light | image | illusion
light | image | illusion
Odeon Lloyd Mozi, Budapest
2005 október 20, 19 óra

Gustav Deutsch:
VILÁG_TÜKÖR_MOZI
Filmfelvételek a mozi első évtizedeiből.


Első rész: Erdberg Filmszínház, Bécs 1912
Második rész: Apollo Színház, Surabaya 1929
Harmadik rész: Săo Mamede Infesta Mozi, Porto 1930


35 mm, ff, 93 perc, 2005

A vetítés előtt a film alkotója, Gustav Deutsch mond bevezetőt.

* * *

„Mielőtt a modern kor elsőszámú történetmesélőjévé vált volna, a mozi a világ tükre volt, amely távoli vidékek sokaságát tette felfedezhetővé az új, globális közönség számára. A első évtizedében a filmtermés döntő részét a világ minden tájáról származó, mindennapi életképeket és látványosságokat bemutató tudósítások, az aktualitás-filmek (actuality films) alkották. [...] Bár ezen tudósítások nagy része - csakúgy, mint veszélyeztetett filmes örökségünk zöme - elpusztult az idők során, még így is több ezer létezik belőlük, jórészt filmarchívumok polcain porosodva. Ugyan az aktualitás-filmeket később kiszorították a fikciós alkotások, ezek képi világa tovább élt, ha nem is a kutatások homlokterében.
[...]
A Világ-Tükör-Mozi többet tesz, mintsem rácsodálkozna az egykor volt aktualitások mára elfeledett képeire: struktúrája a képzelet szövedékét fonja belőlük, a végtelen mozi látomását nyújtja, amint a képek egymáson átszivárognak, felület és mélység ellentmondásos érzetét teremtve meg, mintha egymáshoz szögben illesztett tükröket látnánk.
[...]
A Világ-Tükör-Mozi a felület és a mélység, a képsorok egymásra következese és a narratíva látszólagos egymásra hatásával dolgozik a mozi kontextusában. Egymásra nyíló, jelentéssel telítődő, vagy attól megfosztódó képek. A néző hasonlóságokat fedez fel közöttük, narratívát próbál építeni - e mozgó és változó képsorok struktúrája erre alapozódik. A film ezeket a képek közötti kapcsolatokat fűzi össze oly módon, hogy az a jelentés utáni vágyunkat, de ennek a vágynak az önkényességét is kiemeli. Értelmet nyer számunkra a film, de ez az értelem lassanként feloldódik a hasonlóságok és reflexiók, a felismerések és az enigmák végtelennek tetsző játékában.”

(In. Tom Gunning: Élő tükrök: Gustav Deutsch mozi-monadológiája)
A teljes szöveg

* * *

Odeon Lloyd Mozi, Budapest
2005 október 20, 19 óra
a belépés ingyenes


A vetítés a Light_Image_Illusion című nemzetközi képzőművészeti projekthez, valamint a MKE Egyetem Intermédia Tanszék Art and Research konferenciájához kapcsolódik.


Szervező: C3 Alapítvány

Támogatók: Európai Unió, Kultúra 2000 program; NKA, NKÖM

Odeon Lloyd Mozi
Budapest, 1136 Hollán Ernő u. 7.
Tel.: 329-2064in english

Kultúra 2000Nemzeti Kulturális Örökség MinisztériumaNemzeti Kulturális Alapprogram

A projekt az Európai Unió Kultúra 2000 programjának támogatásával valósul meg.
További támogatók: Nemzeti Kulturális Alapprogram, (H), Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (H); Goethe Intézet, Athén (G); Austrian Airlines, Athén (G); Highlights Magazine, Athener Zeitung, Osztrák Nagykövetség, Athén (G); Követségi Központ, Művészeti Szekció (A), Osztrák Külügyminisztérium (A).