Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

128. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2004. október–december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Grétsy László: Hangsúlyeltolódások a nyelvművelésben

Klaudy Kinga: A kommunikatív szakaszhatárok eltűnése a magyarra fordított európai uniós szövegekben

Heltai Pál: A fordító és a nyelvi normák I.

Nyelv és stílus

Szathmári István: A funkcionális stilisztika történetéhez

A nyelvtudomány műhelyéből

Kenesei István: Szavak, morfémák, toldalékok

Bańczerowski Janusz: A szaknyelvek és a szaknyelvi szövegek egyes sajátosságairól

Mátai Mária: Szófajok a grammatikában

Haader Lea: Változások a történeti szintaxisban – pragmatikai háttérrel

Laczkó Krisztina: A névmási rendszer funkcionális keretben I.

Tátrai Szilárd: A kontextus fogalmáról

Keszler Borbála: A XVII. századi nyelvújítás és a magyar orvosi nyelv

Kisebb közlemények

A. Molnár Ferenc: Jeles nyelvészek egy hatvani középiskola tanáraiként

Szemle

Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya (Ismerteti: Bóna Judit)

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések (Ismerteti: H. Varga Márta)

Folyóiratunknak ez a száma a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza