DEKLARÁCIÓ

1. Mûvem minden copiright-jával - beleértve a zenei jogokat az INFERMENTAL III szabadon rendelkezik az alábbi feltételek szerint.

2. A magazin nem hosszabb mint öt-tíz perc idõtartamú anyagokat kíván publikálni. Amennyiben az általam küldött mû ennél hosszabb:

a.) kijelölöm a megfelelõt
b.) hozzájárulok, hogy a szerkesztõség kiválassza a megfelelõ hosszat.

/MEGFELELÕ ALÁHÚZANDÓ!/

3. Kijelentem, hogy minden bevételbõl 50 %-ot a résztvevõk közt egyenlõ arányban elosztva - kapom meg a részemet.

4. Különleges esetekre nézve - fesztiválok, oktatási intézmények - hozzájárulok ahhoz, hogy az IF III térítésmentesen bemutatható legyen.

5. Tudomásul veszem, hogy minden IF III bemutatóról (helyszín, intézmény, bevétel és siker) értesítést kapok 1984. december végéig.

6. Hozzájárulok ahhoz, amennyiben az IF III kontextusa miatt anyagom nem szerepelhet, egy késõbbi IF számára - semmilyen egyéb forgalmazásra nem - az IF koordináció egy kópiát megtartson.

IGEN     NEM

/MEGFELELÕ RÉSZ ALÁHÚZANDÓ!/

7. Egyetértek azzal, hogy 1984. február végéig nem kapom vissza az anyagomat. Tudomásul veszem, hogy mûvemet az IF a legnagyobb gonddal kezeli és címemre visszajuttatja. a postai szállítások során bekövetkezett esetleges károsodásért semmilyen felelõsséget nem tud vállalni.

dátum .............................      aláírás .............................
név: ...............................
lakcíme: ..................................
bankszámla: .............................


FIGYELEM!
KÉRJÜK EGY PÉLDÁNYT A MEGADOTT CÍMRE A MÛVEL EGYÜTT ELJUTTATNI!