Számunk szerzői

Balázsi József Attila, bajoat@gmail.com – Dr. Békési Imre, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 6701 Szeged, Pf. 396., bekesii@jgypk.u-szeged.hu – Dr. Benő Attila, Babes-Bolyai Egyetem, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, 400202 Kolozsvár, Horea út 31., attilabe@yahoo.com – Dr. Büky László, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2., buky@hung.u-szeged.hu – Dr. Csepregi Márta, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i, csepregi.marta@btk.elte.hu – Dr. Dér Csilla Ilona, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 1146, Dózsa György út 25., csillader@gmail.com – Dr. Fehér Krisztina, Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 54., feher.krisztina@arts.unideb.hu – Dr. Györffy Erzsébet, Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 54., gyorffy.erzsebet@arts.unideb.hu – Dr. Hosszú Gábor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikus Eszközök Tanszéke, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., hosszu@eet.bme.hu – Dr. Kemény Gábor, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., kemeny.gabor2@yahoo.com – Kicsi Sándor András, 1071 Budapest, Peterdy u. 34., kicsis@freemail.hu – Dr. Kontra Miklós, Szegedi Tudományegyetem, Angol–Amerikai Intézet, Angoltanárképző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2., kontra@lit.uszeged.hu – Dr. A. Molnár Ferenc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros, amolnarf@t-online.hu – Molnár Mária, Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, molnar0430@gmail.com – Dr. Péntek János, Babes–Bolyai Tudományegyetem, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár, Facultatea de Litere, RO-400202 Cluj-Napoca, str. Horea nr. 31., pentekj@gmail.com – Dr. Péntek Mihály, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 1088, Budapest, Múzeum krt. 4/D, peter28@mail.datanet.hu – Dr. Pethő Gergely, Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet, 4010 Debrecen, Pf. 47., petho.gergely@inf.unideb.hu – Teperics József, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., teperics.jozsef.istvan@gmail.com – Tölgyesi Beatrix, tolgyesib@gmail.com – Dr. Vargha Fruzsina Sára, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, frufru@caesar.elte.humailto: tolgyesib@gmail.com – Verécze Viktória, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 54., verecze.viktoria@gmail.com – Dr. Zelliger Eerzsébet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, zelliger.erzsebet@btk.elte.hu.