INFERMENTAL No III
Nemzetközi videoperiodikum
1983 Budapest

I. A nemzetközi kulturális magazin immár harmadik alkalommal jelenik meg ezúttal budapesti szerkesztésben. Hordozója SONY UMATIC videokazetta, amely átírásban különbözõ hordozó anyagokról (S-8, 16-os, 35-ös film, video) gyûjt "területek fölötti" /over-regional/ koncepcióval önálló munkákat, vagy azokat reprezentáló részleteket adott esetben nagyobb mûveket, vagy eseményeket ismertetõ anyagokat /trailer/.

II. Az INFERMENTAL minden egyes kiadása más és más helyen, finanszírozó intézmény és szerkesztõ bizottság által készül. Így biztosított, hogy a kiadvány nem kötõdik intézményhez, vagy egy-egy nemzeti kultúrához, továbbá, hogy a mûvészek e hólabda elv alapján mûködõ video-magazinnal informálják egymást és a világot munkájukról.

III. Az INFERMENTAL a mûvészetrõl szól és nem maga a mûvészet. Az IF III-ban a legkülönbözõbb új alkotásokra számítunk a kinematográfia területeirõl, azaz bármirõl, ami mozgóképpel terjed, vagy terjeszthetõ. Mint a korábbi kiadások az IF/III sem közöl 5-10 percnél hosszabb mûveket, de szívesen látunk részleteket nagyobb terjedelmû alkotásokból. Lehet, hogy a részlet nem ér fel az egész mûvel, de ebben az összeállításban többet jelenthet mintha különbözõ szubkultúrákba rekedve legfeljebb a hírét hallanánk. Természetesen elsõsorban a mûvészek külön az IF III számára készített alkotásait várjuk.

IV. A szerkesztõség nem alakít ki elõzetesen koncepciót, mert mint eddig is az IF, abból indul ki, hogy a beérkezett anyagokból felismert kontextusban rendezze el õket. A 4-6 órás kiadványhoz ismertetést mellékel, melyben összefoglalja szerkesztési elveit.

V. Elképzelhetõ, hogy értékes mûvek a kiadvány kontextusából adódóan nem tudnak a megfelelõ helyen szerepelni - ezért hozzájárulás esetén - egy kópiát továbbítunk a késõbbi szerkesztõségeknek - azzal a deklarációval, hogy csakis IF kiadványban használható, vagy vetíthetõ.

VI. Az IF III-ban - minden mû elõtt szerepel: a cím, a szerzõ neve, és lakhelye /városa /, az eredeti hordozó jelzése, és az adott bejátszás hossza. Amennyiben elengedhetetlenül szükséges az adott mûhöz minimális felirat közlése, kérjük mellékelni angol nyelven, megjelölve, hogy a mû mely részéhez kerüljön. Egyéb szöveges információk közlésére a katalógusban nyílik lehetõség.

VII. Az IF No III-ra a budapesti Balázs Béla Stúdió vállalkozott: Beke László és Forgács Péter szerkesztõk. A korábbi kiadványok munkatársai közül Rotraut Pape és Oliver Hirschbiegel /NSZK/ vesz részt a munkálatokban. Továbbá számítunk Peter Hutton /USA/ és Margaret Potocka /Lengyelország/ közremûködésére.

VIII. Az IF III szerkesztése 1984 januárjában történik. Elsõ nemzetközi bemutatóját a nyugatberlini "Forum des Internationales Junges Filmes" Fesztivál keretében tartjuk.

IX. Magyarországon nem rendelkezünk NTSC video rendszerrel és átíróval /transcoder/ ezért kérjük, amennyiben az Ön video mûve átírható PAL rendszerre, így továbbítsa.

X. Végsõ leadási határidõ: a jogi deklaráció mellékelt példányával elküldve 1983. november 30.

1. Amerika, Ny. Európa és Japán mûvészei Gymnich
2. Szocialista országok mûvészei a BBS MAFILM BUDAPEST II., Pasaréti u. 122. 1026 HUNGARY
Tel.: 387-988

BBS   INFERMENTAL III      Beke László    Forgács Péter

Budapest, 1983. 09. 10.