in English »

« főoldal

17.00 – Auditórium
Bemutatkozik a V2_, Rotterdam

Stephen Kovats:
A nyitott rendszerek művészete


Anne Nigten: aRt&D a V2_Lab-ben

20.00 – Galéria
kiállításmegnyitó

PIPS:lab
luma2solator

2004. október 22. 17 – C3 Auditórium

Anne Nigten: aRt&D a V2_Lab-ben

Az elmúlt évtizedben számos művész érdeklődését keltette fel az „instabil” természetű médiumokra alapozódó művészet, s a számos egyéni megközelítésnek és alkotásmódnak köszönhetően létrejött egy rendkívül aktív interdiszciplináris művészeti forma, amely a kultúra, a tudomány, az ipar és a formatervezői gyakorlat között helyezhető el. Mára önálló művészeti ággá vált, olyan művekkel, amelyek közvetlen kapcsolatot és kölcsönhatást kívánnak létesíteni közönségükkel, de az ember és a gép közötti interakcióra is kísérletet tesznek. Az internet és a világháló megszületése óta egész sor új digitális művészeti forma járult hozzá azoknak a kulturális változásoknak a vizsgálatához, amelyek e hálózatok és a hozzájuk kapcsolódó globalizációs folyamatok révén keletkeztek. A számítógépnek köszönhetően nem csak új alkotási formák jöttek létre, amelyek mind a médiumot, mind annak tartalmát újszerűen használják, de kialakult egy újfajta alkotási gyakorlat is, azaz a művészekből, designerekből, technikusokból és tudósokból álló csoportok és kollektívák közös munkája.

Technikai és elméleti tapasztalatára és tudására alapozva, a V2_ 1997-ben létre hozta a V2_Lab-et, hogy hozzájáruljon az interdisziplináris szemlélet iránti megnövekedett igény kielégítéséhez. A V2_Lab elektronikus műalkotásokat fejleszt olyan projektek formájában, amelyekben művészek, designerek, technikusok és tudósok egyenrangúan vesznek részt a közös munkában. Ezeket a projekteket aRt&D gyűjtőnéven nevezzük. Az elmúlt évek aRt&D projektjei során sok technikai és elméleti tapasztalatra és tudásra tettünk szert. Számos elektronikus mű jött létre és sok kutatási projekt zajlott le a V2_-n belül, a (legtöbbször rezidencia program keretében alkotó) művészek, programozók, technikusok és tudósok közös erőfeszítése nyomán. Ugyanakkor a világ gyakorlatilag szinte minden médiaközpontjával kapcsolatot alakítottunk ki, s tapasztalatainkat és tudásunkat rendszeresen megosztjuk egymással. Emellett különböző konferenciákon és kiadványok oldalain is módot adunk teoretikusok, művészek és tudósok találkozására.

Szeretnénk mások számára is betekintést nyújtani az aRt&D világába, és bemutatni ezt a művészeti és technológiai alkotásmódot, amelyet még mindig oly sok félreértés vagy értetlenség övez. Sajtó alá rendezünk egy könyvet, amely kritikus szemlélettel járja körbe az interdiszciplináris együttműködés révén létrejövő elektronikus művészet technikai és elméleti kérdéseit. Nem a különböző aRt&D labek tevékenységéről kívánunk összefoglalót adni, hanem gyakorlati módon ismertetni magát a tevékenységet, s egyúttal mindehhez elméleti hátteret is nyújtani. Ily módon az aRt&D elhelyezhető a digitális technikák elterjedésének köszönhető kulturális, társadalmi és politikai-gazdasági átalakulások kontextusában, mi által pontosabban leírhatjuk ezeket a változásokat. Mindez hozzásegíthet annak tisztázásához, milyen szerepet töltenek és tölthetnek be a művészek ezekben az összetett átalakulási folyamatokban.

 

 

© 2004 - C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány