Főoldal Könyvespolc Társalgó Keresés Könyvajánló


  - European Review
  - Europäische Hefte
  - Cahier d' Europe


Támogatóink
és magánszemélyek

 Buzdítás
 Állj meg itt, internet vándora,....
 Impresszum
 - levél a főszerkesztőnek
 - levél a web-mesternek

 Nyomtatott kiadások,
 korábbi füzetek,
 rendelés.

 Internetes számok
 26-os szám
 25-ös szám
 24-es szám
 23-as szám
 22-es szám
 20-21-es szám
 18-19-es szám
 17-es szám
 16-os szám
 15-ös szám

Európai kulturális füzetek
MEGJELENT SZÁMAI

1.
A MŰVÉSZET VÉGE
SZERKESZTETTE:
PERNECZKY GÉZA művészettörténész, képzőművész, író

PERNECZKY és más neves esztététák írásai a modern művészet és művészettörténet végső kérdéseit feszegetik. Nem érkezett-e el napjainkban a művészet oda, hogy már a léte is bizonytalanná válik.

2.
A FREUDIZMUS ALKONYA
SZERKESZTETTE:
POPPER PÉTER pszichológus, egyetemi tanár

A kötet tanúsága szerint a freudizmusról, a pszichoanalízisről kialakított tudásunk alapos átgondolásra szorul. A freudizmus követői a freudi tanok tudományos hitelességét az újabb kutatások fényében megkérdőjelezőkkel vitáznak.

3.
AZ ÉN FORRADALMAM
SZERKESZTETTE:
FÖLDES ANNA és MIHÁLYI GÁBOR az irodalomtudományok kandidátusai

Az 1956-os forradalom résztvevőivel, vezető értelmiségiekkel és a forradalom alig ismert akkori fiataljaival, a fegyveres harcok résztvevőivel folytatott be-szélgetések múltról és jelenről.

4.
SIESSÜNK LASSAN
SZERKESZTETTE:
BÍRÓ YVETTE, a New York University filmtanszékének professzotra

Napjaink mind nehezebben elviselhető felgyorsult életformája Bíró Yvette szerint a filmkészítés művészeit is rádöbbentette a lellassult élet a lassú fil, sajátos szépségeire és értékeire.

5.
HAGYOMÁNY ÉS FREUDIZMUS
SZERKESZTETTE:
HELLER ÁGNES filozófus, egyetemi tanár

Mi fontosabb, igazabb, a történelmi tény vagy a mítosz? Heller Ágnes bevezető írását követően Jacques Derrida, Yosif Hayim Jerushalmi és Richardf Bernstein professzorok valamint Robert Michels pszichoanalitikus válaszolnak.

6.
BUDAPEST HOLNAP VÁROSAINK AZ EZREDFORDULÓN
SZERKESZTETTE:
BATÁR ATTILA építész

A szerkesztő a hagyományos várostól a regionális városig című átfogó tanulmányát Locsmándi Gábor professzor Budapest jelenét és jövőjét taglaló írása követi. A szerzők azt elemzik, merre tartanak a nagyvárosok, megapoliszok gyarapodása, nagyobbodása, Budapest urbanizációja mennyiben követi az általános trendet.

7.
BUDAPEST HOLNAP
Épitészek és urbanisták vitája
SZERKESZTETTE:
APÁTI NAGY MARIANNA

Budapest holnapjáról beszél
Schiffer János, Pallai Katalin, Ráray Mihály, Demján Sándor, Ladányi János, Tosics Iván, Batár Attila, Locsmándi Gábor, Schneller István, Demszky Gábor.

8.
VÁLASZÚTON
SZERKESZTETTE:
MIHÁLYI GÁBOR Európai füzetek főszerkesztője.

Elődök és kortársak, írók, festők,színművészek a rengetegben.
Háy János elbeszélése, Günther Grass és Mario Vargas Llosa regényrészlete.
Bálint István és Roskó Gábor New York-I versei és állatrajzai.

9. - 10.
KÉSZ A LELTÁR - THE AUDIT IS DONE
SZERKESZTETTE:
ZOLLMAN PÉTER

A Nyugat nagyjaitól a most érkezett fiatalokig. A XX. századi magyar lira félszáz verse magyar és angol nyelven Zollman Péter válogatásában és fordításában.

