Contents


Vol. 110.               Winter, 2014               No. 4


 

Kemény, Gábor: The place of antonomasia within the family of linguistic images Abstract 385

Békési, Imre: Under the pretext of csakhogy ‘however’ Abstract 394

Péntek, János: On Moldavian Hungarians and the ethnonym csángó Abstract 406

Hosszú, Gábor – Zelliger, Erzsébet: Computational palaeographic relations of the Bodrog-Alsóbű rovash relic and a reading attempt Abstract 417

Pethő, Gergely – Verécze, Viktória – Fehér, Krisztina: On the spelling of expressions involving participles in -ó/-ő – a corpus linguistic study Abstract 432

Etymologies. Büky, László: Folyóóra ‘foliot clock escapement’. 449 – Tölgyesi, Beatrix: On the origin of béles ‘strudel’ 451

Historiography. Molnár, Mária: A country teacher and a scholar of long-term thinking. Mihály Temesi was born a hundred years ago. 456– Kicsi, Sándor András: László Antal on the part-of-speech continuum 465

Reviews. Kontra, Miklós: Matthew J. Gordon, Labov. A guide for the perplexed. 472 – Benő, Attila: Borbély Anna, Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben [Bilingualism. Variability and change in bilingual communities in Hungary]. 479 – Péter, Mihály: Nagy L. János, Kereszteződő jelentések világában. Tanulmányok a kiasztikus alakzatok működéséről [In the world of crossed meanings. Papers on chiastic figures of speech] 483 – Teperics, József: Bíró Ferenc – Fekete Péter – Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Felsőnyárád nyelvjárása a 20. század végén [The dialect of Fels onyárád in the late twentieth century] 485

Miscellanea. Vargha, Fruzsina Sára: Methods in Dialectology XV. Groningen, August 11–15, 2014. 489 – Györff y, Erzsébet: Report on the 25th International Congress of Onomastic Sciences 491

Society News. Dér, Csilla Ilona: Katalin Horváth is 70. 493 – Csepregi, Márta: Enikő Szíj is 70 495

Data from the History of Hungarian. Balázsi, József Attila: Kosher or terefah? Jiddish entries in the Etymological Dictionary 498

Letter to the Editor. Ferenc A. Molnár writes 510

List of contributors