Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

125. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2001. január–március

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: A nyelvtudomány paradigmái

Nyelv és stílus

Szabó Zoltán: Gondolatok az összehasonlító stilisztikáról

Nyelv és iskola

L. Aczél Petra: A megggyőző szöveg retorikája

Nép és nyelv

Lukács László: Népi harangszó-magyarázatok. Néprajzi adatok a belehallás jelenségéhez

Hőhn Mária–Priszter Szaniszló: A marosvásárhelyi Teleki-herbáriumok (XVII–XVIII. század) és növényneveik

A nyelvtudomány műhelyéből

Iványi Zsuzsanna: A nyelvészeti konverzációelemzés

Péteri Attila: Az árnyaló partikulák elhatárolásának problémája a magyar nyelvben

Laczkó Krisztina: Névmás és referencia

Kisebb közlemények

Lengyel Klára: Tagolatlan nyelvi elemek

Szathmári István: Olvas vagy felolvas

Pásztor Emil: Finn nevek toldalékolása a magyar helyesírásban

Szó- és szólásmagyarázatok

Kicsi Sándor András: Bétel

Szemle

Pete István: A jelentés és leírásának a keresése. Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet

Jolán Kelemen: De la langue au style. Élements de linguistique contrastive français–hongrois (Ismerteti: Fricsovszky Éva)

A Nyelvőr hírei

Balázs Géza: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2000. évi munkájáról

Antalné Szabó Ágnes: „taní-tani!”. Országos anyanyelv-tanítási verseny az ELTE-n

Abstracts in English

Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza