spring 1999. tavasz

If  PETRI 
György  If
Solid Geometry  Ian Mc
Ewan  Abszolút Geometria
Lake Huron  NÉMET
H Gábor  A huron tó
Navigator  Duncan 
McLEAN  A tengerész
Father Makes Good  KORNI
S Mihály  Apa gyõz
Those Who Walk Away From Omelas   Ursula 
LEGUIN  Akik elhagyják Omelaszt
The Parasite  BARNÁ
S Ferenc  Az élõsködõ
The Cities of the Red Night  William BU
RROUGHS  A vörös éjszaka városai
How to Seduce Miss Librarian  DARVASI
Bulgarian bonus    
 László  Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt?
    bolgár bónusz

The winner of our 1998 submissions:  

    1998-as novella pályázatunk gyõztese:
1998 winnner! You Promised  ANDRAS
SEW Iván  Megígérted 1998 gyõztese
 
archives
levéltár
E-mail
dear reader
kedves olvasó
submissions
pályázat