Sebõk Zoltán(esszéíró)

Cím: Dráva u. 10., 2. em. 30. H-1133 Budapest
Telefon: (00-36-1) 330-78-74


Szakmai életrajz:


Publikációs lista:


Szövegek

 

Szakmai életrajz

1958-ban született Szabadkán (Jugoszlávia). Az általános iskolát Kanizsán, a gimnáziumot Zentán végezte. Az újvidéki Bölcsészettudományi Egyetemen irodalmat, a belgrádi Bölcsészettudományi Egyetemen pedig filozófiát és mûvészettörténetet tanult. 1976 óta publikál rendszeresen képzõmûvészeti, filozófiai, mitológiai és más tárgyú esszéket, tanulmányokat, bírálatokat. Németrõl, szerbrõl és horvátról fordít. Eddigi publikációi mintegy 350 bibliográfiai egységet tesznek ki.

1977-1983; 1990-1991: az újvidéki Új Symposion címû folyóirat szerkesztõje;
1981-1989: a párizsi-bécsi Magyar Mûhely munkaközösségének tagja;
1987-1991: az Újvidéki Rádió mûvelõdési rovatának munkatársa, szerkesztõje;
1991: emigráció Magyarországra;
1991-1996: kurátor a Budapest Galériánál;
1993-1994: szerkesztõ a Szabad Európa Rádiónál;
1994: szerkesztõ a Balkon címû kortárs mûvészeti folyóiratnál;
1996-: a budapesti Kijárat Kiadó Teve Könyvek sorozatának szerkesztõje;
1997-: óraadó a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskola Intermédia Tanszékén (általános médiatörténet).

 

Díjak:

1981: Sinkó Ervin díj;
1995: Sziveri János díj.

 

Ösztöndíjak:

1982; 1988: Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne (Párizs);
1991: Móricz Zsigmond ösztöndíj;
1991-1994: Kállai Ernõ ösztöndíj.Publikációs lista
 

Könyvek:

1. Médiumok és mûvészetek. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1982.
2. Bíró Miklós. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1984. (monográfia, Szlavko Matkovittyal közösen)
3. Az új mûvészet fogalomtára 1945-tõl napjainkig. Képes Ifjúság, Újvidék, 1987.
4. Mítosz és mûvészet között. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988.
5. Életjátékok. Kortárs Kiadó, Budapest, 1994.
6. Az új mûvészet fogalomtára 1945-tõl napjainkig. Orpheusz Kiadó, Budapest, 1996. (második, bõvített kiadás)
7. Mûvilág. Kijárat Kiadó, Budapest, 1996.

 

Fordítások:

1. Vilém Flusser: Az ágy. Kijárat Kiadó, Budapest, 1996.
2. Boris Groys: Az utópia természetrajza. Kijárat Kiadó, Budapest, 1997.
3. Beszélgetések Emil M. Ciorannal. Kijárat Kiadó, Budapest, 1998. (Jósvai Lídiával)

 

Mûvészeti és bölcsleti tárgyú tanulmányok, esszék, cikkek (válogatás)

1976
Popkultúra. Új Symposion, Újvidék, 1976, 136. sz.

1977
A méret kérdése a képzõmûvészetben. Képes Ifjúság, Újvidék, 1977. dec. 14.
Kísérleti filmek 1. Képes Ifjúság, Újvidék, 1977. dec. 21.
Kísérleti filmek 2. Képes Ifjúság, Újvidék, 1977. dec. 28.
Az experimentális grafika uralma. Új Symposion, Újvidék, 1977., 149. sz.

1978
Kaland térben, idõben. Torok Sándor rajzkiállításáról. Képes Ifjúság, Újvidék, 1978. jan. 11.
Sutelj obszcén grafikái. Magyar Szó, Újvidék, 1978. febr. 25.
Mai jugoszláv szobrászat a Szépmûvészeti Múzeumban. Képes Ifjúság, Újvidék, 1978. márc. 15.
Plakát/mûvészet. Magyar Szó, Újvidék, 1978. máj. 27.
Dora Kovacsevity szobrairól. Magyar Szó, Újvidék, 1978. júl. 30.
Mit mondana Marshall McLuhan a videóról? Új Symposion, Újvidék, 1978.,
Slavko Matkovity szignalista képregényei. Új Symposion, Újvidék, 1978., 157. sz.
A társadalom peremének átlényegítése. Bíró Miklós képeirõl. Új Symposion, Újvidék, 1978., 158. sz.
A vizualitás mint a gondolkodási folyamat komponense. Új Symposion, Újvidék, 1978., 159-160. sz.
A könyv mint mûvészi alkotás. Csernik Attila kísérleti könyveirõl. Képes Ifjúság, 1978. szept. 20.
Néhány megjegyzés a képregényrajzolók "harmadik generációjáról" 1. Képes Ifjúság, Újvidék, 1978. okt. 11.
Néhány megjegyzés a képregényrajzolók "harmadik generációjáról" 2. Képes Ifjúság, Újvidék, 1978. okt. 18.
A sztrip strip-tease-e. Képes Ifjúság, Újvidék, 1978. dec. 13.

1979
Koji Enokura és Kishio Suga 1. Képes Ifjúság, Újvidék, 1979. febr. 7.
Koji Enokura és Kishio Suga 2. Képes Ifjúság, Újvidék, 1979. febr. 21.
Nyomok, jelek. Koszta Bogdanovity kiállítása. Új Symposion, Újvidék, 1979., 162. sz.
Kepes György töprengései. Új Symposion, Újvidék, 1979., 162. sz.
Kratke refleksije o Persovom shvatanju foto-semioze. Knyizsevna Recs, Belgrád, 1979., 120. sz.
Dalla natura all arte, dall arte alla natura. Velencei Biennálé - 1978. Új Symposion, Újvidék, 1979., 163. sz.
Töprengések Giorgio de Chirico halálhírére. Új Symposion, Újvidék, 1979., 164. sz.
Reflexiók a fotószemiózisról. Magyar Mûhely, Párizs, 1979. jún. 15.
Roy Lichtenstein és a képregény. Új Symposion, Újvidék, 173. sz.
Az esztétikai gesztus. Új Symposion, Újvidék, 174. sz.

1980
Amerikai underground képregény. Képes Ifjúság, Újvidék, 1980. márc. 12.
Ízelítõ az angol kísérleti filmbõl. Új Symposion, Újvidék, 1980., 179. sz.
A modern mûvészet önkritikája. Mozgó Világ, Bp., 1980/5
A plakát mint (anti)mûvészet. Új Symposion, Újvidék, 1980., 180. sz.
Sartre esztétikája. Híd, Újvidék, 1980/9
A hetvenes évek mûvészetének átértékelése. Magyar Szó, Újvidék, 1980. dec. 23.
Baranyay András önarcképeirõl. Új Symposion, Újvidék, 1980., 185. sz.
Velencei Biennálé - 1980. Új Symposion, Újvidék, 1980., 187. sz.
Szerencsés János fotóiról. Új Symposion, Újvidék, 1980., 188. sz.

1981
Marcel Duchamp mint alkimista. Magyar Szó, Újvidék, 1981. febr. 16.
Salvador Dali, a bölcs. Magyar Szó, Újvidék, 1981. jún. 22.
Schaár Erzsébet retrospektív kiállítása. Magyar Szó, Újvidék, 1981. aug. 17.
A halálközelség képei. Magyar Szó, Újvidék, 1981. aug. 31.
A konkrét egyetemes. Korniss Dezsõ szentendrei kiállítása. Magyar Szó, Újvidék, 1981. szept. 7.
A küldeménymûvészetrõl. Magyar Szó, Újvidék, 1981. szept. 28.
Marshall McLuhan (1911-1980). Új Symposion, Újvidék, 1981.,
Wols gesztusai. Magyar Szó, Újvidék, 1981. okt. 5.
Pauer Gyula pszeudo Maya-szobráról. Mozgó Világ, Bp., 1981/12
Kiégni a forma mögött. Magyar Szó, Újvidék, 1981. okt. 12.
Pop art and pop press kitsch. The comic strip paintings of Roy Lichtenstein. Inter Press Grafic, Budapest, 1981/4
Gondolatok a Guernica ellen. Új Symposion, Újvidék, 1981., 200. sz.

1982
Goran Djordjevity kópiái. Mozgó Világ, Budapest, 1982/3
Négy japán mûvész. Mozgó Világ, Budapest, 1982/4
Élõ festészet. Német expresszionista festõk tárlata Belgrádban. Magyar Szó, Újvidék, 1982. júl. 10.
Kanjiske teze o novoj umetnosti. 3 plus 4, Belgrád, 1982.
Az önarcképrõl. Magyar Szó, Újvidék, 1982. aug. 7.
Cézanne önarcképei. 1982. aug. 14.
A kísérlet mint eredmény. Nyolc amerikai avantgarde film. Új Symposion, Újvidék, 1982., 203. sz.
A kísérleti film úttörõi. Válogatás a húszas évek képzõmûvészeinek filmjeibõl. Új Symposion, Újvidék, 1982., 203. sz.
Sigurdur Gudmondsson munkáiról. Magyar Szó, Újvidék, 1982. szept. 4.
Kanizsai tézisek az új mûvészetrõl. in: A csönd városa. Forum, Újvidék, 1982.
Szeszélyes rosta. Az esztergomi fotóbiennálé. Magyar Szó, Újvidék, 1982. okt. 5.
Polémia az utilitarizmus ellen. Híd, Újvidék, 1982/10
Kép-tárgyak. Szajkó István kiállítása Belgrádban. Új Symposion, Újvidék, 1982., 206. sz.

1983
A küldeménymûvészetrõl. Képes Ifjúság, Újvidék, 1983. jan. 19.
Divatos kultúrák a vallástörténész szemszögébõl. Létünk, Szabadka, 1983/1
Szeplõtlenítés. Létünk, Szabadka, 1983/1
Dokumentum. Képes Ifjúság, Újvidék, 1983. febr. 9.
Az utilitarista büntetéselmélet nehézségei. 7Nap, Szabadka, 1983. ápr. 8.
A Zenit és a huszas évek avantgarde mûvészete. Képes Ifjúság, Újvidék, 1983. márc. 30.
Maya kao pseudo Maya. Pitanja, Zágráb, 1983/1
Bálind Istvánról. Új Symposion, Újvidék, 1983.,
A posztmodernizmus elmélete és gyakorlata. Képes Ifjúság, Újvidék, 1983. máj. 18.
Pogacsar Vojko aszketikus agyveleje. 7Nap, Szabadka, 1983. jún. 17.
Ogledalo Narcisa. Delo, Belgrád, 1983/6
Október mûvészete. 7Nap, Szabadka, 1983. júl. 29.
Önsokszorosítások. Mozgó Világ, Bp., 1983/9
Samokritika moderne umetnosti. Dometi, Rijeka, 1983/12
Kanjiske teze o novoj umetnosti. 3 plus 4, Belgrád, 1983., br. 3.
Sutej új arca. Magyar Szó, Újvidék, 1983. aug. 29.
Zmago Jeraj képeirõl. Képes Ifjúság, Újvidék, 1983. szept. 14.
A tárgyak vallatása. Létünk, Szabadka, 1983/3-4
A nyelvrõl és a konkrét költészetrõl. Létünk, Szabadka, 1983/6
In memoriam Lazar Trifunovity. Híd, Újvidék, 1983/9
Az alkímia gyökerei és értelme. Híd, Újvidék, 1983/9
Hubert Schmalix rezignált melankóliája. Magyar Szó, Újvidék, 1983. nov. 24.

1984
Milan Eric kiállítása. 7Nap, Szabadka, 1984. jan. 13.
Van Goghovo oko. OKO, Zágráb, 1984. febr. 2.
A japán teaszertartás. Híd, Újvidék, 1984/2
Az "új festészet". Híd, Újvidék, 1984/2
Slikarski pravci 20. veka. Polja, Újvidék, 1983/11-12
Szimbólumszótár a szimbólumok ellen. Magyar Szó, Újvidék, 1984. márc. 17.
Samokritika moderne umetnosti. Dometi, Rijeka, 1983/12
Mircea Eliade naplója. Híd, Újvidék, 1984/3
A "homályos" bölcs világos képe. Magyar Szó, Újvidék, 1984. márc. 31.
Razmisljanje protiv Gernike. Knjizevna Rec, Belgrád, 1984.
Zluradi pogled umjetnika. OKO, Zágráb, 1984. ápr. 12.
Doboz a kofferban. Marcel Duchamp kiállítása. 7Nap, Szabadka, 1984. ápr. 20.
A fekete négyzet. Magyar Szó, Újvidék, 1984. ápr. 28.
Az új festészet mítosza. Képes Ifjúság, Újvidék, 1984. máj. 30.
A kép mint film. Magyar Mûhely, Párizs, 1984
A nyelvrõl. Csernik Attila munkái ürügyén. Magyar Mûhely, Párizs, 1984.
Husserl és a kubizmus. Magyar Szó, Újvidék, 1984. jún. 9.
Walter Benjamin gondolati kalandja. Magyar Szó, Újvidék, 1984. jún. 29.
Festékfoltok. 7Nap, Szabadka, 1984. jún. 22.
Armagedon. O crtezima Miklosa Erdelya. OKO, Zágráb, 1984. júl. 5.
A nyolcvanas évek mûvészete. 7Nap, Szabadka, 1984. júl. 13.
A tárgynélküliség elméleti háttere. 7Nap, Szabadka, 1984. aug. 3.
Cetiri japanska umetnika. Istra, Pula, 1984.
Kazimir Malevics - szuprematista mûvészet és társadalom. Híd, Újvidék, 1984/8
Samoumnozavanja. Istra, Pula, 1984.
Mariborske refleksije. Istra, Pula, 1984.
Egy szál magunkban. Daniel Schmid elrontott filmjeirõl. Magyar Szó, Újvidék, 1984. szept. 6.
Világunk hátulnézetben. 7Nap, Szabadka, 1984. szept. 7.
Bohócok. 7Nap, Szabadka, 1984. szept. 14.
Becsomagolt szigetek. 7Nap, Szabadka, 1984. szept. 28.
Homokképek. 7Nap, Szabadka, 1984. nov. 2.
Mrlje boja. OKO, Zágráb, 1984. nov. 22.
Lélektani festészet. 7Nap, Szabadka, 1984. nov. 30.

