KLIÓ történettudományi szemléző folyóirat

ENGLISH

A KLIÓ című történettudományi szemléző folyóiratot mindenkinek ajánlhatjuk, akit érdekel a történelem. Ez a periodika a friss külföldi (tehát idegen nyelveken megjelent) történettudományi kutatások eredményeit mutatja be értékelő megjegyzésekkel kísérten, magyar nyelven. Ezzel hozzájárul a történetszemlélet formálásához, és segít eligazodni az óriási mennyiségű idegen nyelvű anyagban. A KLIÓ révén azok is frissen tájékozottak lehetnek, akik anyagi okokból nem jutnak hozzá a drága külföldi szakirodalomhoz.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Bárány Attila akadémiai doktor, egyetemi tanár DE; (elnök);

Györkös Attila habil. egyetemi docens, DE (főszerkesztő);

dr. Fodor Mihályné ny. főiskolai adjunktus, NYF, DE; dr. Kozári Monika PhD MTA Doktori Tanács; Madarász Imre CSc habil. egyetemi docens, DE dr. Reszler Gábor PhD főiskolai tanár NYE és Takács Levente habil. egyetemi docens, DE (szerkesztők)

Kiadja a KLIÓ Alapítvány

Kuratórium: Solymosi László akadémikus, professor emeritus, DE, (elnök); Barta Róbert habil, egyetemi docens, DE és Pete László habil. egyetemi docens, DE

A teljes cikkanyag olvasható:

1992/1; 1993/1; 1993/2; 1994/1; 1994/2; 1995/1; 1995/2; 1996/1; 1996/2; 1996/3; 1997/1; 1997/2; 1997/3; 1998/1; 1998/2; 1998/3; 1999/1; 1999/2.; 1999/3.; 2000/1.; 2000/2.; 2000/3.; 2001/1.; 2001/2.; 2001/3.;

A KLIÓ REPERTÓRIUMA, 1992–2001

2002/1.; 2002/2.; 2002/3.; 2003/1.; 2003/2.; 2003/3.; 2004/1.; 2004/2.; 2004/3.; 2005/1.; 2005/2.; 2005/3.; 2006/1.; 2006/2.; 2006/3.; 2007/1.; 2007/2.; 2007/3.; 2008/1.; 2008/2.; 2008/3.; 2008/4.; 2009/1.; 2009/2.; 2009/3.; 2009/4.; 2010/1.; 2010/2.; 2010/3.; 2010/4.; 2011/1.; 2011/2.; 2011/3.; 2011/4.;

A KLIÓ REPERTÓRIUMA, 2002–2012

2012/1.; 2012/2.; 2012/3.; 2012/4.; 2013/1. 2013/2. 2013/3. 2013/4. 2014/1. 2014/2. 2014/3. 2014/4. 2015/1. 2015/2. 2015/3. 2015/4. 2016/1. 2016/2. 2016/3. 2016/4. 2017/1. 2017/2. 2017/3. 2017/4. 2018/1. 2018/2. 2018/3. 2018/4. 2019/1. 2019/2. 2019/3. 2019/4. 2020/1. 2020/2. 2020/3. 2020/4. 2021/1. 2021/2. 2021/3.

A Klió rendszeres munkatársai a történelemoktatás jeles képviselői. A Kliónak széleskörű szakmai kapcsolatai vannak. Legyen munkatársunk! Várjuk és szívesen közöljük magyarországi vagy külföldi történészek színvonalas könyv- és cikkismertetéseit. Lehetőség szerint magyar nyelvű írásokat kérünk, esetenként azonban angol vagy német nyelvűeket is elfogadunk (ezeket szerkesztőségünk magyarra fordítja és úgy közli).

A szerkesztőség és kiadó:

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

KLIÓ Alapítvány. Dr. Fodor Mihályné, 4033 Debrecen, Herpay Gábor utca 50. fodor.mihalyne@arts.unideb.hu

A borító Borsi Csaba munkája

Műszaki és webszerkesztő: Erdélyi Tamás erdelyi37tamas@gmail.com

Kiadja a KLIÓ Alapítvány

Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap,

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézete és a Nyíregyházi Egyetem támogatásával; a világhálón a C3 Alapítvány segítségével.

ISSN 1216—2965 (nyomtatott)

HU ISSN 1588-0958 (online)

Tisztelt Olvasónk!

Kérjük, amennyiben teheti, személyi jövedelemadója 1 százalékát ajánlja fel a Klió Alapítványnak, hogy ilyen módon is gyarapodjék az a szerény anyagi fedezet, mely folyóiratunk megjelentetéséhez szükséges.

Az alapítvány adószáma: 18792234-1-09

Köszönjük!

A szerkesztők

A honlapot látogatók száma (indítás 2012. okt. 7.): . látogató számláló

Legyen az olvasónk! Ha jól tájékozott akar lenni a történettudományi szakirodalomban, és olvas magyarul – fizessen elő a KLIÓ Alapítványnál!

Az évi előfizetési díj négy számra:

külföldiek számára (postaköltséggel együtt): US $ 45

magyarországiaknak: 800 Ft + postaköltség

Copyright © 1995. BGYTF Computer Centre All rights reserved

Ezt a lapot készítette Komódi István – átdolgozta Erdélyi Tamás (2000–2010)