Magyar / English
 
 
Langh Róbert
 
 
e-Kazán

(számítógépes installáció)
2008

 A kompjuter-installáció egy korábbi, nagyobb léptékű munka tapasztalatainak felhasználásával készült, abból a célból, hogy alkalmas legyen kisebb terű studio kiallításokon való bemutatásra. Működésében hasonlít a http://www.c3.hu/~rlangh/montage.html c. lapon bemutatott munkához, vagyis a fizikai elmozdulásokat virtuális térben követő kamera egyfajta AR (Augmented Reality) típusú élményben részesíti a felhasználót.


 

Az elektronikus képrögzítés mint a technológiai és információs társadalom reprezentánsa kezdettől fogva kritikai diskurzus alapját képezi. A jegyzetelő fotózás, amely strukturálatlan halmazokba gyűjti a gyakorlati és privát célból készülő emlékeztetőket, a dokumentáció művészetileg értelmezhetetlen területe. Nehéz elképzelni, hogy teljesülhet rajta keresztül a képzőművészetre jellemző teleologikus érvénytelenség. E területen mozogva olyan feladatokat kell elvégezni, amihez technológiai tájékozottságra és megkülönböztető készségre van szükség, betartva a kutatás etikai szabályait.
A multimediában használatos megjelenítő eljárások hátterében működő adatbázisok eredeti összekapcsolása, mint formaalkotó módszer határos a szabad művészetekben bevett diszciplinákkal, amely tézis az Intermédia tanszéken folytatott szakirányú tevékenységgel kapcsolatban vetődik fel. Az adatbázisok tartalma olykor természetes eredetű, vagyis nem szerkesztett, ezért formai szabályok szerint osztályozható. A természeti formák osztályozásának tudományos szempontjai általában a funkcionalitást helyezik előtérbe, a formális logika ábrázolása helyett. A privát és kollektív eredetű media hozzáférhetősége meggyengíti a látás appercepcionális aktusában rejlő élményszerű befogadások esélyeit, miközben újfajta konszenzuális szerveződés lehetőségeit hordozza magában.
A technologia alapja az elmozdulás virtuális leképzése gyorsulás-érzékelő gyroszkóppal, amely ez esetben kiegészül a térbeli helyváltoztatás lehetőségével. Az így keletkező végtelen virtuális tér beleintegrálódik a kiállítás terébe, és feltárja saját dimenzióját. A hangsúlyos elemekből építkező interface reflektál az interaktivitás mibenlétét feszegető kérdésekre; dinamizálni igyekszik a megismerés folyamatát.Az eszköz segítségével elsajátítható tartalom ezúttal nem az interneten indítható képkeresések eredményéből áll össze, hanem
személyes foto-bemutató: több tízezer másodvonal-beli, telefonnal készített fénykép, amelyek kezelése másképpen hosszadalmas, vagy legalábbis unalmas volna. Az installációt tehát fényképek nézegetésére használjuk. A digitális fotózás elterjedésével a képekhez való viszonyunk megváltozik, amire új technikai és kulturális válaszokat kell kapnunk. Az így felhalmozódó képeket kreatívan is megközelíthetjük, amikor egyedi multimediás programokat használunk a megtekintéshez.
Az adatbázis szerkezeti felépítése lehetővé teszi a merevlemezen talalható összes, képként megjeleníthető fájl behívását a 3D megjelenítő programba, így opcionálisan akár a látogató által csatlakoztatott USB eszközzel is használható. A tömegesen látható "thumbnail" képek lebegő mappákba rendezve érhetők el, de közel kerülve teljes felbontásban is tanulmanyozhatóak.
A munka címe "e-Kazán", ami a hegesztő álarcból, és a benne irányítható tüzijátékból ered.