Tartalom


116.  ÉVF.               2020. TAVASZ              1. SZÁM


Kenesei István: A magyar mondattan 50 éve    1

M. Korchmáros Valéria: A nyelvtani nem hiányának következményei a magyar nyelvben. 2. rész    19

Laczházi Aranka: Magyar eredetű szavak a litván nyelvben. 2. rész    32

Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter: A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése. 1. rész    40

Heltai János Imre: Dinamika és komplexitás romák nyelvi és etnikai öndefinícióiban. 1. rész    49

Kisebb közlemények. Péter Mihály: A szókincs alakulásáról a költői beszédben. 55 – Hosszú Gábor – Zelliger Erzsébet: Kiegészítés a Bodrog-alsóbűi székely-magyar rovás írásemlék átírásához    61

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Egy Karinthy-halandzsa nyelvi háttere    64

Élőnyelv. E. Nagy Katalin: Névszociológiai analízis Szentpéterszeg helynevei alapján. 1. rész 71 – Ferenczi Gábor: A kukorica bajusza: az elnevezés területi változatainak kognitív szemantikai elemzése    82

Tudománytörténet. Zoltán András: A szláv nyelvfejlődés Trubeckoj-féle korszakolása és a magyar szlavisztika    92

Szemle. C. Vladár Zsuzsa: Per Pippin Aspaas – László Kontler, Maximilian Hell (1720–92) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe. 96 – Pölcz Ádám: Voigt Vilmos, A jelek valóságáról – a valóság jeleiről. Válogatott tanulmányok 102 – Ferenczi Gábor – Pál Helén: Két sajátos(an nagy) tájszótárról    108

Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 115. közgyűlése. 116 – Klima László: Pusztay János 70 éves. 121 – Balázs Géza: Keszler Borbála 80 éves    123

Számunk szerzői    127