Károlyi Gáspár szobra GöncönNeve Károli, Károlyi és Caroli formában is ismert, eredetileg Radics Gáspár. Legismertebb munkája első teljes magyar nyelvű bibliafordítás.
1526-ben született Nagykárolyban, Németországban és Svájcban tanult. Dobó István pártfogásával 1559-től Göncön református lelkész, 1564-től esperes volt. Részt vett a korszak teológiai vitáiban. Az 1586-os járvány idején egyszerre veszítette el második feleségét és három gyermekét, ekkor határozta el magát a nagy munkára. "Hívő lelke a szörnyű sorscsapásban útmutatást látott, így történhetett meg, hogy ez az óriási munka 3 év alatt elkészülhetett".  A magyar nyelvű Biblia 1590. február 10-én jelent meg Vizsolyban. Ez volt a korszak legnagyobb szabású szellemi vállalkozása. A fordítás, annak stílusa, nyelvezete, fordulatai nem csupán az irodalmi életre volt hatással évszázadokon át, hanem máig érezhető, mással össze nem mérhető nyomokat hagyott a magyar közgondolkodásban.
Károlyit sokan segítették munkájában: adományokkal támogatta több főnemes (Rákóczi Zsigmond, Mágocsi Gáspár), diákok hordták a kézirat lapjait és a próbanyomatokat Gönc és Vizsoly közt, Szenci Molnár Albert is dolgozott Károlyi keze alatt. Károlyi 1591-ben műve megjelenése után nem sokkal halt meg. Göncön szobrát, Vizsolyban emléktábláját láthatjuk.

A Vizsolyi Biblia

Vissza