1985
"Mûvelt festészet". 7Nap, Szabadka, 1985. febr. 1.
Képzõmûvészeti alkotások 1855-84. Üzenet, Szabadka, 1985/1
Módszertani sokoldalúság. Üzenet, Szabadka, 1985/1
A nyelvrõl (Csernik Attila munkái ürügyén). in: Csernik Attila: Text. Forum, Újvidék, 1985
Az avantgarde helyzete ma. Magyar Mûhely, Párizs, 1985. febr. 15.
A nyelv mint cselekvés. Híd, Újvidék, 1985/2
Nietzsche és a metafizika. Létünk, Szabadka, 1985/3-4
Druga stran stvari. Mala Galerija, Sezana, 1985. (katalógus)
Witkiewicz fotómûvészete. Képes Ifjúság, Újvidék, 1985. ápr. 17.
Kopije Gorana Djordjevica. Istra, Pula, 1985/1-2
Az esztétikai társadalom megjövendölése. Létünk, Szabadka, 1985/2
Andy Warhol Párizsban. Képes Ifjúság, Újvidék, 1985.
A kerékpár. Magyar Szó, Újvidék, 1985. jún. 8.
Polaroid nemzedék. Képes Ifjúság, Újvidék, 1985. jún. 12.
Carlo Maria Mariani. 7Nap, Szabadka, 1985. jún. 21.
Nylonvilág. Bálind István performance-ai. Magyar Szó, Újvidék, 1985. jún. 22.
Pragmatikus kalligráfia. Mark Toby. 7Nap, Szabadka, 1985. júl. 19.
Kreatív fényképmódosítások. Magyar Szó, Újvidék, 1985. júl. 20.
Signalisticki stripovi Slavka Matkovica. Istra, Pula, 1985/5-6
A naiv mûvészet krónikája. Üzenet, Szabadka, 1985/6
O strip-slikama Roya Lichtensteina. Zivot Umjetnosti, Zágráb, 1985/39-40
A víziók festõje. Üzenet, Szabadka, 1985/7-8
Upakovano pakovanje? OKO, Zágráb, 1985. aug. 7.
Najlonsvet. ULUV, Újvidék, 1985. (katalógus)
A mûvész kaján tekintete. Élet és Irodalom, Bp., 1985. szept. 6.
A rajz anatómiája. Híd, Újvidék, 1985/10
Az avantgarde helyzete ma. Üzenet, Szabadka, 1985/11
A francia "szabad figuráció". Képes Ifjúság, Újvidék, 1985. dec. 4.
A repülés mûvészete. Magyar Szó, Újvidék, 1985. dec. 14.
Stanje postmoderne. Moment, Beograd, 1985/3-4
Két tanulmány a kubizmusról. Létünk, Szabadka, 1985/

1986
Az avantgárd film szöveggyûjteménye. Híd, Újvidék, 1986/1
Mûvészetlélektani kísérletek. Üzenet, Szabadka, 1986/1-2
A graffiti mûvészete. Képes Ifjúság, Újvidék, 1986. febr. 26.
Alan Watts meditációi. Híd, Újvidék, 1986/3
A komikum és a nevetés anatómiája. Üzenet, Szabadka, 1986/3
O strip-slikama Roya Lichtensteina. Zivot umjetnosti, Zágráb, 1985., 39-40. sz.
A francia filozófusválogatott. Magyar Szó, Újvidék, 1986. júl. 19.
Georg Baselitz. 7Nap, Szabadka, 1986. aug. 8.
Wittgenstein "másik oldala". Képes Ifjúság, Újvidék, 1986. okt. 8. Avangarda danas. Istra, Pula, 1986/1-2
A megértett Heidegger. Magyar Szó, Újvidék, 1986. okt. 18.
Posztmodern festészet a Szovjetunióból. Magyar Mûhely, Párizs, 1986., 72/1
A mítosz igazsága. Képes Ifjúság, Újvidék, 1986. dec. 17.
A vitatkozás filozófiája. Létünk, Szabadka, 1986/6
Megkínzott minták. Képes Ifjúság, Újvidék, 1986. dec. 24.
Morális festészet. Magyar Szó, Újvidék, 1986. dec. 25.
Az újévezés mitológiája. Képes Ifjúság, Újvidék, 1986. dec. 30.

1987
A zsenialitás és az õrültség közötti mûvészet. Képes Ifjúság, Újvidék, 1987. febr. 25.
Univerzális rend. Max Bill kiállítása Belgrádban. Híd, Újvidék, 1987/2
A pszichoanalízis elfojtása. Létünk, Szabadka, 1987/2
Történelem és utópia. Létünk, Szabadka, 1987/3-4
Becsomagolják-e a Reichstagot? Képes Ifjúság, Újvidék, 1987. ápr. 8.
A szimbólumok enciklopédiája. Híd, Újvidék, 1987/4
Freud és a mítosz. Híd, Újvidék, 1987/5
A nihilizmus kihívása. Híd, Újvidék, 1987/5
Mágikus mûvek. Dolgozók, Újvidék, 1987.
Heraklit na Tisi. Dnevnik, Újvidék, 1987. szept. 13.
Herakleitosz a Tiszán. Híd, Újvidék, 1987/11
Joseph Beuys mûvészete. Magyar Szó, Újvidék, 1987. dec. 12.
A mesterségesség szépségei. Híd, Újvidék, 1987/12
Szaturnáliák. 7Nap, Szabadka, 1987. dec. 30.

1988
Umetnost klosara. Polja, Újvidék, 1988., 357.sz.
O jeziku i konkretnoj poeziji. Istra, Pula, 1988/5-6
Filozofska autobiografija. Dnevnik, Újvidék, 1988. jan. 10.
Andy Warhol mûvészete. Magyar Szó, Újvidék, 1988. jan. 23.
Fájdalom és szenvedés. Magyar Szó, Újvidék, 1988. febr. 27.
A nyugat alkonya. Magyar Szó, Újvidék, 1988. márc. 5.
Jaspers filozófiai önéletrajza. Létünk, Szabadka, 1988/1
Mûvészet és forradalom. Híd, Újvidék, 1988/3
A nyolcvanas évek mûvészete. Magyar Szó, Újvidék, 1988. ápr. 9.
Nevidljive slike. Dnevnik, Újvidék, 1988. ápr. 10.
Yves Klein mûvészete. Magyar Szó, Újvidék, 1988. ápr. 16.
Láthatatlanná váló képek. 7Nap, Szabadka, 1988. ápr. 22.
Ferdinand Kulmer világai. Híd, Újvidék, 1988/4
Strasila. Polja, Újvidék, 1988/4
Gyermekrajzok. Dolgozók, Újvidék, 1988. jún. 30.
Hangya András. Magyar Képes Újság, Eszék, 1988. júl. 7.
Turisztikai és reklámrendezvény. 7Nap, Szabadka, 1988. júl. 29.
Hegel és Schopenhauer. Magyar Szó, Újvidék, 1988. aug. 20.
Ceausescu keze. Magyar Szó, Újvidék, 1988. aug. 24.
Rurális avantgárd. Dolgozók, Újvidék, 1988. aug. 25.
Feszült egyensúly. Magyar Szó, Újvidék, 1988. aug. 27.
Kortárs francia festészet. Híd, Újvidék, 1988/7-8
Ellenõrzött gesztus. Üzenet, Szabadka, 1988/8
Velencei Biennálé - 1988. Üzenet, Szabadka, 1988/9
Mario Reis természetes akvarelljei. Híd, Újvidék, 1988/
Causesku i umetnost. Knjizevne novine, Belgrád, 1988. okt. 1.
Revelációk. Üzenet, Szabadka, 1988/10
Spektakularni vasar. Polja, Újvidék, 1988., 355. sz.
Kosta Bogdanovic alapformái. Híd, Újvidék, 1988/11

1989
Kim Csi-lon, a szeretet filozófusa. Képes Ifjúság, Újvidék, 1989. jan. 4.
Homokképek. Híd, Újvidék, 1989/1
Széljegyzet Siflis András képeihez. Budapest Galéria, Bp., (katalógus)
Esszé a walkmanrõl. Híd, Újvidék, 1989/3
Szenvedõ mûvész - mítosz vagy valóság? Magyar Szó, Újvidék, 1989. ápr. 1.
Marginalije uz slike Andrasa Siflisa. Polja, Újvidék, 1989., 361.sz.
Logika és erkölcsi tartás. Magyar Szó, Újvidék, 1989. máj. 13.
Polentransport - 1981. Híd, Újvidék, 1989/5
Dilettantizmus. Élet és Irodalom. Bp., 1989.
A clochard-ok mûvészete. Élet és Irodalom, Bp., 1989. júl. 14.
Freud és Nietzsche. Élet és Irodalom, Bp., 1989.
Emil M. Cioran. Új Symposion, Újvidék, 1989/5-6
Andy Warhol popizmusa. Magyar Szó, Újvidék, 1989. szept. 3.
Fonnyadó avantgárd. Magyar Szó, Újvidék, 1989. szept. 13.
Madárijesztõk. in: Kertek és parkok. Forum, Újvidék, 1989
Egy "jugoszláv festõ". Híd, Újvidék, 1989/9
Természetszobrászat. Dolgozók, Újvidék, 1989. okt. 12.
Mûvészet és filozófia között. Magyar Szó, Újvidék, 1989. nov. 4.
Új típusú filozófiai lexikon. Híd, Újvidék, 1989/10
Szenved-e a mai mûvész? Magyar Napló, Bp., 1989. dec. 1.
Egy mítosz színeváltozása. Magyar Szó, Újvidék, 1989. dec. 16.
Modifikacije jednog mita. Oslobodjenje, Szarajevó, 1989. dec.
Mona Lisa mosolya. Új Hölgyfutár, Bp., 1989/4

1990
Könnyek és szentek. Magyar Szó, Újvidék, 1990. jan. 20.
Átlátszó könyv. A bolgár posztmodernizmusról. Magyar Szó, Újvidék, 1990. febr. 10.
Suze i sveci. Oslobodjenje, Szarajevó, 1990.
Umetnik-pacenik mit ili stvarnost. Polja, Újvidék, 1990., 371-372. sz.
Királyi életjáték. Új Symposion, Újvidék, 1990/3
Dijagrami duse. Polja, Újvidék, 1990., 373. sz.
Zasto je Roland Barthes otputovao u Japan? Oslobodjenje, Szarajevó, 1990. jún. 28.
Theatrum emblematicum. Bp., (katalógus)
Széljegyzetek. Életünk, Szombathely, 1990/5-6
A clochard-ok vacsorája. in: Ex. Forum, Újvidék, 1990.
Prozirna knjiga. OKO, Zágráb, 1990. nov. 1.
Bálind István. Boston Galéria, Ada, 1990. (katalógus)
A tudás pszichológiája. Új Symposion, Újvidék, 1990/7-8
Mudrost primitivnih. OKO, Zágráb, 1990. nov. 29.

1991
Prozirna knjiga. Dnevnik, Újvidék, 1991. máj. 1.
Samounistavajuce masine. Dnevnik, Újvidék, 1991. máj. 12.
Mit akarnak itt ezek a japánok? Napló, Újvidék, 1991. jún. 4.
A buddhista szerzetesek dicsérete. Napló, Újvidék, 1991. jún. 25.
Végjáték. A dadaista Lenin. Új Symposion, Újvidék, 1991/1
Szocart. A szovjet és a nyugati mûvészet találkozása. Új Symposion, Újvidék, 1991/1
A Kortárs Mûvészet Lexikona. Élet és Irodalom, Bp., 1991. szept. 27.
Kínos jubileum. Élet és Irodalom, Bp., 1991. aug. 16.
Luxus. in: Luxus, Budapest Galéria, 1991. (katalógus)
Önpusztító gépek Moszkvában. Élet és Irodalom, 1991. aug. 30.
Cioran paradoxonai. Magyar Napló, Bp., 1991. szept. 20.
Szoc art. Élet és Irodalom, Bp., 1991. okt. 25.

1992
Tigristánc reflektorfényben. Keith Haring és a graffiti. Magyar Napló, Bp., 1992. január 10.
A "primitívek" bölcsessége. Magyar Napló, Bp., 1992. január 10.
Noé bárkája. Új Mûvészet, Bp., 1992/1
Narancsos fiú. Élet és Irodalom, Bp., 1992. február 28.
A dadaista Lenin. Magyar Napló, Bp., 1992. ápr. 17.
Rongyképek. Élet és Irodalom, Bp., 1992. máj. 22.
A csábítás idõszerûtlensége. Magyar Napló, Bp., 1992. szept. 4.
Baranyay András kezei. in: Baranyay András: Fekete képek. Óbudai Társaskör Galéria, Bp., 1992. (katalógus)
A mûvész mint kritikus. Iskolakultúra, Bp., 1992/23-24
Buddhista szerzetesek dicsérete. Magyar Narancs, Bp., 1992. dec. 10.
Forradalmi festészet. Menesi Attiláról. Stúdió Galéria, Bp., 1992 (katalógus)
A blöffölés mûvészete. Iskolakultúra, Bp., 1992/21

1993.
A természet ajándéka. Jelenkor, Pécs, 1993/1
A lélek diagramjai. Maurits Ferenc kiállítása. Balkon, Bp., 1993/1
Megtisztult káosz. Iskolakultúra, Bp., 1993/1
Szabad szellemi tartomány. Balkon, Bp., 1993/2
Az odúlakó lélektana. Iskolakultúra, Bp., 1993/15-16
Tiltott humanizmus. Magyar Narancs, Bp., 1993. február 25.
Vírusok. Magyar Narancs, Bp., 1993. máj. 20.

1994
Az újévvárás mitológiája. Beszélõ, Budapest, 1994. január 6.
Láthatatlan természet. Balkon, Budapest, 1994/1
Bácskai portrévázlatok. Iskolakultúra, Budapest, 1994/3 (melléklet)
A hit és a hitetlenség logikája. Beszélõ, Budapest, 1994. január 20.
Somlósi Lajos fotói. Balkon, Budapest, 1994/2
Sztálin keze. Beszélõ, Budapest, 1994. február 17.
Kubista pszichoanalízis. Beszélõ, Budapest, 1994. február 24.
Komplex egyszerûség. in: Károlyi. Knoll Galéria, Bp.-Wien (katalógus)
Az iszonyat "látképei". Beszélõ, Bp., 1994. március 10.
Free spiritual dominion. Balkon, Bp., 1994/3
Objektív-e az objektív? Beszélõ, Bp., 1994. március 24.
Mélyhûtött testnyelv. Beszélõ, Bp., 1994. március 31.
A madárijesztõk filozófiája. Beszélõ, Bp., 1994. április 14.
Inframince. Balkon, Bp., 1994/5
Te én vagyok? Beszélõ, Bp., 1994. június 9.
A clochard-ok vacsorája. Balkon, Bp., 1994/6
Ván-dor-lás. Beszélõ, Bp., 1994. június 16.
Das Unzeitgemasse der Verführung. Pester Lloyd, Bp., 1994. szept. 28.
A filozófia mint vidám tudományellenesség. Iskolakultúra, 1994/15-16
Nárcisz tükre. in: Speculum, Budapest Galéria, Bp., 1994. (katalógus)
1995
Egy nõ. Szivárvány, Chicago-Budapest, 1995/3
A vonal mint fonal. in: Bálind István festészete. Bp., (é.n.) (katalógus)
Non Quis, sed Quid. Tojásdad körkép. in: A századvég szellemi körképe. Jelenkor, Pécs. 1995.

1996
Hérakleitosz logosza. Élet és Irodalom, Bp., 1996. jan. 26.
A sör utálatának mûvészete. Élet és Irodalom, Bp., 1996. febr. 9.
Freud Nietzschéje. Élet és Irodalom, Bp., 1996. márc. 1.
A láthatatlan ikonológiája. Iskolakultúra, Bp., 1996/4
A madarak emberképe. Élet és Irodalom, Bp., 1996. ápr. 19.
Speculum. Kiállítási napló. Iskolakultúra, Bp., 1996/6-7
Tér-képzetek. Budapest Galéria, Bp., 1996. (katalógus)
Mezei Árpád keze. Élet és Irodalom, Bp., 1996. aug. 2.
Vizek mûvészete. Élet és Irodalom, Bp., 1996. aug. 16.
A halak ismeretelmélete. Élet és Irodalom, Bp., 1996. aug. 30.
Minden eladó. Iskolakultúra, Bp., 1996/8 (melléklet)
A szenilitás dicsérete. Élet és Irodalom, Bp., 1996. szept. 6.
A paradoxon paradoxona. Élet és Irodalom, Bp., 1996. szept. 27.
Tina Gillen, Michaela Metzger, Mieke van Shaijk, Silke Thoss. In: Germinations 9. Párága, 1996. (katalógus)
Az utolsó lehelet illata. Élet és Irodalom, Bp., 1996. nov. 22.

