és tánctanításhoz, kézművesség; utazási és pénzkezelési alapismeretek, jogi alapkérdések; tábori egészségügy, együttműködés akadályozott gyerekekkel és fiatalokkal.
Csoportvezető
“szakképzés”
módszerek és technikák a csoporton belüli hatékony közös munkához; csoportvezetés; csoport belső élete, együttműködés a csoport környezetével (befogadó intézmény, önkormányzat,
iskola); a csoport működésének helyi igényekhez történő igazítása; konfliktuskezelés technikája; a csoport életének, munkájának célszerű tervezése és folyamata az előkészítéstől a lezárásig; közösségfejlesztés, önismeret.
Forrásteremtés/
forrásmenedzsment
“szakképzés”
módszereket ad programok költségvetésének elkészítéséhez, pályázatíráshoz, szponzorkereséshez; megismerteti a pénzügyi terv sajátosságait és a közösség saját gazdálkodási lehetőségeit. Ezeket alátámasztva és rendszerezve kitér: a célmeghatározás folyamatára, a stratégiai tervezésre, ismerteti a rendelkezésünkre álló PR és marketing eszközöket és lehetőségeinket; áttekinti a felelősség, kontroll, adminisztráció és az utógondozás elemeit és szükségességét.
Programvezetői
“szakképzés”
áttekinti és rendszerezi: miből áll egy program megszervezése és lebonyolítása, a szükséges (személyi, tárgyi és pénzügyi) erőforrások biztosítása, időterv, akcióterv, kelléklista készítése; egy rendezvény speciális igényeihez való igazodás. Kitér: a projekttervezésre, az önkéntesek motivációjára, a vezetői szerepek jelentősségére.


 

A szakmai programok a fenti (1 alapképzési és 3 “szakképzési”) csoportokban zajlanak, mely a részvevők együttműködésére, kiscsoportos munkára és közös ismeretfeldolgozásra épít gyakorlatban jártas szakemberek irányításával.

A tábor a képzési foglalkozásokon kívül szabadidős tevékenységeket is kínál a részvevőknek (Zabhegyező-módra), mely ötletei szabadon felhasználhatók, és reményeink szerint hozzájárul, hogy a korosztállyal foglalkozók új baráti- és munka kapcsolatokat alakíthassanak ki, még több lelkesedéssel fogjanak a nyári szünet utáni munkákhoz.