GRAFOLÓGIAI INTÉZET

A Magyar Pszichiátriai Társaság és a Felnőttképzési Vállalkozások Szövetségének tagja

Megjelent A grafológia kézikönyve második, változatlan kiadása. Megrendelhető a Grafológiai Intézet címén.

A Magyar Írástanulmányi Társaság szakmai támogatásával és felügyeletével 1991-ben megalakult a Grafológiai Intézetet, amelynek alapító igazgatója, jelenlegi elnöke dr. Agárdi Tamás . klinikai szakpszichológus, igazságügyi grafológus szakértő. Az intézet igazgatója Tóth Edit.

A Grafológiai Intézet a felsőszintű oktatás megszervezése mellett fontos feladatának tekinti a szakemberek rendszeres továbbképzését, összefogását, a valamikori a nagy múltú magyar grafológiai hagyományok felélesztését, a tudományos igényű munkásság folytatását, a társtudományok legújabb eredményeinek folyamatos beépítését.

A grafológia fejlesztése megköveteli a folyamatos kutatómunkát. Jóllehet a Grafológiai Intézet állami támogatást nem kap, mégis több, tudományos szaklapokban is publikált grafológiai projekt, csaknem félezer szakdolgozat, számtalan ismeretterjesztő előadás, : publikáció . jelzi az intézet tevékenységét.

A Grafológiai Intézet széleskörű szakértői hálózattal, /nemegyszer országhatárokon túli felkérésre is/ végzi az elemző, szakértői, igazságügyi szakértői tevékenységét. Az analíziseket igénybevevők leginkább az üzleti szféra, bíróságok, ügyvédi kar, bűnüldöző hatóságok képviselőiből kerülnek ki, de a megbízók között magánszemélyek és titkosszolgálatok is szerepeltek.

A Grafológiai Intézet kiadói tevékenységével pótolni igyekszik a grafológiai könyvkiadásban lévő 40 évnyi hiányosságot és a támogatásával üzemeltetett szakkönyvtár nyitva áll minden érdeklődő számára aki ismereteit bővíteni szeretné.

Szakmai konferenciák teszik lehetővé a folyamatos szakmai tapasztalatcserét, a legújabb kutatási eredmények megismertetését.

A Nemzetközi Grafológiai Konferencia absztraktjai ( Budapest, 1999. április 15-17.)

 

1995 májusa óta havonta jelenik meg a Grafológiai Intézet saját szakmai újsága, a Grafológia, amely az első ilyen jellegű újság Magyarországon .

Hatalmas eredménynek könyvelhetjük el, hogy - Európában is úttörőként - a grafológia egy szintjét már állami vizsgabizottság előtti vizsga letételével állami szakmaként is elismerik Magyarországon.Here are some links:

A grafológia kézikönyve

http://www.graphology.co.uk/scriptor.html

http://www.panix.com/userdirs/jeffs/graphology/index.htm

http://www.writinganalysis.com/nindex.htm

http://www.dada.it/grafologia/links.htm


Cím: Budapest, XII. Szoboszlai u 2-4.

Postacím: 1525 Budapest pf. 159

Telefon, fax: 201 55 68, 201 55 69

E-mail: hungrafo@mail.c3.hu