Számunk szerzői

Dr. Balázs Géza, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, balazs.geza@gmail.com – Dr. Büky László, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2–4., buky@hung.u-szeged.hu – Dr. Csontos Nóra, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Budapest 1146, Dózsa György út 25., csontosnora@gmail.com – Dr. Dér Csilla Ilona, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Budapest 1146, Dózsa György út 25., csillader@gmail.com – Ferenczi Gábor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A; Magyarságkutató Intézet, g.ferenczi88@gmail.com – Dr. Furkó Bálint Péter, Károli Gáspár Református Egyetem, Anglisztika Intézet, Angol Nyelvészeti Tanszék, 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27., furko.peter@kre.hu – Dr. Heltai János Imre, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27., heltai.janos@kre.hu – Dr. Hosszú Gábor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Eszközök Tanszéke, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., hosszu@eet.bme.hu – Dr. Juhász Dezső, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, juhasz.dezso@btk.elte.hu – Dr. Kenesei István, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., kenesei@nytud.hu – Dr. Klima László, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Régészettudományi Intézet, Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszék, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1., klima.laszlo@btk.ppke.hu – Dr. M. Korchmáros Valéria, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem utca 2–4., korchmaros@hung.u-szeged.hu – Dr. Laczházi Aranka, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D., laczhazi.aranka@gmail.com – E. Nagy Katalin, Debreceni Egyetem, Magyar és Finnugor Nyelvtudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., meszarosnenagykatalin@gmail.com – Dr. Pál Helén, Magyarságkutató Intézet, 1014 Budapest, Úri utca 54–56., pal.helen@mki.gov.hu – Dr. Péter Mihály, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 1088, Budapest, Múzeum krt. 4/D, petermihaly28@gmail.com – Dr. Pölcz Ádám, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40., polcz.adam@tok.elte.hu – Dr. C. Vladár Zsuzsa, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, vladar.zsuzsa@btk.elte.hu – Dr. Zelliger Erzsébet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, zelliger.erzsebet@btk.elte.hu – Dr. Zoltán András, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Ukrán Filológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, zoltan.andras@btk.elte.hu.