Minden amiről tudni érdemes
Tollhegy
Ahol tanítják
Pályán lévő tanárok képzése
Akik segíthetnek
Gyakorlatok, tippek, tanácsok
Mindaz amire a tanításhoz szükség lehet
Az oktatásban használható filmek, videók listái
Ahol megbeszélhetjük közös ügyeinket
Amit hasznos lehet ismerni
Ajánlott olvasnivaló
Linkek
Mozgókép- és média tanárok képzése a felsőoktatásban
Visszatérés a főoldalraTartalomjegyzékArchívum a már nem aktuális, de talán még hasznos anyagainkból

A teljes dokumentum letöltése A VÁROS ÉS A MOZGÓKÉP
TartalomKövetkező fejezet:
2. A nagyváros születése - a film születése

1. Bevezetés
Hol, milyen környezetben játszódhat egy film? A kérdés látszólag értelmetlen, hiszen gyorsan rávághatjuk a választ: mindenhol, de ezzel nem tudtunk meg többet a moziról. Érdemes azonban a kérdést kicsit kifordítani: játszódik valahol a film? Vagy másképpen: el lehet képzelni bármiféle filmet, legyen akár játékfilm vagy dokumentumfilm, amely "nem játszódik sehol", amelyből hiányzik a környezet, a világ?
Nyilvánvalóan nem. S ezt szinte valamennyi filmről gondolkodó tudós vagy filmalkotó meg is fogalmazta.

Értelmezzétek a következő állításokat!

"A film egyébként nem több, mint a filmszalagon rögzített tények összessége." (Vertov, 131.)
"...a film értelmét a képek adják... Mondjuk egyszerűbben, hogy konkrét dolgok." (Mitry, 270.)
"A film az egyetlen művészet, amely a valóság jelentős részleteit változatlannak hagyja. Interpretálja őket, de ez az interpretáció fotográfiajellegű marad. Egy táj vagy egy út, egy arc vagy egy gesztus, ha lefényképezzük, lényegében ugyanaz marad, mint motívumkorában." (Hauser, 299.)
"A film atmoszférája a látható dolgok döntő szerepe és jelentősége révén jön létre." (Balázs, 33.)

A film ábrázolóművészet, a mozgó képek a környező világ fotokémiai úton rögzített mását vetítik elénk, a technika mai állása szerint hanggal és képpel, színesben, a vetítővászon sík felületén a három dimenzió illúzióját keltve. Mindez a filmi ábrázolás lehetősége. Olyan lehetőség azonban, amely egyúttal szükségszerűség is - ezért nehéz elképzelni olyan filmet, amely "nem játszódik sehol".

Kivételek persze mindig akadhatnak. Próbáljatok felidézni olyan jelenetet, beállítást, amelyben meghatározhatatlan a helyszín!
Ha találtatok elfogadható példát, jellemezzétek a stílusértékét!
Helyezzétek el valamilyen képzeletbeli helyszínen a választott jelenetet vagy beállítást! Mennyiben változott a képsor jelentése?

A mozgó kép tehát a környezetünket, a mozgó világot ábrázolja, méghozzá a mozgó világ képének és hangjának rögzítése és reprodukálása útján; a látható és a hallható világ elemeit az ábrázolt térben és az ábrázolás idejében rendezi el. Mindebből az következik, hogy amikor filmre veszek valamit, akkor el kell döntenem, mit rögzítek, és hogyan rögzítem azt. S mivel a film reprodukció, a kamera előtt valóságosan is meg kell jelennie mindannak, amit reprodukálni szeretnék. (A fenti meghatározás csak az ún. animációs filmre nem igaz, ahol mozdulatlan grafikák, tárgyak sorozatos lefényképezésével vagy más trükkök segítségével, esetleg közvetlenül a filmszalagra festve-karcolva jön létre a mozgókép.) Mindez a film óriási lehetősége: ennek köszönheti a mozgóképrögzítés, hogy 100 év alatt hihetetlen karriert futott be a művészettől a dokumentálásig, a moziktól az elektronikus képrögzítésig és -továbbításig. Most, amikor a mozgóképi kifejezés különböző törvényszerűségeit, szabályait, tulajdonságait vizsgáljuk, érdemes a fenti lehetőséget mint szükségszerűséget is elképzelnünk. Ezek szerint a film számára elengedhetetlen feltétel a környező világ ábrázolása, a képnek mutatnia kell valamit (s a reprodukálásból következően ugyanígy szükségszerű, hogy valamilyen módon mutassa meg a világot). Látható világ (és a világhoz való viszony) nélkül nincs mozgókép. "Az biztos, hogy a film nem egy új világot fedezett fel, mely eddig rejtve volt a szemünk elől, hanem az ember látható környezetét és ehhez való viszonyát." (Balázs, 130.)

Soroljatok fel jellegzetes filmes helyszíneket!

Csoportosítsátok őket a technikai forgatókönyvekből ismert meghatározás szerint: külső - belső!
A külső helyszínek gyakorisága szerint állítsatok fel rangsort! Melyek a filmekben előforduló leggyakoribb külső helyszínek?

Ebben a füzetben a film látható/hallható világáról, méghozzá a film számára adott (külső) világ - a mozi születésének körülményei, a közönséggel való sajátos kapcsolata, továbbá a filmi kifejezés poétikai, stílusbeli jellegzetességei miatt - kitüntetett helyszínéről, a városról lesz szó.

Csoportosítsátok az alábbiak szerint az utóbbi időben látott filmeket!

Városban játszódnak:
A városról szólnak:
Semmilyen kapcsolatuk nincs a várossal:TartalomKövetkező fejezet:
2. A nagyváros születése - a film születése

Hírek - Tollhegy - Iskolák - Pedagógusképzés - Szaktanácsadók - Tanítás - Taneszköz - Ajánlott filmek - Fórum - Irattár - Szakirodalom - Internet ajánlat - Felsőoktatás