1997
Sok kis szatori. Iskolakultúra, Bp., 1997/3
Jackson Pollock vizelési szokásai. Élet és Irodalom, Bp., 1997. ápr. 18.
A mémek virulenciája. Élet és Irodalom, Bp., 1997. máj. 9.
Kulturális virológia. Iskolakultúra, Bp., 1997/5 (melléklet)
Fények és árnyak. Élet és Irodalom, Bp., 1997. jún. 20.
Baudrillard macskája. Élet és Irodalom. Bp., 1997. jún. 27.
Baudrillardova macka. OS, Pozsony, 1997/3
Például az Internet, Élet és Irodalom, Bp., 1997. júl. 25.
Az amazonasi indiánok hallgatása. Élet és Irodalom, Bp., 1997. szept. 26.
1998
Kozmikus operett. Hencze Tamás életmû-kiállítása a Mûcsarnokban. Iskolakultúra, Bp., 1998/3
Szent és profán. Bálind István kiállítása. Balkon, Bp., 1998/3
Új médiumok a képzõmûvészetben. Fotó, film, video. Iskolakultúra, Bp., 1998/5 (melléklet)
Borotvaélen. Iskolakultúra, Bp., 1998/6-7
Nepriklad: internet. OS, Pozsony, 1998/5

 

Interjúk

Csorba Béla: Nyomkeresõ. Levélinterjú Sebõk Zoltán képzõmûvészet-teoretikussal. Magyar Szó, Újvidék, 1985. okt. 17.
Elszenvedõi voltunk Jugoszlávia szétesésének. Bán András interjúja. Népszava, Bp., 1991. nov. 30.
A vajdasági magyar képzõmûvészetrõl. in: Sümegi György-Tóth Piroska: Idekint és odabent. Tevan Kiadó, Békéscsaba, 1994.
Az egyén sorsa érdekel. Magyar Szó, Újvidék, 1997. nov. 15.
Mûvészet és reklám. Sebõk Zoltán esszéíróval beszélget Horváth György és Sinkovics Ede. Balkon, Bp., 1998/5

 

Bírálatok a szerzõ munkáiról

Csorba Béla: Alkalmi alkalmatlankodás Sebõk Zoltán Sinkó-díja ürügyén. Új Symposion, 205. sz. (1982)
Dér Zoltán: Avatott kalauz. 7Nap, Szabadka, 1983. ápr. 8.
Dobosi Irén: Új mûfaj avatása. Magyar Szó, Újvidék, 1983. aug. 8.
Vajda Gábor: Iránytû nélkül. Üzenet, Szabadka, 1984/3
Lévay Endre: A festõ a képben. Üzenet, Szabadka, 1983/7-8
Albert Pál: Két könyv. Szabad Európa Rádió, München, 1984. szept. 11.
Herceg János: Mítosz és mûvészet. Dolgozók, Újvidék, 1989. ápr. 13.
P. Nagy István: Életjátékok. Telegráf, 1994. jún. 24.
Bordás Tímea: A csavargók mûvészete. Magyar Szó, Újvidék, 1994. okt. 15.
Tillmann J. A.: Élet/játék. Magyar Narancs, 1994. dec. 8.
Szincsok György: Kép-mutatás. Sebõk Zoltán: Életjátékok. Symposion, Újvidék, 1995/1
Götz Eszter: A kritikus játékai. Magyar Hírlap, Bp., 1995. máj. 16.
Földényi F. László: "Szabad szellemi tartomány". Élet és Irodalom, Bp., 1995. jan. 27.
Fogarassy Miklós: Sebõk Zoltánról. Szivárvány, Chicago-Budapest, 1995/dec.
Földényi F. László: Mû-világ a teve hátán. Balkon, Bp., 1997/3
Radák Eszter: Mûvek világa, mûvilág. Élet és Irodalom, Bp., 1997. máj. 2.
Bohár András: Mûvészetfogalmak és mû-világok. Kritika, Bp., 1997/8
Béládi Zsófi: Újrealizmus? Magyar Napló, Bp., 1998/5

* * *
 Szövegek:

KULTURÁLIS VIROLÓGIA

BRETON ÉS MARX ÁLMA

NÁRCISZ TÜKRE

AZ AMAZONASI INDIÁNOK HALLGATÁSA

JACKSON POLLOCK VIZELÉSI SZOKÁSAI

BAUDRILLARD MACSKÁJA

A MADARAK EMBERKÉPE

PÉLDÁUL AZ INTERNET