Link Budapest =

 

felelõs szerkesztõ - editor in charge
ZILAHY Péter

szerkesztõ - editor
HAZAI Attila RUPP Anikó REICH Péter

olvasószerkesztõ - proof editor
SZOLLÁS Krisztina

tervezõ - designer
Martijn van der HEIJDEN

technikai segítség - technical assistance
CSÓKA Edina SZÕNYI András

Köszönet a C3 Központnak!

©

A Link Budapestben megjelenõ fordítások másolhatók és nyomtathatók személyes használatra, de nem használhatók fel publikációs, reklám vagy egyébb célokra a szerkesztõség engedélye nélkül. A Link Budapestben megjelenõ eredetiben közölt írások nem sokszorosíhatók semmilyen formában a szerzõk vagy kiadóik engedélye nélkül. Érdeklõdni lehet: Translations appearing in Link Budapest may be copied or printed for private reading. They may not be published, reproduced or used for any other purpose without our permission. Stories appearing in Link Budapest in their original language may not be used or reproduced for any purpose. Please contact the original publishers through us or directly. Our address is:

Link Budapest
Budapest 1537 pf. 419.
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ.

email: linkbp@c3.hu

 

  back to contents / visza a tartalomhoz

 
contents
tartalom
archives
levéltár
E-mail
dear reader
kedves olvasó
submissions
pályázat