image001.gif

image002.gif
dot1.gif Klió 1995/2. dot1.gif
rule.gif
4. évfolyam

Tartalom

 

Új elméleti megközelítések

 

Pach Zsigmond Pál: Az európai régiók változó kapcsolata a XIV–XVIII. században (Fordította: Fodor Mihályné) 3

• Georg G. Iggers: A historizmus problémái (Erős Vilmos) 10

• Keith Jenkins: Újragondolni a történelmet (Gyáni Gábor) 14

 

Összefoglalások

 

• Jean Babtiste Duoroselle: Európa népeinek története (Csetri Elek) 18

Orest Subtelny: Ukrajna története (Sziráki György) 22

• Paul Robert Magocsi: A szlovákiai ruszinok (Udvari István) 34

• Walther L. BerneckerHorst Pietschmann: Spanyolország története a korai újkortól napjainkig (Pallagi Mária) 39

Jarolslav Solc: Szlovákia a cseh politikában (Hamberger Judit) 43

 

Ókor

 

Laciana Aigner Foresti: Az etruszk szövetség (Óbis Hajnalka) 49

• John R. Clarke: A római házak i. e. 100 – i. sz. 250-ig (Kocsis Anikó) 51

• P. Zanker: Pompeji városkép, lakáskultúra, társadalom (Gesztelyi Tamás) 54

• J. M. Alonso- Núńez: Pompeius Trogus, a történetíró (Havas László) 57

 

Középkor

 

Dominique Barthélemy: A francia lovasság a X-XI. században (Papp Imre) 60

• Igor Grdina: A Cilleiek (Szilágyi Imre) 66

 

Kora újkor

 

• B. J. Spruyt: Magyarországi Mária és a vallásreform (Fodor Mihályné) 69

• Davis Eltis: Az európaiak és az afrikai rabszolgák (Fodor Mihályné) 74

• G. Brătescu: Az első román orvosi nyomtatványok (1581–1820) (Miskolczy Ambrus) 79

Az orosz történelem moszkvai szakasza (Szerk.: Lindsey Hughers) (Kurunczi Jenő) 82

• Ny. I. Pavlenko: Borisz Petrovics Seremetyev (1652–1719) (Gebei Sándor) 86

Đuro Sarosac: Boszniai horvátok Pécs környékén (Takács Éva) 93

Sidney Pollard: Regionális és interregionállis gazdaság (Európa, XVII–XIX. század) (Lévai Csaba) 97

 

XIX. század

 

• Andrzej Filip: Egyiptom és népe a napóleoni propagandában (Nagy László Kálmán) 108

• Peter Macho: Az önálló Szlovákia koncepciója az 1860-as években (Niederhauser Emil) 114

• F. A. Petrov: Az állami intézményrendszer átalakításának zemsztvo-liberális tervei Oroszországban (1870–80-as évek) (Kurunczi Jenő) 117

• I. G. Nepein: Nyikolaj Mihalkovics nagyherceg, a történész (Bodnár Erzsébet) 122

 

XX. század

 

Jevgenif F. Firsov: Az oroszországi cseh és szlovák nemzeti felszabadító mozgalom (Niederhauser Emil) 125

Centralisták és autonomisták küzdelme a szlovén politikában (1918–1929) (Szilágyi Imre) 127

Elisabeth A. Boross: Infláció és ipar Magyarországon, 1918–1929 (Pogány Ágnes) 131

A kommunizmus eretnekei (Szerk.: T. Bergmann és M. Kessler) (Gunst Péter) 133

• James Hughes: A sztálini gabonagyűjtési politika és az urali–szibériai módszer (Fodor Mihályné) 136

• Jean-Jacques Marie: A Kirov-gyilkosság legújabb megközelítése (Kisérdi Viktória) 143

• Vlagyimir Lavrov: Németország diplomáciai cikk-cakkjai a Szovjetunió megtámadása előtt (Fodor Mihályné) 146

Theo Tschuy: Charles Lutz és a budapesti zsidók (Gosztonyi Péter) 151

• A Szudoplatov-emlékirat (Kisérdi Viktória) 154

• Pietro Scoppola: A pártok köztársasága. A demokrácia Olaszországban (1945–1990) (Harsányi Iván) 158

Fényes ösvényen (Szerk.: D. S. Palmer) (Anderle Ádám) 162