Tartalom


XCVI. ÉVF.                             2000. június                            2. SZÁM


 

Hegedűs József: „Nyelvi világkép” — magyar nyelv — idegen nyelv 129

Gecső Tamás: Kvantorok, fókuszpozíció és kontrasztív topik a mai magyar nyelvben 139

Kiss Jenő: A grammatikai és a lexikológiai nyelvjárások kérdéséhez 155

Ruzsiczky Éva: Kell-e új magyar szinonimaszótár? 163

Horváth László: Etimológiai kategóriák arányai mai elbeszélésekben 170

Király Péter: Gondolatok a kalandozásokról 181

Dömötör Adrienne: A minőségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban 193

· Kisebb közlemények. Nyomárkay István: A magyar szlavisztika hagyományai.    206Juhász Dezső: A hurok történetéhez, különös tekintettel a nyelvföldrajzra.    209Horváth Mária: Anna örök 213

· Szó- és szólásmagyarázatok. Kun Péter: A nagykunsági megkíjcesedett szavunkról.    215Mező Krisztina: Megfakult az elfakul?    215Mizser Lajos: Égető 217

· Nyelvművelés. Bódi Zoltán: Az informatika nyelvhasználatának hatásai és nyelvstratégiai háttere 218

· Élő nyelv. Molnár Zoltán Miklós: Nyelvjárási szöveg Hosszúfaluból 223

· Szemle. Balázs Géza: Nyelvmentés vagy nyelvárulás? 228Szathmári István: Szabó Zoltán, A magyar szépprózai stílus történetének fő irányai.    237Fehértói Katalin: A magyarországi középkori latinság szótára 239

· Különfélék. Dezsőné Zemplényi Vera — Dobó Attila: A magyar nyelvtörténet és a finnugor összehasonlító nyelvészet oktatása Pécsett (1923—1998).    244A. Molnár Ferenc: Országh Lászlóról egy amerikai professzor — és egy volt Országh-diák     252

· Társasági ügyek. Szabó Zoltán: Vámszer Márta 255

 

nyitólap