(1997/1. számból)

A MÁS Projekt hírei. A Rész-Vétel Alapítvány kihirdeti a pályázat eredményét


Alapítványunknak a részvételen alapuló vezetés elterjesztését és a tulajdonosi kultúra fejlesztését célzó törekvéséhez sikerült elnyernie az USA nemzetközi fejlesztési ügynökségének (USAID) pénzügyi segítségét az MRP Átalakítása a Sikerért (MÁS) Projekt keretében.

Az Alapítvány belsõ és külsõ munkatársai által kifejlesztett és megtervezett MÁS Projekt három éven át kíván magas színvonalú és átfogó szervezetfejlesztési és tréning támogatást nyújtani pályázat alapján kiválasztott - legalább részben - munkavállalói tulajdonban lévõ cégek számára. Azzal a feltételezéssel számítottunk számos MRP-s cég érdeklõdésére a pályázat és egyúttal a MÁS Projekt iránt, hogy cégvezetõik között vannak olyanok, akik munkatársaik tehetségét és igyekezetét a cég legfontosabb erõforrásaként tudják számításba venni. Akik egy tanuló szervezet élén a vezetõi team és a munkatársi gárda fejlesztését, gazdasági sikerre vezetését akarják küldetésüknek tekinteni. Akik csoportszinten is fel kívánják ruházni a cég munkatársait az együttmûködéshez és hatékony problémamegoldáshoz szükséges tudással és információval. Akik arra törekszenek, hogy munkatársaik a gazdálkodás adatairól elegendõ ismerettel és az értelmezéshez elegendõ tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy tulajdonosként elkötelezetten tudjanak társaikkal együtt cselekedni munkakörükben, és felkészülten tudjanak részt venni a döntéshozatalban. Akik a bevonás és felhatalmazás módszerével együttmûködésére és felelõsségteljes önálló cselekvésére kívánják ösztönözni a munkacsoportokat a gazdasági siker, a vevõk és a szervezet tagjai megelégedettsége érdekében, az egész tulajdonosi közösség javára.

Olyan vezetõk, akik elkötelezett vezetõként az élére akarnak állni annak a szervezeti változásnak, amely a tulajdonos-munkavállalók által közösen megfogalmazott értékek követése útján vezet egy közösen kívánatosnak tekintett, vonzó cégjövõ felé, ahol a cég stratégiáját a közösség ismeri, elfogadja, s az egyének, csoportok a maguk szintjén hozzá kívánnak járulni a megvalósulásához. A pályázati felhívást minden MRP-s cégvezetõnek és MRP képviselõnek elküldtük 1996. júniusában azzal, hogy érdeklõdésüket a Projekt iránt jelezzék, mert ez alapján küldjük majd meg a pályázat részletes anyagát. Felhívásunkra huszonnyolc - azaz minden nyolcadik - MRP-s cég jelentkezett. Ezektõl a cégektõl titoktartási kötelezettséget vállalva adatokat és információkat kértünk július hó folyamán a megalapozott kiválasztás céljából. Az adatlapokat és a kért információkat összesen tíz cég vezetõje küldte el. Ezen cégek mindegyikét személyesen kerestük fel, és az adatok, illetve a céglátogatások alapján történt meg annak a három MRP-s vállalkozásnak a kiválasztása, ahol a cégvezetés, az Alapítvány és a USAID törekvései a lehetõ legteljesebb mértékben találkoztak. A kiválasztás négy fõ kritériuma az volt, hogy - egyrészrõl a cég üzemi (üzleti) eredménye pozitív legyen, azaz legalább a kamatterhek nélkül számítva nyereséget tudjon felmutatni, - másodszor az MRP szervezet és a nem-vezetõ dolgozók együttes tulajdoni aránya elérje a legalább 25%-ot, - harmadszor pedig az MRP szervezet alapszabálya - különös tekintettel a tulajdonfelosztással és a szavazati jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályokra - korrektséget és kiegyensúlyozottságot tükrözzön, - végül, vagyis negyedszer a cégvezetõ nyitott legyen a cégen belüli együttmûködés fejlesztése iránt, és elkötelezett legyen a cég sikere iránt.

A MÁS Projekt tizenkét fõs szakértõi csoportjának az értékelése szerint a fenti szempontok-nak és kritériumoknak leginkább a PEMÛ Rt., a Solvent Kereskedõház Rt. és a Tatai Cserépipari Rt. felelt meg. A döntési javaslatot a USAID képviselõi hagyták jóvá. Az Alapítvány a MÁS Projekt keretében természetesen minden olyan MRP-s cég törekvéseit támogatni kívánja magas színvonalú szervezetfejlesztési és tréning szolgáltatásaival, mely a piaci siker érdekében fejleszteni kívánja belsõ együttmûködését. Noha ehhez a tevékenységhez a USAID pénzügyi támogatását egyelõre csak a három modell-cég esetében tudjuk biztosítani, folyamatosan tájékoztatni kívánjuk az MRP közösséget a program fejleményeirõl, eredményeirõl és tapasztalatairól a Hírfutáron, az országos MRP konferenciákon és egyéb rendezvényeken keresztül.

Lukács János

VISSZA A TARTALOMHOZ

VISSZA A KEZDÕLAPRA