A Dunavarsányi Teleház szolgáltatásai:

  1. A Dunavarsányi Teleház és Dunavarsány nagyközség honlapjának létrehozása és karbantartása az Interneten. A honlap segítségével bemutatjuk községünket, fontosabb épületeit, szolgáltatásainkat, lehetõségeinket. A honlapon hirdetési lehetõséget biztosítunk az érdeklõdõknek, egyúttal ajánlatot teszünk azon vállalkozóknak, akik ipart szeretnének telepíteni Dunavarsányba. A honlaphoz kapcsolódóan saját e-mail címet is lehet biztosítani!

  2. Az érdeklõdõk számára Internet- és számítástechnikai tanfolyamok tartása (gépkezelés, DOS alapismeretek, Internet használat) igény szerint.
  3. Irodai és kommunikációs, valamint ügyintézési szolgáltatás (pl.: távlevelezés (e-mail-szolgáltatás), gépírás, másoló, telefon, fax használata, ügyintézési együttmûködés a Polgármesteri Hivatallal, stb.).
  4. Közhasznú adatszolgáltatás (pl.: munkanélküliek tájékoztatása a munkalehetõségekrõl, CD adattárak hozzáférésének biztosítása (pl. jogi adatbázis), címlista a gazdasági, államigazgatási és civil szféráról, vonzáskörzeti hivatalok nyitva tartása, stb.)
  5. Idegenforgalmi szolgáltatás (pl. szálláshelyek, látogatások szervezése, ajánlása, nagy horderejû helyi, régiós, országos, nemzetközi programok, rendezvények szervezési segítése partnerként, stb.)
  6. Képzési szolgáltatás (pl. az általános iskola felsõ tagozatos diákjai számítástechnikai oktatásának segítése programokkal, multimédiás tanulást elõsegítõ programok biztosítása, stb.).
  7. Internet hozzáférés biztosítása a falu lakosai számára, saját e-mail cím szolgáltatás biztosítása a lakosok, érdeklõdõk részére, felnõtt számítástechnika- és nyelvi képzés, munkaerõ-piaci esélyeket növelõ tréningek szervezése.
  8. Civil szolgáltató központ (pl. pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, képzések szervezése (pl.: nyelvi, számítástechnikai stb.), civil fórumok helyszíne, szervezetek mûködéséhez szükséges könyvelési, adózási tanácsadás, késõbbiekben könyvelési szolgáltatás, helyi média szerkesztõségi szolgálat).
  9. Egyéb lakossági (nyílt profilú) szolgáltatások (pl. szótárhasználat számítógépen, számítógép használat, számítógépes grafikák, rajzok, meghívók szerkesztése, kiadványok elkészítéséhez segítségadás, kiadványok készíttetése, multimédiás szolgáltatások, tárgyalóhely biztosítása a lakosság, vállalkozók részére, az elesett és rászorult emberek összehozása a segítõ szolgálatokkal, stb.).


Vissza a fõlapra A Teleház tevékenysége Dunavarsány bemutatása