11.
ANGYALOK ÉS ÖRDÖGÖK?
SZERKESZTETTTE:
MIHÁLYI GÁBOR

Angyalszárnnyal ördögpatával - ki a megmondhatója annak, mennyi angyali illetve ördögi lakozik egy emberben. Túlbuzgó angyalokról mesél Háy János. Fejtő Ferenc - a Bibliára hivatkozva - azon elmélkedik készülő könyvének e számunkban közölt fejezetében, Dávid király vajon isteni vagy ördögi sugalatra cselekedett, amikor elrendelte Izráel népének összeírását.
Ezt a dilemmát példázza Davis Edgar angol drámaíró A rab dilemmája című színműve is, amelyben a szereplők, a hazafiság hősi pátoszától fűtött szomszéd országok lakói minden nemzetközi erőfeszítés ellenére sem képesek felhagyni egymás vétlen polgárainak a legyilkolásával.

12.
BUDAPESTTŐL SZINGAPÚRIG
SZERKESZTETTE:
MIHÁLYI GÁBOR

JOHN FOWLES a neves angol író jóvoltából Londonból Ciprusba vetődünk egy szerelmes ifjú nyomában. MARK LINDQUIST révén az "az amerikai kölyök-falka egyik sztár írójával ismerkedünk meg. TAR SÁNDOR a magyar városok szegénynegyedeinek lakóit idézi elénk, TEMESI FERENC viszont egy Új Zélandba szakadt best sellerré avanzsált magyar irónak képzeli magát. FEJTŐ FERENC eúttal az eredendő bűnról értekezik.

13.
A VILÁG MEZTELEN
SZERKESZTETTE:
HÁY JÁNOS és NAGY GABRIELLA

HÁY JÁNOS és íróbarátai: PODMANICZKY SZILÁTD, SZÁÉNTÓ F. ISTVÁN, SOLYMOSI BÁLINT, NAGY GABRIELLA, BORBÉLY SZILÁRD és SZÍJJ FERENC mutatkoznak be e számuban. Az immár kanonizált nagyok: Kertész Imre, Esterházy Péter, Nádass Péter, Konrád György után színre lépett, a negyvenes éveikben járó írók a hiányzó nemzedéknek tekintik magukat,, és most arra várnak, hogy végre róluk szóljon a mai magyar irodalom.

14. - 15.
A KÉKPÚPÚ TEVE HÁTÁN
SZERKESZTETTE:
TVERDOTA GYÖRGY

Az elmúlt század ötvenes éveinek derekán még minden magyar írástudó tudta kicsoda Németh Andor, a Csillag című irodalmi folyóirat főszerkesztője, Karinthy Frigyes, Déry Tibor és József Attila barátja, hogy az utóbbi miért kívánta jámbor mentorát egy kékpúpú teve hátára ültetni. Napjainkban a feledékeny utókorban irodalomtörténészek sorát kellett felkérni arra, hogy idézzék emlékezetünkbe a kíváló esztéta, író, költő a nagyszerű ember alakját. A könyvkiadókat is arra szeretnénk östönözni, hogy jelentessék meg újra okos, szellemes, olvasmányos regényeit.


Egy szám ára: 1400 Ft.
Megvásárolható az Írók Könyvesboltjában. A Pont Könyvesboltban és más nagyobb könyvesboltokban.
Megrendeléhető e-mailen: mihagab@citromail.hu
A teljes sorozat : 18 000 Ft + postaköltség

Pauer Gyula
Kovács Ferenc
Olaj / vászon
Konok Tamás
Veress Pál
Kaján Tibor

Könyvajánló:
Mihályi Gábor:
 Az ellenreneszánsz
         drámairodalma
Mihályi Gábor:
 A moderntõl a posztmodernig
         –Tanulmánykötet.

Internet:
Stand
Magyar Hírlap
Népszabadság
Népszava
Magyar Nemzet
VillanyMancs
Tinta
Eurozine
Koncert kalendárium
Dance-art
bmc.hu
budapest.hu
Huninfo
Blueshop
Építészfórum
Tiszatáj
Baka István alapítvány
26. számot 2008.04.21. óta: 8153 © Európai kulturális füzetek 1999-2006. Minden jog a szerzőké illetve az örökösöké.