Tartalom


CIV. ÉVF.               2008. MÁRCIUS               1. SZÁM


Péter Mihály: A magyar aspektusról – más aspektusból 1

Elekfi László: „A magyar nyelv nagyszótára” első két kötetéről 11

Kerekasztalvita a fonológia helyzetéről 21

Peredy Márta: A kötelező határozók aspektuális szerepe 39

Bene Annamária: Az igék argumentumszerkezeti felépítésének szerepe a műveltető igealakok képzésében 51

H. Varga Márta: A cselekvés, történés eredményének kifejezésére szolgáló deverbális nomenképzők (A nomen acti képzői) 65

Szó- és szólásmagyarázatok. Balázsi József Attila: Kamion. 74 – Tölgyesi Beatrix: Mitől lengyel a rozsomák? 76 – Benkő Loránd: A rozsomák-tól a rozsnok-ig 79

Élő nyelv. Pintér Tibor: Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről 81

Szemle. Kiss Jenő: Finnugor nyelvszociológiai-nyelvpolitikai kiadványok. 89 – Kemény Gábor: Büky László: Szó, stílus, értelmezés. 92 – Balogh Judit: Pereszlényi Pál, A magyar nyelv grammatikája. Grammatica lingvae ungaricae. 96 – Gréczi-Zsoldos Enikő: Kabán Annamária, Lét és nyelv. Tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvhasználat történetéből 99

Különfélék. Kong Kun-jü: Negyvenhat éves a magyaroktatás Kínában. 101 – †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok 104

Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 103. közgyűlése. 107 – Nyomárkay István: Király Péter kilencvenéves. 116 – Bölcskei Andrea: Beszámoló a VI. Magyar Névtudományi Konferenciáról. 117 – Szabó József: Zárszó az V. Dialektológiai Szimpozionon 121

Levélszekrény. A szerkesztőség írja 126