Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

124. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2000. január–március

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: Metanyelvi struktúrák szerepe a jelentés módosításában

Balázs Géza: A média nyelvi normája

Pátrovics Péter: Nyelvhasználat a bíróságon

Szabó Zsolt: A zenei szaknyelv néhány kérdése

Nyelv és iskola

Lengyel Klára: Az állítmány

Keszler Borbála: A szóképzés

Nyelv és stílus

Kemény Gábor: A nyelvi kép: „rendellenesség” és „szabályszerűség”

A nyelvtudomány műhelyéből

Nyomárkay István: A hangváltozások klasszikus és modern interpretációi

Varga László: A magyar mellékhangsúly fonológiai státusáról

Pete István: Férfinyelv-e a magyar?

Kisebb közlemények

Szathmári István: Minden ’mindenki’ jelentésben

Szathmári István: Milyen elemekből áll a Hegykő falunév?

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Agármony és bakszakáll

Szemle

Gósy Mária: Pszicholingvisztika (Ismerteti: Navracsics Judit)

Molnár Zoltán Miklós: Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati régióiban (Ismerteti: Szabó József)

Gecső Tamás–Spannraft Marcellina (szerk.): A szinonimitásról (Ismerteti: N. Lőrincz Julianna)

Géczi János–Kenesei Andrea (szerk.): Simonyi Zsigmond. Vár ucca tizenhét (Ismerteti: Fóris Ágota)

A Nyelvőr hírei

Szabó József: Nyelvjáráskutatók konferenciája Augsburgban

A Nyelvőr postájából

Pásztor Emil: Mihez képest 11. kiadású a helyesírási szabályzatunk?

Abstracts in English

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
a Soros Alapítvány támogatásával jelent meg.

Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza