Vissza a kezdőoldalra BEGY
 

Gyereház-Teleház

Bezenyei Gyermekönkormányzat

Európa Klub

Hogyan juthat el Bezenyére?

 

 

 

 

 

 

Tel: 06309798706

Települési gyermekönkormányzat

A Bezenyei Gyermekönkormányzat 1993. január 9-én, alakult.Bezenyei GyermekönkormányzatLétrejöttének alapgondolata az volt, hogy legyen Bezenyén egy olyan gyermek és ifjúsági szervezet, amely összefogja településünk fiataljait, teret ad elképzeléseiknek, és támogat olyan, a fiatalok által kezdeményezett terveket, programokat, melyek keretén belül a gyermekek, a fiatalok önmaguk szervezhetik meg programjaikat, megmutathatják, próbára tehetik és fejleszthetik azokat a képességeiket, melyeket majd felnőttként a mindennapi életben alkalmazniuk kell. A települési gyermekönkormányzat jelenleg tíz képviselőből és egy polgármesterből áll, akiket a falu hat és tizennyolc év közötti fiataljai választanak meg önmaguk közül, demokratikus és titkos választások útján. A mostani testület immáron a negyedik a sorban. Tagjai közül 10-en általános iskolás korúak, egy nagylány pedig középiskolás. Jelentős generációs váltás történt a választások során, mivel a korábbi gyermekönkormányzatosok sorra "kiöregedtek", és örömünkre mint veteránok folyamatosan velünk tartanak.

Az elmúlt hat és fél év alatt a gyermekönkormányzat bebizonyította, hogy képes folyamatosan megvalósítani a gyermekek és a fiatalok elképzeléseit, és őket tényleg partnernek tekinti. Mára már bátran állítjuk, hogy önkormányzatunk minden, Bezenye fiatalsága által rá rótt feladatának eleget tesz: helyi újságot adunk ki, melyben hírt adunk a faluban történtekről, tájékoztatjuk a falu lakóit a következő hetek programjairól. Az újság szerkesztősége teljesen vegyes, a tagok között van, aki részt vesz a gyermekönkormányzat munkájában, van aki nem, vannak köztük általános és vannak köztük középiskolások, sőt olyan fiatalok, akik "kiöregedtek" a gyermekönkormányzati korból.

Különböző -a fiataloknak megfelelő és általuk igényelt- programot rendezünk a felnőttek minél kevesebb, és a fiatalok minél nagyobb arányú segítségével és beleszólásával,

Nyaranként táborokat szervezünk a falu gyermekeinek és a fiataloknak. Idén két tábort szervezünk, kiemelkedő jelentőségűnek mondható az, melynek gerincét a nemzetiségi hagyományőrzés jelenti (Bezenye többségében horvátok lakta falu). A néptánc próbákon helyi és gradistyei koreográfákat tanulnak a gyerekek, és külön nagy figyelmet szentelünk a település szépítésére. Felújítottuk, és régóta áhított játékokkal láttuk el a játszóteret, a helyi vasúti megálló környékét barátságosabbá tettük, és a bezenyei templom falánál emléktáblát helyeztünk el, egy érdekes helyi anekdota emlékére.

  A gyermekönkormányzat a népi szokások ápolását és a tradíciók életbetartását is fontos céljának tekinti.

  Működik az Európa Klub (ifjúsági információs és tanácsadó iroda),melynek közvetítő szerepét és korábbi BEGY-es tapasztalatait nagyszerűen tudjuk kamatoztatni.

A felnőtt önkormányzat olyan ülésén, amelyen a gyerekekkel, falunkkal kapcsolatos, bennünket érdeklő ügyet tárgyalnak, meghívottként jelen vagyunk, és képviseljük a gyermekek, a fiatalok érdekeit, sőt meghívás nélkül bármikor részt vehetünk az üléseken, amennyiben mi fontosnak tartjuk. Ha nem érdekel bennünket a napirend, nem kell részt vennünk. Ez jó dolog.

Képzéseket tartunk az önkormányzatiságról, a demokráciáról az Európai Unióról, hogy a fiatalokban egy reális, szélsőségektol mentes kép alakuljon ki korunk Magyarországának bel- és külpolitikai felépítéséről és törekvéseiről. Valójában ezen képzési folyamat során fogalmazódott meg a bezenyei fiatalok körében az igény; egy olyan ifjúsági információs és tanácsadó irodára, amely egyrészt felvállalja és terjeszti az európai integráció gondolatát, másrészt információs és tanácsadó szolgáltatásokat nyújt Bezenye és környéke fiataljainak.

Fontosabb címek és telefonszámok:

Polgármesteri Hivatal: 9223 Szabadság út 50. Tel.: 96/223-074
Művelődési Ház: 9223 Szabadság út 52. Tel., Fax: 96/223-235
Orvosi Rendelő: 9223 Tanácsház u. 4. Tel.: 96/223-056
Általános Iskola: 9223 Zrínyi u. 1. Tel.: 96/223-043 Postahivatal: 9223 Szabadság út 37. Tel.: 96/223-064
Plébániahivatal: 9223 Szabadság út 3. Tel.: 96/223-221