Ungváry Rudolf
(gépészmérnök, információs mérnök; író)

1026 Budapest, Nyúl u. 14.
Tel./fax: 135-7765
El–posta: zungvary@mail.datanet.hu

Budapest, 1936. november 11.

néhai Ungváry József István, gépészmérnök (Csepény, Verõce megye, ma Horvátország)
néhai Stumpf Hedvig, kalapos (Trimbach, Solothurn kanton, Svájc)

Felesége: Monspart Éva (Nagyvárad, Bihar megye, ma Románia, 1944), kirakatrendezõ, újságíró, szerkesztõ
Házasságkötés: 1966.
Krisztián (1969), Zsófia (1972), Fanni (1974)

Országos Széchényi Könyvtár, Fejlesztési osztály
1827 Budapest, Budavári Palota, F épület 612. szoba.
Tel.: 175–2640 ; fax: 202–0804
El–posta: rudi@oszk.hu

Tudományos fõmunkatárs

Fõbb események (szakmai életrajz)
Publikációk
Szövegek

 

 

 

Fõbb események

Középiskolai tanulmányok 1947–1955 között a budapesti Kölcsey Ferenc gimnáziumban, az utolsó három év orosz tagozatú osztályban.
     1953-tól elsõ prózaírások, néhány középiskolás koromban írt elbeszélése 1954–55 között a Szép szó címû stencilezett diáklapban jelenik meg. Kéziratban a Ronda szó címû írógéppel sokszorosított lap szerkesztése és kiadása.
     1955–57 között: a miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Mûszaki egyetem gépészmérnöki karának hallgatója.
     1956: részvétel a forradalomban. Az október 22-én megalakult miskolci egyetemi Diákparlament hírszolgálatának vezetõje november 4-éig, amikor a szovjet csapatok fegyveres harcban elfoglalják az egyetemet.
     1956 végétõl 1957 elejéig a forradalom elõtt néhány nappal megalakult, kormánytól független Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Egységes Szövetsége (MEFESZ) miskolci titkára, az országos intézõbizottság tagja.
     1957: kistarcsai internálótábor.
     1958–1965: kéziratban szûk körben terjesztett avantgard fogantatású írások, elbeszélések, hangjátékok; szerzõi estek Petrigalla Pál [1922–1974] lakásában. Egy elbeszélés 1959-ben a nemzetközi PEN kelet–európai novellapályázatán dicséretben részesül (antológiában 1969-ben jelenik meg).
     1958–59: vasesztergályos
     1959–65: mûszaki ellenõr, mûvelettervezõ, levelezõ egyetemi hallgató, üzemmérnök.
     1964: elõször 1947 után megint Nyugat–Európában.
     1965: elsõ publikációk vidéki folyóiratokban, a párizsi Magyar Mûhelyben, késõbb – 1969–1987 között – csak elszórtan, pályakezdõ íróknak szentelt irodalmi antológiákban (Naponta más, Ahol a sziget kezdõdik, Esõ a szilfák levelén, Lélegzet, Kutyabajok).
     1966–74: szabadfoglalkozású. Felolvasások a 70-es évek mûvészeti szubkultúrájának rendezvényein.
     1967–1973: a Vigília filmkritikusa.
     1974: megpróbálkozik azzal, hogy elbeszéléskötete jelenjék meg a Magvetõ kiadónál, de nem vállalja a kért kihagyásokat. Ettõl kezdve feladja, hogy kötetben megjelenjek.
     1975–76: a Feltartott kézzel címû naplóregény kézirata
     1974–79: Kohó- és Gépipari Tudományos–mûszaki Tájékoztató Intézetben (KGTMTTI) információs mérnök, automatizált adatbáziskezelõ rendszerek információeresõ nyelvi szótárainak (tezaurusz) készítése. Osztályozáselméleti tevékenység.
     1978-tól szakirodalmi publikációk hazai, késõbb külföldi szakfolyóiratokban.
     1979–82: a Kornis Mihály, Kenedi János és mások alapította, kéziratban terjesztett Napló írói körének egyik résztvevõje; egzisztenciális hangvételû rövid prózai írások.
     1981–83: a Könyvtártudományi és Módszertani központ, tudományos munkatárs.
     1983-tól: az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), tudományos fõmunkatárs.
     1983: a nemzetközi Gesellschaft für Klassifikation tudományos társaság tagja; ettõl kezdve minden évben elõadások a társaság éves németországi konferenciáin, magánútlevéllel.
     1985 tavasza: az Örley István irói kör egyik alapító tagja.
     1988 május: a Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) egyik alapító tagja.
     1989–1992: az 56-os forradalom rákoskeresztúri köztemetõben felállítandó emlékmûvének szervezõje. A TIB által meghirdetett pályázat nyertese Jovánovics György szobrász. A megvalósításra alapított kuratórium elnöke. Az emlékmûvet 1992-ben avatják föl.
     1989-tõl: az ELTE és a KLTE posztgraduális évfolyamain az osztályozás, rendszerelmélet és adatmodellezés elõadója.
     1990-tõl: publikációk napilapokban (Magyar Nemzet, Népszabadság), irodalmi folyóiratokban (Apollon, Élet és irodalom, Életük, Kritika, Nappali Ház, Orpheus, Új Hold évkönyv, A 84-es kijárat).
     1991: az International Society for Knowledge Organization elnökségi tagja.
     1991: megjelenik a Gépfegyver szálkeresztje címû elbeszéléskötet és az Utána néma csönd címû dokumentumregény.
     1993: a Deutsche Thesauruskommission munkatársa.

VISSZA